lp_sa:sikringsanlegg_nsb_94

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_nsb_94 [2016/02/22 15:19]
jcs
lp_sa:sikringsanlegg_nsb_94 [2017/04/25 15:22]
jcs
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk
  
-===== Kurskoder ===== +===== Kurs- og sertifikatkoder =====
- +
-Kurs ^  Kode  ^ +
-| Grunnkurs for montører |  87202  | +
-| Repetisjonskurs for montører |  87203  | +
-| Grunnkurs for prosjekterende |  87204  | +
-| Repetisjonskurs for prosjekterende |  87205  | +
- +
- +
- +
-===== Sertifikatkoder ===== +
-  +
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ +
-| Kontrollør signal |  7201  |  +
-| Sikkerhetskontrollør signal |  7202  |  +
-| Sluttkontrollør F |  7203  |  +
-| Sluttkontrollør S |  7204  | +
  
 +^  Funksjon  ^  Kurs  ^  Kurskode  ^  Sertifikatkode  ^
 +| Kontrollør | Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører |  87202  |  7201  |
 +| Sikkerhetskontrollør |:::|::: 7202  |
 +| Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87204  |  7203  |  
 +| Sluttkontrollør S |:::|::: 7204  |
 +| Alle funksjoner  | Repetisjonskurs |  87203/87205  |
 +FIXME
   
 ===== Kurslengde ===== ===== Kurslengde =====
-|Grunnkurs for montører|8 dager| +|Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|8 dager| 
-|Grunnkurs for prosjekterende|8 dager| +|Grunnkurs for sluttkontrollører|8 dager| 
-|Repetisjonskurs for montører|2 dager| +|Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|2 dager| 
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|2 dager|+|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|2 dager| 
 +FIXME
  
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
-  * Kontrollør signal +  * Kontrollører signal 
-  * Sikkerhetskontrollør signal +  * Sikkerhetskontrollører signal 
-  * Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende+  * Sluttkontrollører signal
  
-===== Betingelse ===== +===== Spesielle forhold ===== 
-  * Kurset for montører og prosjekterende er samme kurs. Eksamensformen er ikke tilpasset for montører og prosjekterende.+  * Kurset for kontrollører/sikkerhetskontrollører og sluttkontrollører er samme kurs. Eksamensformen er ikke tilpasset for de spesifikke kontrollfunksjonene.FIXME
   * Grunnkurset er første del av totalt kurs i Merkur.   * Grunnkurset er første del av totalt kurs i Merkur.
  
Linje 51: Linje 43:
 ===== Kompetanse etter gjennomført kurs ===== ===== Kompetanse etter gjennomført kurs =====
  
-  * Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet+  * arbeide selvstendig i og utføre kontroller av systemet
 eller  eller 
-  * Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet.+  * utføre sluttkontroller av systemet
  
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
Linje 76: Linje 68:
  
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
-|Grunnkurs for montører|6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)| +|Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)| 
-|Grunnkurs for prosjekterende|6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)| +|Grunnkurs for sluttkontrollører|6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)| 
-|Repetisjonskurs for montører|6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)| +|Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)| 
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)|+|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)|
  
 ===== Eksamen ===== ===== Eksamen =====
-|Grunnkurs for montører|Skriftlig eksamen|ca 2 timer|Praktisk prøve ca 1 time| +|Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Skriftlig eksamen|ca 2 timer|Praktisk prøve ca 1 time| 
-|Grunnkurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 4 timer| +|Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 4 timer| 
-|Repetisjonskurs for montører|Praktisk eksamen|ca 1 time| +|Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Praktisk eksamen|ca 1 time| 
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 1 time|+|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 1 time|
  
 Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
  
 ===== Kontinuasjon =====  ===== Kontinuasjon =====
-|Grunnkurs for montører|Skriftlig eksamen|ca 4 timer| +|Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Skriftlig eksamen|ca 4 timer| 
-|Grunnkurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 4 timer| +|Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 4 timer| 
-|Repetisjonskurs for montører|Praktisk eksamen|ca 1 time| +|Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Praktisk eksamen|ca 1 time| 
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 1 time|+|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 1 time|
  
 Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. 
  
-Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges+Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen avlegges for 3. gang
  
 Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen. Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.
  
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].+  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
  
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
  
-**Sikringsanlegg NSB 94**+==== Alle kontrollfunksjoner ==== 
 + 
 +Kandidaten skal forstå: 
 +  systemets oppbygging og begreper 
 +  systemets egenart sammenlignet mot andre sikringsanlegg herunder NSI-63 
 +  systemets funksjonsprinsipper
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
-  * Forstå systemets oppbygging og begreper +  * anvende teknisk regelverk 
-  * Forstå systemets egenart sammenlignet mot andre sikringsanlegg herunder NSI-63 +  * anvende anleggsdokumentasjon 
-  * Forstå funksjonsprinsipper + 
-  * Anvende teknisk regelverk +==== Kontrollører og sikkerhetskontrollører ==== 
-  * Anvende anleggsdokumentasjon + 
-  * Utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 94+Kandidaten skal kunne: 
 +  * utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 94 
 + 
 + 
  
lp_sa/sikringsanlegg_nsb_94.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)