lp_sa:sikringsanlegg_siemens_simis_c_med_tilhorende_anleggskomponenter
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2017/10/16 15:24) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1
Den tidligere godkjente versjonen (2017/09/06 14:40) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Sikringsanlegg Siemens Simis C med tilhørende anleggskomponenter

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurskoder

Siemens Simis C ESTW

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører 87272
Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører 87273
Grunnkurs for sluttkontrollører 87274
Repetisjonskurs for sluttkontrollører 87275

Siemens F-ATC for Simis C

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører 88262
Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører 88263
Grunnkurs for sluttkontrollører 88264
Repetisjonskurs for sluttkontrollører 88265

Siemens PLO OSL

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører 87912
Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører 87913
Grunnkurs for sluttkontrollører 87914
Repetisjonskurs for sluttkontrollører 87915

Sertifikatkoder

Siemens Simis C uten FTG-S, drivmaskiner og PLO OSL

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7271
Sikkerhetskontrollør signal 7272
Sluttkontrollør F 7273
Sluttkontrollør S 7274

Siemens F-ATC for Simis C

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 8261
Sikkerhetskontrollør signal 8262
Sluttkontrollør F 8263
Sluttkontrollør S 8264

Siemens PLO OSL

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7911
Sikkerhetskontrollør signal 7912
Sluttkontrollør F 7913
Sluttkontrollør S 7914

Kurslengde for Simis C ESTW inkl. strømforsyning, signaler og fjernstyring

 • Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører: 17 dager
 • Grunnkurs for sluttkontrollører: 17 dager
 • Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører: 4 dager
 • Repetisjonskurs for sluttkontrollører: 4 dager

Kurslengde for ATC for Simis C

 • Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører: 4 dager
 • Grunnkurs for sluttkontrollører: 4 dager
 • Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører: 1 dag
 • Repetisjonskurs for sluttkontrollører: 1 dag

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Kunne arbeide selvstendig i systemene
 • Kunne utføre kontroller i systemene

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk og praktisk gjennomføring.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av kompetanseleverandør som er godkjent etter gjeldende retningslinjer.

Maks antall deltakere

Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører4 deltakere
Grunnkurs for sluttkontrollører8 deltakere
Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører4 deltakere
Repetisjonskurs for sluttkontrollører8 deltakere

Eksamen

Simis C ESTW inkl. strømforsyning, signaler og fjernstyring

Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollørerSkriftlig og praktisk eksamen4 +1 timer
Grunnkurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamen4 timer
Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollørerPraktisk-teoretisk eksamen1 time
Repetisjonskurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamen2 timer

Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollørerSkriftlig eksamenca 6 timer
Grunnkurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamenca 6 timer
Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollørerSkriftlig flervalgsprøveca 2 timer
Repetisjonskurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamenca 2 timer

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges.

Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

ESTW

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbygging av ESTW
 • Forstå elementforbindelsesplan
 • Analysere feilmeldinger og driftsmeldinger
 • Kontrollere at det er riktig programvare i minnekort
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i ESTW
 • Vedlikeholde ESTW
 • Anvende systemdokumentasjon
 • Forstå ledningsføringer og tellemåter (følge leder)

Strømforsyning

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbygging av strømforsyningen
 • Kontrollere og programmere jordfeilvarsler
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i strømforsyningen
 • Analysere feilmeldinger og driftsmeldinger
 • Vedlikeholde strømforsyningen
 • Anvende systemdokumentasjon
 • Forstå ledningsføringer og tellemåter (følge leder)

ServicePc

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbygging av ServicePc
 • Anvende ServicePc for å tolke alarmer og driftsmeldinger, og hente ut data
 • Vedlikeholde ServicePc
 • Anvende systemdokumentasjon

Signaler

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbygging av signaler
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i signaler
 • Analysere feilmeldinger og driftsmeldinger
 • Vedlikeholde signaler
 • Anvende systemdokumentasjon
 • Forstå ledningsføringer og tellemåter (følge leder)

ATC

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbyggingen av ATCI
 • Kontrollere at det er riktig programvare i minnekort
 • Beskrive oppbyggingen av BC-rack
 • Beskrive oppbyggingen av baliser
 • Anvende kodetabell
 • Programmere og kontrollere baliser med balisetester
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i ATC
 • Analysere feilmeldinger og driftsmeldinger
 • Vedlikeholde ATC
 • Anvende systemdokumentasjon

PAK og LOP

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbygging av PAK
 • Beskrive oppbygging av LOP
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i PAK
 • Anvende LOP
 • Analysere feilmeldinger
 • Anvende systemdokumentasjon
 • Forstå ledningsføringer og tellemåter (følge leder)

Grensesnitt EF-180

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbygging av grensesnitt EF-180
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i EF-180
 • Justere EF-180
 • Vedlikeholde EF-180
 • Anvende systemdokumentasjon

GrensesnittSimis-C/Simis-C

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbygging av grensesnitt mellom to Simis-C-anlegg
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i grensesnittet
 • Analysere feilmeldinger og driftsmeldinger
 • Anvende systemdokumentasjon
 • Forstå ledningsføringer og tellemåter (følge leder)

Planovergang Gardermoen st.

Opsjonsmodul

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbygging av plo
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent i plo
 • Anvende systemdokumentasjon
lp_sa/sikringsanlegg_siemens_simis_c_med_tilhorende_anleggskomponenter.1508160242.txt.gz · Sist endret: 2017/10/16 15:24 av jcs