lp_sa:sikringsanlegg_nsb_94
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2016/12/23 11:11) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1
Den tidligere godkjente versjonen (2016/02/22 15:19) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Sikringsanlegg NSB 94

Eier av læreplanen

Bane NOR, Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk

Kurskoder

Kurs Kode
Grunnkurs for montører 87202
Repetisjonskurs for montører 87203
Grunnkurs for prosjekterende 87204
Repetisjonskurs for prosjekterende 87205

Sertifikatkoder

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7201
Sikkerhetskontrollør signal 7202
Sluttkontrollør F 7203
Sluttkontrollør S 7204

Kurslengde

Grunnkurs for montører8 dager
Grunnkurs for prosjekterende8 dager
Repetisjonskurs for montører2 dager
Repetisjonskurs for prosjekterende2 dager

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende

Betingelse

 • Kurset for montører og prosjekterende er samme kurs. Eksamensformen er ikke tilpasset for montører og prosjekterende.
 • Grunnkurset er første del av totalt kurs i Merkur.

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal/sikkerhetskontrollør signal for NSI 63

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet

eller

 • Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører)
 • For Sluttkontrollører gjelder også:
 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk og praktisk gjennomføring.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Maks antall deltakere

Grunnkurs for montører6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)
Grunnkurs for prosjekterende6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)
Repetisjonskurs for montører6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)
Repetisjonskurs for prosjekterende6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)

Eksamen

Grunnkurs for montørerSkriftlig eksamenca 2 timerPraktisk prøve ca 1 time
Grunnkurs for prosjekterendeSkriftlig eksamenca 4 timer
Repetisjonskurs for montørerPraktisk eksamenca 1 time
Repetisjonskurs for prosjekterendeSkriftlig eksamenca 1 time

Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Grunnkurs for montørerSkriftlig eksamenca 4 timer
Grunnkurs for prosjekterendeSkriftlig eksamenca 4 timer
Repetisjonskurs for montørerPraktisk eksamenca 1 time
Repetisjonskurs for prosjekterendeSkriftlig eksamenca 1 time

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges.

Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Sikringsanlegg NSB 94

Kandidaten skal kunne:

 • Forstå systemets oppbygging og begreper
 • Forstå systemets egenart sammenlignet mot andre sikringsanlegg herunder NSI-63
 • Forstå funksjonsprinsipper
 • Anvende teknisk regelverk
 • Anvende anleggsdokumentasjon
 • Utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 94
lp_sa/sikringsanlegg_nsb_94.1482487873.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)