lp_sa:sikringsanlegg_nsb_94

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_nsb_94 [2017/04/25 15:22]
jcs
lp_sa:sikringsanlegg_nsb_94 [2019/03/05 16:18]
jcs [Kontinuasjon]
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Kurs- og sertifikatkoder ===== ===== Kurs- og sertifikatkoder =====
Linje 16: Linje 16:
 | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87204  |  7203  |   | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87204  |  7203  |  
 | Sluttkontrollør S |:::|::: 7204  | | Sluttkontrollør S |:::|::: 7204  |
-Alle funksjoner  | Repetisjonskurs |  87203/87205  | +Kontrollør og sikkerhetskontrollør  | Repetisjonskurs |  87203  | 
-FIXME+
   
 ===== Kurslengde ===== ===== Kurslengde =====
 |Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|8 dager| |Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|8 dager|
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|8 dager| |Grunnkurs for sluttkontrollører|8 dager|
-|Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|dager| +|Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|dager|
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|2 dager| +
-FIXME +
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
   * Kontrollører signal   * Kontrollører signal
Linje 32: Linje 29:
  
 ===== Spesielle forhold ===== ===== Spesielle forhold =====
-  * Kurset for kontrollører/sikkerhetskontrollører og sluttkontrollører er samme kurs. Eksamensformen er ikke tilpasset for de spesifikke kontrollfunksjonene.FIXME+  * Kurset for kontrollører/sikkerhetskontrollører og sluttkontrollører er samme kurs. Eksamensformen er ikke tilpasset for de spesifikke kontrollfunksjonene.
   * Grunnkurset er første del av totalt kurs i Merkur.   * Grunnkurset er første del av totalt kurs i Merkur.
- 
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
  
-  * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal/sikkerhetskontrollør signal for NSI 63 +  * fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal/sikkerhetskontrollør signal for NSI 63 
 eller  eller 
-  * Bestått kurs i signalfag for ingeniører.+  * bestått kurs i signalfag for ingeniører.
  
 ===== Kompetanse etter gjennomført kurs ===== ===== Kompetanse etter gjennomført kurs =====
Linje 64: Linje 60:
   * Teoretisk og praktisk gjennomføring.    * Teoretisk og praktisk gjennomføring. 
   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole. +  * Kurset kan arrangeres og administreres av kompetanseleverandør som er godkjent etter [[retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende retningslinjer]].
-  * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.+
  
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
Linje 71: Linje 66:
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)| |Grunnkurs for sluttkontrollører|6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)|
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)| 
- 
 ===== Eksamen ===== ===== Eksamen =====
 |Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Skriftlig eksamen|ca 2 timer|Praktisk prøve ca 1 time| |Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Skriftlig eksamen|ca 2 timer|Praktisk prøve ca 1 time|
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 4 timer| |Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 4 timer|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Praktisk eksamen|ca 1 time| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Praktisk eksamen|ca 1 time|
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 1 time| 
  
 Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
Linje 85: Linje 77:
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 4 timer| |Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 4 timer|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Praktisk eksamen|ca 1 time| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Praktisk eksamen|ca 1 time|
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 1 time| 
  
 Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. 
Linje 106: Linje 97:
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
 +  * utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering
   * anvende teknisk regelverk   * anvende teknisk regelverk
   * anvende anleggsdokumentasjon   * anvende anleggsdokumentasjon
Linje 113: Linje 105:
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
   * utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 94   * utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 94
- 
- 
- 
  
lp_sa/sikringsanlegg_nsb_94.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)