lp_sa:sveiving_av_sporveksler
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2018/02/21 11:08) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1
Den tidligere godkjente versjonen (2018/02/21 11:05) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Manuell omlegging av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner, og sporveksler med bevegelige sporkryss

Eier av læreplanen

Fagansvarlig framføringssikkerhet i Kunde og trafikk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Sveiver

Kurslengde

 • Inntil 3 timer

Målgruppe

 • Personer med fagbrev som banemontør, signalmontør og togekspeditører

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev som banemontør eller signalmontør
 • Utdannelse som togekspeditør

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kunne foreta manuell omlegging (sveiving) av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner, og sporveksler med bevegelige sporkryss

Godkjenningsperiode

Det er ingen tidsbegrensning for sertifiseringen

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør iht. gjeldende retningslinjer.

Maks antall deltakere

12 deltakere

Eksamen

Instruktør kan foreta individuell testing.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører som er godkjent som sikkerhetskontrollør signal eller sluttkontrollør signal

Mål

Kandidaten skal forstå:

 • jernbanens høye prioritering av sikkerheten, og sveivers ansvar for å arbeide systematisk for kontinuerlig forbedring av sikkerheten, for å unngå skade på mennesker, miljø og materielle verdier.

Kandidaten skal kunne:

 • gjøre rede for sine faglige valg basert på gjeldende regler og prosedyrer.
 • betjene en sporveksel.

Kandidaten skal kjenne til:

 • hvor sporveksler med tre eller flere drivmaskiner finnes
 • lokale forhold som er relevante for oppgaven
 • sveive en sporveksel med tre eller flere drivmaskiner
lp_sa/sveiving_av_sporveksler.1519207719.txt.gz · Sist endret: 2018/02/21 11:08 av jcs