lp_sa:sikringsanlegg_nsb_94

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_nsb_94 [2017/03/06 09:34]
Christopher Schive [Kontinuasjon]
lp_sa:sikringsanlegg_nsb_94 [2019/11/18 13:38]
Christopher Schive [Godkjenningsperiode]
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
-===== Kurskoder =====+===== Kurs- og sertifikatkoder =====
  
-^ Kurs ^  Kode  ^ + Funksjon  ^  Kurs  ^  Kurskode  ^  Sertifikatkode  ^ 
-| Grunnkurs for montører |  87202  | +| Kontrollør | Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører |  87202   7201  | 
-Repetisjonskurs for montører |  87203  | +Sikkerhetskontrollør |:::|:::|  7202  | 
-| Grunnkurs for prosjekterende |  87204  +| Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87204  |  7203    
-| Repetisjonskurs for prosjekterende |  87205  | +Sluttkontrollør S |:::|:::|  7204  | 
- +Kontrollør og sikkerhetskontrollør  Repetisjonskurs |  87203  |
- +
- +
-===== Sertifikatkoder ===== +
-  +
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ +
-Kontrollør signal  7201  |  +
-| Sikkerhetskontrollør signal |  7202  |  +
-Sluttkontrollør F |  7203  |  +
-| Sluttkontrollør S |  7204  | +
  
   
 ===== Kurslengde ===== ===== Kurslengde =====
-|Grunnkurs for montører|8 dager| +|Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|8 dager| 
-|Grunnkurs for prosjekterende|8 dager| +|Grunnkurs for sluttkontrollører|8 dager| 
-|Repetisjonskurs for montører|dager| +|Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|dager|
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|2 dager| +
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
-  * Kontrollør signal +  * Kontrollører signal 
-  * Sikkerhetskontrollør signal +  * Sikkerhetskontrollører signal 
-  * Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende+  * Sluttkontrollører signal
  
-===== Betingelse ===== +===== Spesielle forhold ===== 
-  * Kurset for montører og prosjekterende er samme kurs. Eksamensformen er ikke tilpasset for montører og prosjekterende.+  * Grunnkurset for kontrollører/sikkerhetskontrollører og sluttkontrollører er samme kurs. Eksamensformen er ikke tilpasset for de spesifikke kontrollfunksjonene.
   * Grunnkurset er første del av totalt kurs i Merkur.   * Grunnkurset er første del av totalt kurs i Merkur.
- 
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
  
-  * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal/sikkerhetskontrollør signal for NSI 63 +  * fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal/sikkerhetskontrollør signal for NSI 63 
 eller  eller 
-  * Bestått kurs i signalfag for ingeniører.+  * bestått kurs i signalfag for ingeniører.
  
 ===== Kompetanse etter gjennomført kurs ===== ===== Kompetanse etter gjennomført kurs =====
  
-  * Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet+  * arbeide selvstendig i og utføre kontroller av systemet
 eller  eller 
-  * Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet.+  * utføre sluttkontroller av systemet
  
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
   
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:+Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør):
   * 2 år og 2 måneder   * 2 år og 2 måneder
  
Linje 72: Linje 60:
   * Teoretisk og praktisk gjennomføring.    * Teoretisk og praktisk gjennomføring. 
   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole. +  * Kurset kan arrangeres og administreres av kompetanseleverandør som er godkjent etter [[retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende retningslinjer]].
-  * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.+
  
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
-|Grunnkurs for montører|6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)| +|Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)| 
-|Grunnkurs for prosjekterende|6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)| +|Grunnkurs for sluttkontrollører|6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)| 
-|Repetisjonskurs for montører|6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)| +|Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)|
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)| +
 ===== Eksamen ===== ===== Eksamen =====
-|Grunnkurs for montører|Skriftlig eksamen|ca 2 timer|Praktisk prøve ca 1 time| +|Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Skriftlig eksamen|ca 2 timer|Praktisk prøve ca 1 time| 
-|Grunnkurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 4 timer| +|Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 4 timer| 
-|Repetisjonskurs for montører|Praktisk eksamen|ca 1 time| +|Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Praktisk eksamen|ca 1 time|
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 1 time|+
  
 Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
  
 ===== Kontinuasjon =====  ===== Kontinuasjon =====
-|Grunnkurs for montører|Skriftlig eksamen|ca 4 timer| +|Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Skriftlig eksamen|ca 4 timer| 
-|Grunnkurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 4 timer| +|Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 4 timer| 
-|Repetisjonskurs for montører|Praktisk eksamen|ca 1 time| +|Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Praktisk eksamen|ca 1 time|
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 1 time|+
  
 Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. 
Linje 106: Linje 89:
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
  
-**Sikringsanlegg NSB 94**+==== Alle kontrollfunksjoner ==== 
 + 
 +Kandidaten skal forstå: 
 +  systemets oppbygging og begreper 
 +  systemets egenart sammenlignet mot andre sikringsanlegg herunder NSI-63 
 +  systemets funksjonsprinsipper 
 + 
 +Kandidaten skal kunne: 
 +  utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering 
 +  * anvende teknisk regelverk 
 +  * anvende anleggsdokumentasjon 
 + 
 +==== Kontrollører og sikkerhetskontrollører ====
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
-  * Forstå systemets oppbygging og begreper +  * utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 94
-  * Forstå systemets egenart sammenlignet mot andre sikringsanlegg herunder NSI-63 +
-  * Forstå funksjonsprinsipper +
-  * Anvende teknisk regelverk +
-  * Anvende anleggsdokumentasjon +
-  * Utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 94+
  
lp_sa/sikringsanlegg_nsb_94.txt · Sist endret: 2019/11/18 13:38 av Christopher Schive