lp_sa:sikringsanlegg_siemens_simis_c_med_tilhorende_anleggskomponenter

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_siemens_simis_c_med_tilhorende_anleggskomponenter [2017/09/06 14:40]
Christopher Schive [Læreplan: Sikringsanlegg Siemens Simis C med tilhørende anleggskomponenter]
lp_sa:sikringsanlegg_siemens_simis_c_med_tilhorende_anleggskomponenter [2017/10/16 15:09]
Christopher Schive [Kurskoder]
Linje 1: Linje 1:
 ====== Læreplan: Sikringsanlegg Siemens Simis C med tilhørende anleggskomponenter ====== ====== Læreplan: Sikringsanlegg Siemens Simis C med tilhørende anleggskomponenter ======
  
-<wrap info>Denne læreplanene vil bli delt i 7 deler. De ulike delene vil bli plassert under de respektive systemegruppene</wrap> 
-  
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Kurskoder ===== ===== Kurskoder =====
  
-**Siemens Simis C uten FTG-S, drivmaskiner og PLO OSL**+**Siemens Simis C ESTW**
  
 ^ Kurs ^  Kode  ^ ^ Kurs ^  Kode  ^
Linje 20: Linje 18:
 | Grunnkurs for sluttkontrollører|  87274  | | Grunnkurs for sluttkontrollører|  87274  |
 | Repetisjonskurs for sluttkontrollører|  87275  | | Repetisjonskurs for sluttkontrollører|  87275  |
- 
- 
-**Siemens FTG-S** 
- 
-^ Kurs ^  Kode  ^ 
-| Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  88132  | 
-| Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  88133  | 
-| Grunnkurs for sluttkontrollører|  88134  | 
-| Repetisjonskurs for sluttkontrollører|  88135  | 
  
  
Linje 38: Linje 27:
 | Grunnkurs for sluttkontrollører|  88264  | | Grunnkurs for sluttkontrollører|  88264  |
 | Repetisjonskurs for sluttkontrollører|  88265  | | Repetisjonskurs for sluttkontrollører|  88265  |
- 
- 
-**Siemens Bsg9 400V** 
- 
-^ Kurs ^  Kode  ^ 
-| Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  88462  | 
-| Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  88463  | 
- 
- 
-**Siemens S700 inkl. DKV/BK** 
- 
-^ Kurs ^  Kode  ^ 
-| Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  88472  | 
-| Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  88473  | 
- 
- 
-**Siemens S700K** 
- 
-^ Kurs ^  Kode  ^ 
-| Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  88482  | 
-| Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  88483  | 
- 
- 
-**Siemens Integra inkl. DKV/BK** 
- 
-^ Kurs ^  Kode  ^ 
-| Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  88492  | 
-| Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  88493  | 
- 
  
 **Siemens PLO OSL** **Siemens PLO OSL**
Linje 85: Linje 45:
 | Sluttkontrollør F |  7273  |  | Sluttkontrollør F |  7273  |
 | Sluttkontrollør S |  7274  |  | Sluttkontrollør S |  7274  |
- 
- 
-**Siemens FTG-S** 
- 
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ 
-| Kontrollør signal |  8131  |  
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8132  |  
-| Sluttkontrollør F |  8133  |  
-| Sluttkontrollør S |  8134  |  
  
  
Linje 103: Linje 54:
 | Sluttkontrollør F |  8263  |  | Sluttkontrollør F |  8263  |
 | Sluttkontrollør S |  8264  |  | Sluttkontrollør S |  8264  |
- 
-**Siemens Bsg9 400V** 
- 
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ 
-| Sporvekselkontrollør |  8460  | 
-| Kontrollør signal |  8461  |  
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8462  | 
- 
- 
-**Siemens S700 inkl. DKV/BK** 
- 
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ 
-| Sporvekselkontrollør |  8470  | 
-| Kontrollør signal |  8471  |  
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8472  | 
- 
- 
-**Siemens S700K** 
- 
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ 
-| Sporvekselkontrollør |  8480  | 
-| Kontrollør signal |  8481  |  
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8482  | 
- 
- 
-**Siemens Integra inkl. DKV/BK** 
- 
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ 
-| Sporvekselkontrollør |  8490  | 
-| Kontrollør signal |  8491  |  
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8492  | 
- 
  
 **Siemens PLO OSL** **Siemens PLO OSL**
Linje 152: Linje 71:
  
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
-  * Sporvekselkontrollører 
   * Kontrollør signal   * Kontrollør signal
   * Sikkerhetskontrollør signal   * Sikkerhetskontrollør signal
Linje 161: Linje 79:
  
 Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.
- 
-**For sporvekselkontrollører** 
- 
-Sporvekselkontrollører gis kun rett til å delta på kurs i drivmaskiner. 
  
 **For sluttkontrollører** **For sluttkontrollører**
Linje 181: Linje 95:
 eller  eller 
   * Bestått kurs i signalfag for ingeniører.    * Bestått kurs i signalfag for ingeniører. 
-eller for de med deltakelse kun på sporvekseldrivmaskinemnene: +
-  * Bestått mekanisk kompetansekurs og godkjent sporvekselkontrollør. +
- +
 ===== Kompetanse etter gjennomført kurs ===== ===== Kompetanse etter gjennomført kurs =====
  
Linje 299: Linje 211:
   * Analysere feilmeldinger og driftsmeldinger   * Analysere feilmeldinger og driftsmeldinger
   * Vedlikeholde ATC   * Vedlikeholde ATC
-  * Anvende systemdokumentasjon 
- 
-**FTG S** 
- 
-Kandidaten skal kunne: 
- 
-  * Beskrive oppbyggingen av systemet FTG S 
-  * Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent og justere FTG S 
-  * Vedlikeholde FTG S 
   * Anvende systemdokumentasjon   * Anvende systemdokumentasjon
  
Linje 350: Linje 253:
   * Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i plo   * Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i plo
   * Anvende systemdokumentasjon   * Anvende systemdokumentasjon
- 
-**Siemens Integra** 
- 
-Kandidaten skal kunne: 
- 
-  * Beskrive oppbygging av Siemens Integra 
-  * Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i Siemens Integra 
-  * Justere Siemens Integra 
-  * Vedlikeholde Siemens Integra 
-  * Anvende systemdokumentasjon 
- 
-**Siemens Integra** 
- 
-**Montasjekurs** 
- 
-Opsjonsmodul  
- 
-Kandidaten skal kunne: 
-  * Beskrive oppbygging av Siemens Integra 
-  * Montere Siemens Integra 
-  * Justere Siemens Integra 
-  * Anvende systemdokumentasjon 
- 
-**Siemens S700V** 
- 
-Kandidaten skal kunne: 
-  * Beskrive oppbygging av Siemens S700V 
-  * Montere Siemens S700V 
-  * Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i Siemens S700V 
-  * Justere Siemens S700V 
-  * Vedlikeholde Siemens S700V 
-  * Anvende systemdokumentasjon 
-  
-**Siemens S700V** 
- 
-**Montasjekurs** 
- 
-Opsjonsmodul  
- 
-Kandidaten skal kunne: 
-  * Beskrive oppbygging av Siemens S700V 
-  * Montere Siemens S700V 
-  * Justere Siemens S700V 
-  * Anvende systemdokumentasjon 
- 
-**Siemens S700K** 
- 
-Kandidaten skal kunne: 
-  * Beskrive oppbygging av Siemens S700K 
-  * Montere Siemens S700K 
-  * Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i Siemens S700K 
-  * Justere Siemens S700K 
-  * Vedlikeholde Siemens S700K 
-  * Anvende systemdokumentasjon 
- 
-**Siemens S700K** 
- 
-**Montasjekurs** 
- 
-Opsjonsmodul  
- 
-Kandidaten skal kunne: 
-  * Beskrive oppbygging av Siemens S700K 
-  * Montere Siemens S700K 
-  * Justere Siemens S700K 
-  * Anvende systemdokumentasjon 
- 
-**Siemens BSg.9 400V** 
- 
-Kandidaten skal kunne: 
-  * Beskrive oppbygging av Siemens BSg.9 400V 
-  * Forklare forskjellen mellom standard Siemens BSg.9 (230V) og Siemens BSg.9 400V 
-  * Justere Siemens BSg.9 400V 
-  * Vedlikeholde Siemens BSg.9 400V 
-  * Anvende systemdokumentasjon 
- 
lp_sa/sikringsanlegg_siemens_simis_c_med_tilhorende_anleggskomponenter.txt · Sist endret: 2019/11/18 13:42 av Christopher Schive