lp_sa:sikringsanlegg_nsb_84
Denne versjonen (2020/06/25 12:50) ble godkjent av kristin_strand.Den tidligere godkjente versjonen (2019/03/05 16:17) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Sikringsanlegg NSB 84

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87182 7181
Sikkerhetskontrollør 7182
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører 87184 7183
Sluttkontrollør S 7184
Kontrollør og sikkerhetskontrollør Repetisjonskurs 87183/87185

Kurslengde

 • Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører: 2 dager
 • Grunnkurs for sluttkontrollører: 2 dager
 • Repetisjonskurs: 2 dager

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S

Betingelse

 • Grunnkurset er det samme for alle funksjoner
 • Repetisjonskurset er det samme som grunnkurset

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal/sikkerhetskontrollør signal for NSI 63

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør):

 • 5 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører)

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør iht. gjeldende retningslinjer.

Maks antall deltakere

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører5 deltakere
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører5 deltakere

Eksamen

Alle kursSkriftlig eksamenca. 1 time

Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Alle kursSkriftlig eksamenca. 1 time

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges.

Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Alle kontrollfunksjoner

Kandidaten skal forstå:

 • systemets oppbygging og begreper
 • funksjonsprinsipper
 • anleggets mekaniske oppbygging

Kandidaten skal kunne:

 • utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering
 • anvende Teknisk regelverk

Kontrollører og sikkerhetskontrollører

Kandidaten skal kunne:

 • utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 84
lp_sa/sikringsanlegg_nsb_84.txt · Sist endret: 2019/11/18 13:41 av jcs