lp_sa:sikringsanlegg_nsb_84

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_nsb_84 [2017/05/02 14:56]
Christopher Schive [Kurslengde]
lp_sa:sikringsanlegg_nsb_84 [2019/11/18 13:41] (nåværende versjon)
Christopher Schive [Godkjenningsperiode]
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Kurs- og sertifikatkoder ===== ===== Kurs- og sertifikatkoder =====
Linje 16: Linje 16:
 | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87184  |  7183  |   | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87184  |  7183  |  
 | Sluttkontrollør S |:::|::: 7184  | | Sluttkontrollør S |:::|::: 7184  |
-Alle funksjoner  | Repetisjonskurs |  87183/87185  |+Kontrollør og sikkerhetskontrollør  | Repetisjonskurs |  87183/87185  |
  
  
Linje 32: Linje 32:
   * Kontrollør signal   * Kontrollør signal
   * Sikkerhetskontrollør signal   * Sikkerhetskontrollør signal
-  * Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende.+  * Sluttkontrollør signal F/S
  
 ===== Betingelse ===== ===== Betingelse =====
-  * Kurset for montører og prosjekterende er samme kurs. +  * Grunnkurset er det samme for alle funksjoner 
-  * Grunnkurs og repetisjonskurs er samme kurs.+  * Repetisjonskurset er det samme som grunnkurset
  
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
Linje 46: Linje 46:
 ===== Kompetanse etter gjennomført kurs ===== ===== Kompetanse etter gjennomført kurs =====
   * Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet    * Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet 
-eller  
-  * Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet. 
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
   
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:+Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør):
   * 5 år og 2 måneder   * 5 år og 2 måneder
  
Linje 65: Linje 63:
  
 ===== Gjennomføring ===== ===== Gjennomføring =====
-  * Teoretisk og praktisk gjennomføring. +  * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig
   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole. +  * Kurset kan arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør iht. [[retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende retningslinjer]].
-  * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.  +
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
- +|Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|5 deltakere| 
-|Grunnkurs for montører|5 deltakere| +|Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|5 deltakere|
-|Grunnkurs for prosjekterende|5 deltakere| +
-|Repetisjonskurs for montører|5 deltakere| +
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|5 deltakere| +
 ===== Eksamen =====  ===== Eksamen =====
-|Grunnkurs for montører|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +|Alle kurs|Skriftlig eksamen|ca1 time|
-|Grunnkurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +
-|Repetisjonskurs for montører|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 1 time|+
  
 Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
 +
  
 ===== Kontinuasjon =====  ===== Kontinuasjon =====
-|Grunnkurs for montører|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +|Alle kurs|Skriftlig eksamen|ca1 time|
-|Grunnkurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +
-|Repetisjonskurs for montører|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 1 time|+
  
 Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. 
Linje 102: Linje 89:
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
  
-**Sikringsanlegg NSB 84**+==== Alle kontrollfunksjoner ==== 
 + 
 +Kandidaten skal forstå: 
 +  systemets oppbygging og begreper 
 +  funksjonsprinsipper 
 +  anleggets mekaniske oppbygging
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
 +  * utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering
 +  * anvende Teknisk regelverk
  
-  * Forstå systemets oppbygging og begreper +==== Kontrollører og sikkerhetskontrollører ====
-  * Forstå funksjonsprinsipper +
-  * Forstå anleggets mekaniske oppbygging +
-  * Anvende teknisk regelverk +
-  * Utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 84.+
  
 +Kandidaten skal kunne:
 +  * utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 84
lp_sa/sikringsanlegg_nsb_84.1493729799.txt.gz · Sist endret: 2017/05/02 14:56 av Christopher Schive