lp_sa:sporsperredrivmaskin_bela

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:sporsperredrivmaskin_bela [2016/02/22 15:27]
jcs
lp_sa:sporsperredrivmaskin_bela [2017/06/13 12:14]
jcs [Målgruppe]
Linje 3: Linje 3:
 ====== Eier av læreplanen ====== ====== Eier av læreplanen ======
  
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk
  
 ====== Utarbeidet av ====== ====== Utarbeidet av ======
  
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk
  
-====== Kurskoder ======+===== Kurs- og sertifikatkoder =====
  
-^ Kurs ^  Kode  ^ + Funksjon  ^  Kurs  ^  Kurskode  ^  Sertifikatkode  ^ 
-| Repetisjonskurs for mekanikere |  88511  | +| Sporvekselkontrollør| Repetisjonskurs((Grunnkurs inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører)) |  88511   8510  | 
-Repetisjonskurs for montører |  88513  |+Kontrollør |:::|  88513   8511  | 
 +| Sikkerhetskontrollør |:::|::: 8512  |
  
 +====== Kurslengde ======
  
-====== Sertifikatkoder ====== 
- 
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ 
-| Sporvekselkontrollør |  8510  | 
-| Kontrollør signal |  8511  |  
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8512  |  
- 
- 
-====== Kurslengde ====== 
-  * Grunnkurs: 1 dag 
   * Repetisjonskurs: 1 dag   * Repetisjonskurs: 1 dag
-  
-Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs. 
  
 ====== Målgruppe ======  ====== Målgruppe ======
Linje 34: Linje 24:
   * Kontrollør signal   * Kontrollør signal
   * Sikkerhetskontrollør signal   * Sikkerhetskontrollør signal
-  * Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende. 
- 
-====== Betingelse ======  
- 
-**For montører** 
- 
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.  
- 
-**For prosjekterende** 
- 
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører”. 
  
-Repetisjonskurs for montører og prosjekterende er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs. 
  
 ====== Krav til forkunnskaper ====== ====== Krav til forkunnskaper ======
Linje 55: Linje 33:
 ====== Kompetanse etter gjennomført kurs ====== ====== Kompetanse etter gjennomført kurs ======
  
-Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet. Eller Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet.+Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet.
  
 ====== Godkjenningsperiode ======  ====== Godkjenningsperiode ======
Linje 74: Linje 52:
   * Bestått “Sluttkontrollørkurs”   * Bestått “Sluttkontrollørkurs”
  
-====== Gjennomføring ======+====== Gjennomføring ======
   * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.    * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig. 
   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole. +  * Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør iht. [[retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende retningslinjer]].
-  * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.+
 ====== Maks antall deltakere ====== ====== Maks antall deltakere ======
 |Grunnkurs|6 deltakere i teori|6 deltakere i praksis| |Grunnkurs|6 deltakere i teori|6 deltakere i praksis|
Linje 98: Linje 75:
  
 ====== Krav til instruktørpersonell ====== ====== Krav til instruktørpersonell ======
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].+  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
  
 ====== Mål ====== ====== Mål ======
  
-**Drivmaskin Bela for sporsperre** +Kandidaten skal forstå: 
 +  oppbyggingen av og funksjonen til drivmaskin Bela 
 +  grensesnittet mellom drivmaskinen og sikringsanlegget 
 +  grensesnittet mellom drivmaskinen og overbygningen
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
  
-  * Forstå oppbyggingen av og funksjonen til drivmaskin Bela +  * foreta målinger og feilretting i drivmaskin Bela 
-  * Foreta målinger og feilretting i drivmaskin Bela +  * foreta bytte av komponenter  
-  * Foreta bytte av komponenter   +
-  * Forstå grensesnittet mellom drivmaskinen og sikringsanlegget +
-  * Forstå grensesnittet mellom drivmaskinen og overbygningen+
  
 Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold. Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold.
  
lp_sa/sporsperredrivmaskin_bela.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)