lp_sa:sveiving_av_sporveksler

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:sveiving_av_sporveksler [2018/02/21 11:08]
Christopher Schive [Mål]
lp_sa:sveiving_av_sporveksler [2018/02/21 11:11]
Christopher Schive [Mål]
Linje 44: Linje 44:
   
 ====== Eksamen ======  ====== Eksamen ======
-Det er ingen individuell testing.+Instruktør kan foreta individuell testing.
  
 ====== Krav til instruktørpersonell ====== ====== Krav til instruktørpersonell ======
Linje 53: Linje 53:
 Kandidaten skal forstå: Kandidaten skal forstå:
  
-  * jernbanens høye prioritering av sikkerheten, og sveivers ansvar for å arbeide systematisk for kontinuerlig forbedring av sikkerheten, for å unngå skade på mennesker, miljø og materielle verdier.+  * jernbanens høye prioritering av sikkerheten, og sveivers ansvar for å arbeide systematisk for kontinuerlig forbedring av sikkerheten, for å unngå skade på mennesker, miljø og materielle verdier
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
  
-  *gjøre rede for sine faglige valg basert på gjeldende regler og prosedyrer. +  *gjøre rede for sine faglige valg basert på gjeldende regler og prosedyrer 
-  *betjene en sporveksel.+  *legge om en sporveksel med tre eller flere drivmaskiner 
 +  *legge om en sporveksel med bevegelige sporkryss
  
 Kandidaten skal kjenne til: Kandidaten skal kjenne til:
  
   * hvor sporveksler med tre eller flere drivmaskiner finnes   * hvor sporveksler med tre eller flere drivmaskiner finnes
-  * lokale forhold som er relevante for oppgaven +  * oppbevaring og håndtering av sveiver 
-  * sveive en sporveksel med tre eller flere drivmaskiner+  * andre lokale forhold som er relevante for oppgaven 
  
  
lp_sa/sveiving_av_sporveksler.txt · Sist endret: 2018/11/21 15:53 av Christopher Schive