lp_sa:sikringsanlegg_nsb_84

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_nsb_84 [2017/05/02 14:59]
Christopher Schive [Maks antall deltakere]
lp_sa:sikringsanlegg_nsb_84 [2019/03/05 16:17]
Christopher Schive [Maks antall deltakere]
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Bane NOR,  ​Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  ​Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Bane NOR,  ​Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  ​Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Kurs- og sertifikatkoder ===== ===== Kurs- og sertifikatkoder =====
Linje 16: Linje 16:
 | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87184  |  7183  |  ​ | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87184  |  7183  |  ​
 | Sluttkontrollør S |:::​|:::​| ​ 7184  | | Sluttkontrollør S |:::​|:::​| ​ 7184  |
-Alle funksjoner ​ | Repetisjonskurs |  87183/​87185 ​ |+Kontrollør og sikkerhetskontrollør ​ | Repetisjonskurs |  87183/​87185 ​ |
  
  
Linje 65: Linje 65:
   * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig. ​   * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig. ​
   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
-  ​* Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole. +  * Kurset kan arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør ​iht. [[retningslinjer:​retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende retningslinjer]].
-  ​* Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører ​iht. [[retningslinjer:​retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende retningslinjer]].+
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
-|Grunnkurs for montører|5 deltakere| +|Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|5 deltakere| 
-|Grunnkurs for prosjekterende|5 deltakere| +|Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|5 deltakere|
-|Repetisjonskurs for montører|5 deltakere| +
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|5 deltakere|+
 ===== Eksamen =====  ===== Eksamen =====
-|Grunnkurs for montører|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +|Alle kurs|Skriftlig eksamen|ca1 time|
-|Grunnkurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +
-|Repetisjonskurs for montører|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 1 time|+
  
 Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
 +
  
 ===== Kontinuasjon =====  ===== Kontinuasjon =====
-|Grunnkurs for montører|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +|Alle kurs|Skriftlig eksamen|ca1 time|
-|Grunnkurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +
-|Repetisjonskurs for montører|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 1 time|+
  
 Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. 
Linje 97: Linje 89:
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
  
-**Sikringsanlegg NSB 84**+==== Alle kontrollfunksjoner ==== 
 + 
 +Kandidaten skal forstå: 
 +  ​systemets oppbygging og begreper 
 +  ​funksjonsprinsipper 
 +  ​anleggets mekaniske oppbygging
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
 +  * utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering
 +  * anvende Teknisk regelverk
  
-  * Forstå systemets oppbygging ​og begreper +==== Kontrollører ​og sikkerhetskontrollører ====
-  * Forstå funksjonsprinsipper +
-  * Forstå anleggets mekaniske oppbygging +
-  * Anvende teknisk regelverk +
-  * Utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 84.+
  
 +Kandidaten skal kunne:
 +  * utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 84
lp_sa/sikringsanlegg_nsb_84.txt · Sist endret: 2019/11/18 13:41 av Christopher Schive