lp_sa:sveiving_av_sporveksler

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:sveiving_av_sporveksler [2018/02/21 11:18]
Christopher Schive [Mål]
lp_sa:sveiving_av_sporveksler [2018/02/21 11:19]
Christopher Schive [Mål]
Linje 57: Linje 57:
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
  
-  * forklare når en sporveksel skal sveives+  * forklare når en sporveksel kan omlegges manuelt
   * gjøre rede for hvordan tillatelse til omlegging innhentes   * gjøre rede for hvordan tillatelse til omlegging innhentes
   * gjøre rede for sine faglige valg basert på gjeldende regler og prosedyrer   * gjøre rede for sine faglige valg basert på gjeldende regler og prosedyrer
lp_sa/sveiving_av_sporveksler.txt · Sist endret: 2018/11/21 15:53 av Christopher Schive