lp_sa:sikringsanlegg_nsi_63_og_eldre_type_m_linjeblokk

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_nsi_63_og_eldre_type_m_linjeblokk [2019/11/18 12:55]
Christopher Schive [Godkjenningsperiode]
lp_sa:sikringsanlegg_nsi_63_og_eldre_type_m_linjeblokk [2021/02/12 11:08] (nåværende versjon)
Ronald Hortman [Eksamen]
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Drift og teknologi, Signalteknologi 
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Drift og teknologi, Konsepter
  
 ===== Kurs- og sertifikatkoder ===== ===== Kurs- og sertifikatkoder =====
- +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} 
-^  Funksjon  ^  Kurs  ^  Kurskode  ^  Sertifikatkode +^  Funksjon                           ^  Kurs                                                                                                 ^  Kurskode  ^  Sertifikatkode 
-| Kontrollør | Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører((grunnkurset inngår i signalmontørutdanningen)) |    |  7151  +| Kontrollør                          | Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører((grunnkurset inngår i signalmontørutdanningen))             |  7151            
-| Sikkerhetskontrollør |:::|::: 7152  +| Sikkerhetskontrollør                | :::                                                                                                   | :::        |  7152            
-| Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører((grunnkurset inngår signalkurs for ingeniører, modul 2))    |  7153    +| Sluttkontrollør F                   | Grunnkurs i NSI-63 for ingenører.                                                                                |  7153            
-| Sluttkontrollør S |:::|::: 7154  +| Sluttkontrollør S                   | :::                                                                                                   | :::        |  7154            
-| Kontrollør og sikkerhetskontrollør  | Repetisjonskurs |  87157  |+| Kontrollør og sikkerhetskontrollør  | Repetisjonskurs                                                                                       |  87157     |                  |
  
 ===== Kurslengde ===== ===== Kurslengde =====
    
-  * Repetisjonskurs: 2 dager+Grunnkurs: 
 +  Kontrollør signal/ sikkerhetskontrollør signal((grunnkurset inngår i signalmontørutdanningen)) 
 +  * Sluttkontrollør F/S: 7 dager 
 +Repetisjonskurs
 +  * Kontrollør signal/ sikkerhetskontrollør signal : 2 dager 
 +  * Sluttkontrollør F/S: I følge læreplan «Sluttkontrollør»
  
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
 + 
 +Grunnkurs (tilsvarende inngår i fagbrev for signalmontør)
 +  * Ingeniører 
 +Repetisjonskurs
   * Kontrollør signal   * Kontrollør signal
   * Sikkerhetskontrollør signal   * Sikkerhetskontrollør signal
-  * Sluttkontrollør signal F/S+
  
  
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
  
-  * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal/sikkerhetskontrollør signal for NSI 63  +Grunnkurs 
-eller +
   * Bestått kurs i signalfag for ingeniører.   * Bestått kurs i signalfag for ingeniører.
 +Repetisjonskurs 
 +  * Fagbrev i signalmontørfaget
 ===== Kompetanse etter gjennomført kurs ===== ===== Kompetanse etter gjennomført kurs =====
  
-  * Praktisk og teoretisk kompetanse i systemet.  Kurset gir nødvendig kompetanse for drift, vedlikehold og feilretting.  +   Kontroll signal og sikkerhetskontrollør signal: Praktisk og teoretisk kompetanse i systemet. Kurset gir nødvendig kompetanse for drift, vedlikeholdfeilretting og kontroll.  
-  * Kurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører gir nødvendig kompetanse for å kunne utføre kontroll av systemet +  * Sluttkontrollør F/S: Praktisk og teoretisk kompetanse systemet. Kurset gir nødvendig kompetanse for kontroll av systemet
-  * Kurs for sluttkontrollører gir nødvendig kompetanse for å kunne utføre sluttkontroll av systemet+
  
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
  
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør):+Kontrollør og sikkerhetskontrollør:
  
   * 5 år og 2 måneder   * 5 år og 2 måneder
  
-Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:+Sertifiseringskode utstedes så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:
  
 +  * Bestått kurs i "Regler for kontroll - signal"
   * Bestått FSE med signalfaglig vinkling   * Bestått FSE med signalfaglig vinkling
   * Deltakelse på førstehjelp   * Deltakelse på førstehjelp
   * Bestått kurs i NEK 400   * Bestått kurs i NEK 400
-  * Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører)+  * Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt”  
 + 
 + 
 +Sluttkontrollør F/S:  
 + 
 +  * I følge læreplanen «Sluttkontrollør» 
 + 
 +Sertifiseringskode utstedes så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres: 
 + 
 +  * Bestått kurs i "Regler for kontroll - signal" 
 +  * Bestått FSE med signalfaglig vinkling 
 +  * Deltakelse på førstehjelp 
 +  * Bestått kurs i NEK 400 
 + 
  
 ===== Gjennomføring =====  ===== Gjennomføring =====
  
-  * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.  +  * Teoretisk og praktisk del 
-  * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget+  * Kompetansetilbyder skal utarbeide egne opplæringsplaner. 
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole. +  * Kurset arrangeres og administreres av kompetansetilbyder.
-  * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. [[retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende retningslinjer]].+
  
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
-|Repetisjonskurs|20 deltakere i teori|7 deltakere i praksis+ 
-  +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} 
-===== Eksamen =====  +| Grunnkurs        | Teori: 12              | 
-|Repetisjonskurs|Teoretisk og/eller praktisk eksamen|ca. 1 time+| Repetisjonskurs  Teori: 12                                      Praksis: inntil 3 pr instruktør  
-  + 
-Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes uliktgitt spørsmålenes art og omfang.+ 
 + 
 +===== Eksamen ===== 
 + 
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} 
 +Grunnkurs        Teori: Skriftlig, inntil 3 timer              
 +| Repetisjonskurs  | Teori: Skriftliginntil 3 timer                                      | Praksis: Praktisk oppgave som kan gjennomføres på mindre enn 2 timer  |
  
 ===== Kontinuasjon =====  ===== Kontinuasjon =====
lp_sa/sikringsanlegg_nsi_63_og_eldre_type_m_linjeblokk.txt · Sist endret: 2021/02/12 11:08 av Ronald Hortman