lp_sa:sikringsanlegg_siemens_simis_c_med_tilhorende_anleggskomponenter

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_siemens_simis_c_med_tilhorende_anleggskomponenter [2017/09/06 14:40]
Christopher Schive [Læreplan: Sikringsanlegg Siemens Simis C med tilhørende anleggskomponenter]
lp_sa:sikringsanlegg_siemens_simis_c_med_tilhorende_anleggskomponenter [2019/11/18 13:42]
Christopher Schive [Godkjenningsperiode]
Linje 1: Linje 1:
-====== Læreplan: Sikringsanlegg Siemens Simis C med tilhørende anleggskomponenter ======+====== Læreplan: Sikringsanlegg Siemens Simis C ESTW og ATC ======
  
-<wrap info>Denne læreplanene vil bli delt i 7 deler. De ulike delene vil bli plassert under de respektive systemegruppene</wrap> 
-  
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Kurskoder ===== ===== Kurskoder =====
  
-**Siemens Simis C uten FTG-S, drivmaskiner og PLO OSL**+**Siemens Simis C ESTW**
  
 ^ Kurs ^  Kode  ^ ^ Kurs ^  Kode  ^
Linje 19: Linje 17:
 | Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  87273  | | Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  87273  |
 | Grunnkurs for sluttkontrollører|  87274  | | Grunnkurs for sluttkontrollører|  87274  |
-| Repetisjonskurs for sluttkontrollører|  87275  | 
- 
- 
-**Siemens FTG-S** 
- 
-^ Kurs ^  Kode  ^ 
-| Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  88132  | 
-| Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  88133  | 
-| Grunnkurs for sluttkontrollører|  88134  | 
-| Repetisjonskurs for sluttkontrollører|  88135  | 
  
  
Linje 37: Linje 25:
 | Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  88263  | | Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  88263  |
 | Grunnkurs for sluttkontrollører|  88264  | | Grunnkurs for sluttkontrollører|  88264  |
-| Repetisjonskurs for sluttkontrollører|  88265  | 
- 
- 
-**Siemens Bsg9 400V** 
- 
-^ Kurs ^  Kode  ^ 
-| Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  88462  | 
-| Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  88463  | 
- 
- 
-**Siemens S700 inkl. DKV/BK** 
- 
-^ Kurs ^  Kode  ^ 
-| Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  88472  | 
-| Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  88473  | 
- 
- 
-**Siemens S700K** 
- 
-^ Kurs ^  Kode  ^ 
-| Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  88482  | 
-| Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  88483  | 
- 
- 
-**Siemens Integra inkl. DKV/BK** 
- 
-^ Kurs ^  Kode  ^ 
-| Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  88492  | 
-| Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  88493  | 
- 
  
 **Siemens PLO OSL** **Siemens PLO OSL**
Linje 74: Linje 32:
 | Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  87913  | | Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|  87913  |
 | Grunnkurs for sluttkontrollører|  87914  | | Grunnkurs for sluttkontrollører|  87914  |
-| Repetisjonskurs for sluttkontrollører|  87915  | 
  
 ===== Sertifikatkoder ===== ===== Sertifikatkoder =====
Linje 85: Linje 42:
 | Sluttkontrollør F |  7273  |  | Sluttkontrollør F |  7273  |
 | Sluttkontrollør S |  7274  |  | Sluttkontrollør S |  7274  |
- 
- 
-**Siemens FTG-S** 
- 
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ 
-| Kontrollør signal |  8131  |  
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8132  |  
-| Sluttkontrollør F |  8133  |  
-| Sluttkontrollør S |  8134  |  
  
  
Linje 103: Linje 51:
 | Sluttkontrollør F |  8263  |  | Sluttkontrollør F |  8263  |
 | Sluttkontrollør S |  8264  |  | Sluttkontrollør S |  8264  |
- 
-**Siemens Bsg9 400V** 
- 
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ 
-| Sporvekselkontrollør |  8460  | 
-| Kontrollør signal |  8461  |  
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8462  | 
- 
- 
-**Siemens S700 inkl. DKV/BK** 
- 
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ 
-| Sporvekselkontrollør |  8470  | 
-| Kontrollør signal |  8471  |  
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8472  | 
- 
- 
-**Siemens S700K** 
- 
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ 
-| Sporvekselkontrollør |  8480  | 
-| Kontrollør signal |  8481  |  
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8482  | 
- 
- 
-**Siemens Integra inkl. DKV/BK** 
- 
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ 
-| Sporvekselkontrollør |  8490  | 
-| Kontrollør signal |  8491  |  
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8492  | 
- 
  
 **Siemens PLO OSL** **Siemens PLO OSL**
Linje 144: Linje 60:
 | Sluttkontrollør S |  7914  |  | Sluttkontrollør S |  7914  |
  
-===== Kurslengde =====+===== Kurslengde for Simis C ESTW inkl. strømforsyning, signaler og fjernstyring=====
    
-  * Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører: 21 dager (eks. opsjonsmoduler) +  * Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører: 17 dager 
-  * Grunnkurs for sluttkontrollører: 21 dager (eks. opsjonsmoduler) +  * Grunnkurs for sluttkontrollører: 17 dager 
-  * Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører:dager (eks. opsjonsmoduler) +  * Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører: dager
-  * Repetisjonskurs for sluttkontrollører:3 dager (eks. opsjonsmoduler)+
  
 +===== Kurslengde for ATC for Simis C =====
 + 
 +  * Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører: 4 dager
 +  * Grunnkurs for sluttkontrollører: 4 dager
 +  * Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører: 1 dag
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
-  * Sporvekselkontrollører 
   * Kontrollør signal   * Kontrollør signal
   * Sikkerhetskontrollør signal   * Sikkerhetskontrollør signal
   * Sluttkontrollør signal F/S   * Sluttkontrollør signal F/S
-===== Betingelse ===== 
-  
-**For kontrollører og sikkerhetskontrollører** 
  
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. 
- 
-**For sporvekselkontrollører** 
- 
-Sporvekselkontrollører gis kun rett til å delta på kurs i drivmaskiner. 
- 
-**For sluttkontrollører** 
- 
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører” 
- 
-Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører og sluttkontrollører er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs. 
- 
-===== Opsjonsmoduler ===== 
- 
-Opsjonsmoduler kan utgå fra hovedkurset. Disse modulene tilbys etter behov. Omfang for hver av opsjonsmodulene er angitt i målene. 
  
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
  
   * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal   * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal
 +  * Sertifisering i Bane NOR ATC
 eller  eller 
-  * Bestått kurs i signalfag for ingeniører.  +  * Bestått kurs i signalfag for ingeniører. 
-eller for de med deltakelse kun på sporvekseldrivmaskinemnene: + 
-  * Bestått mekanisk kompetansekurs og godkjent sporvekselkontrollør+For sluttkontrollører kreves bestått kurs i Bane NOR ATC iht. eksamenskodens gyldighetsperiode
- +
 ===== Kompetanse etter gjennomført kurs ===== ===== Kompetanse etter gjennomført kurs =====
  
Linje 191: Linje 93:
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
   
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:+Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør):
  
   * 2 år og 2 måneder   * 2 år og 2 måneder
Linje 212: Linje 114:
  
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
-|Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|deltakere pr. instruktør, maks 6 deltakere pr. kurs|+|Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|deltakere |
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|8 deltakere| |Grunnkurs for sluttkontrollører|8 deltakere|
-|Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|deltakere pr. instruktør, maks 6 deltakere pr. kurs+|Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|deltakere| 
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|8 deltakere|+===== Eksamen =====
  
-===== Eksamen =====  +==== Simis C ESTW inkl. strømforsyning, signaler og fjernstyring ==== 
-|Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|Skriftlig eksamen|ca 6 timer| + 
-|Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 6 timer| +|Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|Skriftlig og praktisk eksamen|4 + 1 timer| 
-|Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|Skriftlig flervalgsprøve|ca 2 timer| +|Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|timer| 
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 2 timer|+|Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|Praktisk-teoretisk eksamen|1 time|
  
 Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
 +
 +==== ATC for Simis C ====
 +
 +|Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|Skriftlig eksamen|2 timer|
 +|Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|4 timer|
 +|Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|Skriftlig eksamen|2 timer|
 +
 +Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
 +
  
 ===== Kontinuasjon =====  ===== Kontinuasjon =====
-|Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|Skriftlig eksamen|ca 6 timer| + 
-|Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 6 timer| +Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.
-|Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører|Skriftlig flervalgsprøve|ca 2 timer| +
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 2 timer| +
-Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. +
  
 Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges.  Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges. 
Linje 266: Linje 174:
   * Forstå ledningsføringer og tellemåter (følge leder)   * Forstå ledningsføringer og tellemåter (følge leder)
  
-**ServicePc**+**Service-pc**
   
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
Linje 286: Linje 194:
   * Forstå ledningsføringer og tellemåter (følge leder)   * Forstå ledningsføringer og tellemåter (følge leder)
  
-**ATC** 
- 
-Kandidaten skal kunne: 
- 
-  * Beskrive oppbyggingen av ATCI 
-  * Kontrollere at det er riktig programvare i minnekort 
-  * Beskrive oppbyggingen av BC-rack 
-  * Beskrive oppbyggingen av baliser 
-  * Anvende kodetabell 
-  * Programmere og kontrollere baliser med balisetester 
-  * Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i ATC 
-  * Analysere feilmeldinger og driftsmeldinger 
-  * Vedlikeholde ATC 
-  * Anvende systemdokumentasjon 
- 
-**FTG S** 
- 
-Kandidaten skal kunne: 
- 
-  * Beskrive oppbyggingen av systemet FTG S 
-  * Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent og justere FTG S 
-  * Vedlikeholde FTG S 
-  * Anvende systemdokumentasjon 
  
 **PAK og LOP** **PAK og LOP**
Linje 332: Linje 217:
   * Anvende systemdokumentasjon   * Anvende systemdokumentasjon
  
-**GrensesnittSimis-C/Simis-C** +**Grensesnitt Simis-C/Simis-C**
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
Linje 341: Linje 226:
   * Forstå ledningsføringer og tellemåter (følge leder)   * Forstå ledningsføringer og tellemåter (følge leder)
  
-**Planovergang Gardermoen st.** +**ATC**
- +
-**Opsjonsmodul** +
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
  
-  * Beskrive oppbygging av plo +  * Beskrive oppbyggingen av ATCI 
-  * Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i plo+  * Kontrollere at det er riktig programvare i minnekort 
 +  * Beskrive oppbyggingen av BC-rack 
 +  * Beskrive oppbyggingen av baliser 
 +  * Anvende kodetabell 
 +  * Programmere og kontrollere baliser med balisetester 
 +  * Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i ATC 
 +  * Analysere feilmeldinger og driftsmeldinger 
 +  * Vedlikeholde ATC
   * Anvende systemdokumentasjon   * Anvende systemdokumentasjon
  
-**Siemens Integra**+**Planovergang Gardermoen st.**
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
  
-  * Beskrive oppbygging av Siemens Integra +  * Beskrive oppbygging av plo 
-  * Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i Siemens Integra +  * Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i plo
-  * Justere Siemens Integra +
-  * Vedlikeholde Siemens Integra+
   * Anvende systemdokumentasjon   * Anvende systemdokumentasjon
- 
-**Siemens Integra** 
- 
-**Montasjekurs** 
- 
-Opsjonsmodul  
- 
-Kandidaten skal kunne: 
-  * Beskrive oppbygging av Siemens Integra 
-  * Montere Siemens Integra 
-  * Justere Siemens Integra 
-  * Anvende systemdokumentasjon 
- 
-**Siemens S700V** 
- 
-Kandidaten skal kunne: 
-  * Beskrive oppbygging av Siemens S700V 
-  * Montere Siemens S700V 
-  * Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i Siemens S700V 
-  * Justere Siemens S700V 
-  * Vedlikeholde Siemens S700V 
-  * Anvende systemdokumentasjon 
-  
-**Siemens S700V** 
- 
-**Montasjekurs** 
- 
-Opsjonsmodul  
- 
-Kandidaten skal kunne: 
-  * Beskrive oppbygging av Siemens S700V 
-  * Montere Siemens S700V 
-  * Justere Siemens S700V 
-  * Anvende systemdokumentasjon 
- 
-**Siemens S700K** 
- 
-Kandidaten skal kunne: 
-  * Beskrive oppbygging av Siemens S700K 
-  * Montere Siemens S700K 
-  * Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i Siemens S700K 
-  * Justere Siemens S700K 
-  * Vedlikeholde Siemens S700K 
-  * Anvende systemdokumentasjon 
- 
-**Siemens S700K** 
- 
-**Montasjekurs** 
- 
-Opsjonsmodul  
- 
-Kandidaten skal kunne: 
-  * Beskrive oppbygging av Siemens S700K 
-  * Montere Siemens S700K 
-  * Justere Siemens S700K 
-  * Anvende systemdokumentasjon 
- 
-**Siemens BSg.9 400V** 
- 
-Kandidaten skal kunne: 
-  * Beskrive oppbygging av Siemens BSg.9 400V 
-  * Forklare forskjellen mellom standard Siemens BSg.9 (230V) og Siemens BSg.9 400V 
-  * Justere Siemens BSg.9 400V 
-  * Vedlikeholde Siemens BSg.9 400V 
-  * Anvende systemdokumentasjon 
- 
lp_sa/sikringsanlegg_siemens_simis_c_med_tilhorende_anleggskomponenter.txt · Sist endret: 2019/11/18 13:42 av Christopher Schive