lp_sa:sveiving_av_sporveksler

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:sveiving_av_sporveksler [2018/02/21 11:18]
Christopher Schive [Mål]
lp_sa:sveiving_av_sporveksler [2018/03/19 14:57]
Christopher Schive
Linje 1: Linje 1:
-====== Læreplan: Manuell omlegging av sporveksler med 3 eller flere drivmaskinerog sporveksler med bevegelige sporkryss ======+====== Læreplan: Manuell omlegging av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner og sporveksler med bevegelige skinnekryss ======
   
 ====== Eier av læreplanen ====== ====== Eier av læreplanen ======
Linje 12: Linje 12:
  
 ^  Funksjon  ^  Kurs  ^  Kurskode  ^  Sertifikatkode  ^ ^  Funksjon  ^  Kurs  ^  Kurskode  ^  Sertifikatkode  ^
-| Sveiver|  |    |  |+| Sveiver|Kurs i manuell omlegging av sporveksler|54200     Ingen  |
  
  
Linje 20: Linje 20:
  
 ====== Målgruppe ======  ====== Målgruppe ======
-  * Personer med fagbrev som banemontør, signalmontør og togekspeditører+  * Personer med fagbrev som banemontør, hovedsikkerhetsvakter og togekspeditører 
 +  * Personer med følgende funksjoner og utdannelse regnes å ha tilstrekkelig kompetanse: 
 +    * signalmontører 
 +    * sporvekselkontrollører 
 + 
  
 ====== Krav til forkunnskaper ====== ====== Krav til forkunnskaper ======
-  * Fagbrev som banemontør eller signalmontør+  * Fagbrev som banemontør 
 +  * Sertfisering som hovedsikkerhetsvakt
   * Utdannelse som togekspeditør   * Utdannelse som togekspeditør
  
 ====== Kompetanse etter gjennomført kurs ====== ====== Kompetanse etter gjennomført kurs ======
  
-Kunne foreta manuell omlegging (sveiving) av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner, og sporveksler med bevegelige sporkryss+Kunne foreta manuell omlegging (sveiving) av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner, og sporveksler med bevegelige skinnekryss
  
 ====== Godkjenningsperiode ======  ====== Godkjenningsperiode ======
Linje 36: Linje 42:
  
 ====== Gjennomføring ======  ====== Gjennomføring ======
-  * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.  +  * Teoretisk og praktiske opplæring anlegg med sporveksler som er utrustet med tre drivmaskiner eller mer og/eller bevegelig skinnekryss iht. [[http://orv.jbv.no/sjn/doku.php?id=generell_del:1.5_betjeningsanvisninger&s[]=sveiving#omlegging_av_sentralstilte_sporveksler_og_sporsperrer|SJN 1.5.5 Omlegging av sentralstilte sporveksler og sporsperrer]] 
-  * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner faget. +
-  * Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør iht. [[retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende retningslinjer]].+
  
 ====== Maks antall deltakere ====== ====== Maks antall deltakere ======
Linje 47: Linje 52:
  
 ====== Krav til instruktørpersonell ====== ====== Krav til instruktørpersonell ======
-  * Det skal brukes instruktører som er godkjent som sikkerhetskontrollør eller sporvekselkontrollør signal+  * Det skal brukes instruktører som er godkjent som kontrollør signal, sikkerhetskontrollør signal eller sporvekselkontrollør signal
  
 ====== Mål ====== ====== Mål ======
Linje 57: Linje 62:
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
  
-  * forklare når en sporveksel skal sveives+  * forklare når en sporveksel kan omlegges manuelt
   * gjøre rede for hvordan tillatelse til omlegging innhentes   * gjøre rede for hvordan tillatelse til omlegging innhentes
   * gjøre rede for sine faglige valg basert på gjeldende regler og prosedyrer   * gjøre rede for sine faglige valg basert på gjeldende regler og prosedyrer
   * legge om en sporveksel med tre eller flere drivmaskiner   * legge om en sporveksel med tre eller flere drivmaskiner
-  * legge om en sporveksel med bevegelige sporkryss+  * legge om en sporveksel med bevegelige skinnekryss
  
 Kandidaten skal kjenne til: Kandidaten skal kjenne til:
lp_sa/sveiving_av_sporveksler.txt · Sist endret: 2018/11/21 15:53 av Christopher Schive