lp_sa:sikringsanlegg_siemens_simis_c_med_tilhorende_anleggskomponenter

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_siemens_simis_c_med_tilhorende_anleggskomponenter [2017/10/16 15:06]
Christopher Schive [Målgruppe]
lp_sa:sikringsanlegg_siemens_simis_c_med_tilhorende_anleggskomponenter [2019/03/05 16:18]
Christopher Schive [Kurslengde for Simis C ESTW inkl. strømforsyning, signaler og fjernstyring]
Linje 1: Linje 1:
-====== Læreplan: Sikringsanlegg Siemens Simis C med tilhørende anleggskomponenter ======+====== Læreplan: Sikringsanlegg Siemens Simis C ESTW og ATC ======
  
-<wrap info>Denne læreplanene vil bli delt i 7 deler. De ulike delene vil bli plassert under de respektive systemegruppene</wrap> 
-  
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
Linje 13: Linje 11:
 ===== Kurskoder ===== ===== Kurskoder =====
  
-**Siemens Simis C uten FTG-S, drivmaskiner og PLO OSL**+**Siemens Simis C ESTW**
  
 ^ Kurs ^  Kode  ^ ^ Kurs ^  Kode  ^
Linje 19: Linje 17:
 | Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  87273  | | Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  87273  |
 | Grunnkurs for sluttkontrollører|  87274  | | Grunnkurs for sluttkontrollører|  87274  |
-| Repetisjonskurs for sluttkontrollører|  87275  | 
  
  
Linje 28: Linje 25:
 | Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  88263  | | Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  88263  |
 | Grunnkurs for sluttkontrollører|  88264  | | Grunnkurs for sluttkontrollører|  88264  |
-| Repetisjonskurs for sluttkontrollører|  88265  | 
  
 **Siemens PLO OSL** **Siemens PLO OSL**
Linje 36: Linje 32:
 | Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  87913  | | Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  87913  |
 | Grunnkurs for sluttkontrollører|  87914  | | Grunnkurs for sluttkontrollører|  87914  |
-| Repetisjonskurs for sluttkontrollører|  87915  | 
  
 ===== Sertifikatkoder ===== ===== Sertifikatkoder =====
Linje 65: Linje 60:
 | Sluttkontrollør S |  7914  |  | Sluttkontrollør S |  7914  |
  
-===== Kurslengde =====+===== Kurslengde for Simis C ESTW inkl. strømforsyning, signaler og fjernstyring=====
    
-  * Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører: 21 dager (eks. opsjonsmoduler) +  * Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører: 17 dager 
-  * Grunnkurs for sluttkontrollører: 21 dager (eks. opsjonsmoduler) +  * Grunnkurs for sluttkontrollører: 17 dager 
-  * Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører:dager (eks. opsjonsmoduler) +  * Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører: dager
-  * Repetisjonskurs for sluttkontrollører:3 dager (eks. opsjonsmoduler)+
  
 +===== Kurslengde for ATC for Simis C =====
 + 
 +  * Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører: 4 dager
 +  * Grunnkurs for sluttkontrollører: 4 dager
 +  * Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører: 1 dag
 +  * Repetisjonskurs for sluttkontrollører: 1 dag
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
   * Kontrollør signal   * Kontrollør signal
   * Sikkerhetskontrollør signal   * Sikkerhetskontrollør signal
   * Sluttkontrollør signal F/S   * Sluttkontrollør signal F/S
-===== Betingelse ===== 
-  
-**For kontrollører og sikkerhetskontrollører** 
  
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. 
- 
-**For sluttkontrollører** 
- 
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører” 
- 
-Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører og sluttkontrollører er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs. 
- 
-===== Opsjonsmoduler ===== 
- 
-Opsjonsmoduler kan utgå fra hovedkurset. Disse modulene tilbys etter behov. Omfang for hver av opsjonsmodulene er angitt i målene. 
  
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
  
   * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal   * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal
 +  * Sertifisering i Bane NOR ATC
 eller  eller 
-  * Bestått kurs i signalfag for ingeniører. +  * Bestått kurs i signalfag for ingeniører
 + 
 +For sluttkontrollører kreves bestått kurs i Bane NOR ATC iht. eksamenskodens gyldighetsperiode.
  
 ===== Kompetanse etter gjennomført kurs ===== ===== Kompetanse etter gjennomført kurs =====
Linje 126: Linje 115:
  
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
-|Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|deltakere pr. instruktør, maks 6 deltakere pr. kurs|+|Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|deltakere |
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|8 deltakere| |Grunnkurs for sluttkontrollører|8 deltakere|
-|Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|deltakere pr. instruktør, maks 6 deltakere pr. kurs+|Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|deltakere| 
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|8 deltakere|+===== Eksamen =====
  
-===== Eksamen =====  +==== Simis C ESTW inkl. strømforsyning, signaler og fjernstyring ==== 
-|Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|Skriftlig eksamen|ca 6 timer| + 
-|Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 6 timer| +|Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|Skriftlig og praktisk eksamen|4 + 1 timer| 
-|Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|Skriftlig flervalgsprøve|ca 2 timer| +|Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|timer| 
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 2 timer|+|Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|Praktisk-teoretisk eksamen|1 time|
  
 Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
 +
 +==== ATC for Simis C ====
 +
 +|Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|Skriftlig eksamen|2 timer|
 +|Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|4 timer|
 +|Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|Skriftlig eksamen|2 timer|
 +
 +Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
 +
  
 ===== Kontinuasjon =====  ===== Kontinuasjon =====
-|Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|Skriftlig eksamen|ca 6 timer| + 
-|Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 6 timer| +Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.
-|Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|Skriftlig flervalgsprøve|ca 2 timer| +
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 2 timer| +
-Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. +
  
 Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges.  Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges. 
Linje 180: Linje 175:
   * Forstå ledningsføringer og tellemåter (følge leder)   * Forstå ledningsføringer og tellemåter (følge leder)
  
-**ServicePc**+**Service-pc**
   
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
Linje 200: Linje 195:
   * Forstå ledningsføringer og tellemåter (følge leder)   * Forstå ledningsføringer og tellemåter (følge leder)
  
-**ATC** 
- 
-Kandidaten skal kunne: 
- 
-  * Beskrive oppbyggingen av ATCI 
-  * Kontrollere at det er riktig programvare i minnekort 
-  * Beskrive oppbyggingen av BC-rack 
-  * Beskrive oppbyggingen av baliser 
-  * Anvende kodetabell 
-  * Programmere og kontrollere baliser med balisetester 
-  * Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i ATC 
-  * Analysere feilmeldinger og driftsmeldinger 
-  * Vedlikeholde ATC 
-  * Anvende systemdokumentasjon 
  
 **PAK og LOP** **PAK og LOP**
Linje 237: Linje 218:
   * Anvende systemdokumentasjon   * Anvende systemdokumentasjon
  
-**GrensesnittSimis-C/Simis-C** +**Grensesnitt Simis-C/Simis-C**
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
Linje 246: Linje 227:
   * Forstå ledningsføringer og tellemåter (følge leder)   * Forstå ledningsføringer og tellemåter (følge leder)
  
-**Planovergang Gardermoen st.**+**ATC**
  
-**Opsjonsmodul** +Kandidaten skal kunne: 
 + 
 +  Beskrive oppbyggingen av ATCI 
 +  Kontrollere at det er riktig programvare i minnekort 
 +  * Beskrive oppbyggingen av BC-rack 
 +  * Beskrive oppbyggingen av baliser 
 +  * Anvende kodetabell 
 +  * Programmere og kontrollere baliser med balisetester 
 +  * Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i ATC 
 +  * Analysere feilmeldinger og driftsmeldinger 
 +  * Vedlikeholde ATC 
 +  * Anvende systemdokumentasjon 
 + 
 +**Planovergang Gardermoen st.**
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
lp_sa/sikringsanlegg_siemens_simis_c_med_tilhorende_anleggskomponenter.txt · Sist endret: 2019/11/18 13:42 av Christopher Schive