lp_sa:sveiving_av_sporveksler

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:sveiving_av_sporveksler [2018/02/21 11:08]
Christopher Schive [Eksamen]
lp_sa:sveiving_av_sporveksler [2018/11/21 15:52]
Christopher Schive
Linje 1: Linje 1:
-====== Læreplan: Manuell omlegging av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner, og sporveksler med bevegelige sporkryss ======+====== Læreplan: Manuell omlegging av sporveksler ======
   
 +Læreplanen gjelder for manuell omlegging av følgende sporveksler:
 +  * sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner
 +  * sporveksler med bevegelig skinnekryss
 +  * doble kryssveksler
 +
 ====== Eier av læreplanen ====== ====== Eier av læreplanen ======
  
Linje 12: Linje 17:
  
 ^  Funksjon  ^  Kurs  ^  Kurskode  ^  Sertifikatkode  ^ ^  Funksjon  ^  Kurs  ^  Kurskode  ^  Sertifikatkode  ^
-| Sveiver|  |    |  |+| Sveiver|Kurs i manuell omlegging av sporveksler|54200     Ingen  |
  
  
Linje 20: Linje 25:
  
 ====== Målgruppe ======  ====== Målgruppe ======
-  * Personer med fagbrev som banemontør, signalmontør og togekspeditører+  * Hovedsikkerhetsvakter og togekspeditører 
 +  * Personer med følgende funksjoner og utdannelse regnes å ha tilstrekkelig kompetanse: 
 +    * signalmontører 
 +    * sporvekselkontrollører 
 + 
  
 ====== Krav til forkunnskaper ====== ====== Krav til forkunnskaper ======
-  Fagbrev som banemontør eller signalmontør+ 
 +En av følgende: 
 + 
 +  Sertfisering som hovedsikkerhetsvakt
   * Utdannelse som togekspeditør   * Utdannelse som togekspeditør
  
 ====== Kompetanse etter gjennomført kurs ====== ====== Kompetanse etter gjennomført kurs ======
  
-Kunne foreta manuell omlegging (sveiving) av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner, og sporveksler med bevegelige sporkryss+Kunne foreta manuell omlegging (sveiving) av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner, sporveksler med bevegelige skinnekryss og doble kryssveksler.
  
 ====== Godkjenningsperiode ======  ====== Godkjenningsperiode ======
Linje 36: Linje 49:
  
 ====== Gjennomføring ======  ====== Gjennomføring ======
-  * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.  +  * Teoretisk og praktiske opplæring anlegg med sporveksler som er utrustet med tre drivmaskiner eller mer og/eller bevegelig skinnekryss iht. [[http://orv.jbv.no/sjn/doku.php?id=generell_del:1.5_betjeningsanvisninger&s[]=sveiving#omlegging_av_sentralstilte_sporveksler_og_sporsperrer|SJN 1.5.5 Omlegging av sentralstilte sporveksler og sporsperrer]] og/eller doble kryssveksler. 
-  * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner faget. +
-  * Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør iht. [[retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende retningslinjer]].+
  
 ====== Maks antall deltakere ====== ====== Maks antall deltakere ======
Linje 47: Linje 59:
  
 ====== Krav til instruktørpersonell ====== ====== Krav til instruktørpersonell ======
-  * Det skal brukes instruktører som er godkjent som sikkerhetskontrollør signal eller sluttkontrollør signal+  * Det skal brukes instruktører som er godkjent som kontrollør signal, sikkerhetskontrollør signal eller sporvekselkontrollør signal
  
 ====== Mål ====== ====== Mål ======
Linje 53: Linje 65:
 Kandidaten skal forstå: Kandidaten skal forstå:
  
-  * jernbanens høye prioritering av sikkerheten, og sveivers ansvar for å arbeide systematisk for kontinuerlig forbedring av sikkerheten, for å unngå skade på mennesker, miljø og materielle verdier.+  * jernbanens høye prioritering av sikkerheten, og sveivers ansvar for å arbeide systematisk for kontinuerlig forbedring av sikkerheten, for å unngå skade på mennesker, miljø og materielle verdier
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
  
-  *gjøre rede for sine faglige valg basert på gjeldende regler og prosedyrer. +  * forklare når en sporveksel kan omlegges manuelt 
-  *betjene en sporveksel.+  * gjøre rede for hvordan tillatelse til omlegging innhentes 
 +  * gjøre rede for sine faglige valg basert på gjeldende regler og prosedyrer 
 +  * legge om en sporveksel med tre eller flere drivmaskiner 
 +  * legge om en sporveksel med bevegelige skinnekryss 
 +  * legge om en dobbel kryssveksel
  
 Kandidaten skal kjenne til: Kandidaten skal kjenne til:
  
 +  * instruks for sveiving
   * hvor sporveksler med tre eller flere drivmaskiner finnes   * hvor sporveksler med tre eller flere drivmaskiner finnes
-  * lokale forhold som er relevante for oppgaven +  * hvor sporveksler med bevegelig skinnekryss finnes 
-  * sveive en sporveksel med tre eller flere drivmaskiner+  * hvor doble kryssveksler finnes 
 +  * oppbevaring og håndtering av sveiver 
 +  * andre lokale forhold som er relevante for oppgaven 
  
  
lp_sa/sveiving_av_sporveksler.txt · Sist endret: 2018/11/21 15:53 av Christopher Schive