lp_sa:sveiving_av_sporveksler

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:sveiving_av_sporveksler [2018/02/23 15:26]
Christopher Schive [Krav til forkunnskaper]
lp_sa:sveiving_av_sporveksler [2018/11/21 15:53] (nåværende versjon)
Christopher Schive [Kompetanse etter gjennomført kurs]
Linje 1: Linje 1:
-====== Læreplan: Manuell omlegging av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner og sporveksler med bevegelige sporkryss ======+====== Læreplan: Manuell omlegging av sporveksler ======
   
 +Læreplanen gjelder for manuell omlegging av følgende sporveksler:
 +  * sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner
 +  * sporveksler med bevegelig skinnekryss
 +  * doble kryssveksler
 +
 ====== Eier av læreplanen ====== ====== Eier av læreplanen ======
  
Linje 12: Linje 17:
  
 ^  Funksjon  ^  Kurs  ^  Kurskode  ^  Sertifikatkode  ^ ^  Funksjon  ^  Kurs  ^  Kurskode  ^  Sertifikatkode  ^
-| Sveiver|Kurs i manuell omlegging av sporveksler|    |  |+| Sveiver|Kurs i manuell omlegging av sporveksler|54200     Ingen  |
  
  
Linje 20: Linje 25:
  
 ====== Målgruppe ======  ====== Målgruppe ======
-  * Personer med fagbrev som banemontør, hovedsikkerhetsvakter og togekspeditører+  * Hovedsikkerhetsvakter og togekspeditører
   * Personer med følgende funksjoner og utdannelse regnes å ha tilstrekkelig kompetanse:   * Personer med følgende funksjoner og utdannelse regnes å ha tilstrekkelig kompetanse:
     * signalmontører     * signalmontører
Linje 28: Linje 33:
  
 ====== Krav til forkunnskaper ====== ====== Krav til forkunnskaper ======
-  * Fagbrev som banemontør+ 
 +En av følgende: 
   * Sertfisering som hovedsikkerhetsvakt   * Sertfisering som hovedsikkerhetsvakt
   * Utdannelse som togekspeditør   * Utdannelse som togekspeditør
Linje 34: Linje 41:
 ====== Kompetanse etter gjennomført kurs ====== ====== Kompetanse etter gjennomført kurs ======
  
-Kunne foreta manuell omlegging (sveiving) av sporveksler med 3 eller flere drivmaskinerog sporveksler med bevegelige sporkryss+Kunne foreta manuell omlegging (sveiving) av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner og/eller sporveksler med bevegelige skinnekryss og/eller doble kryssveksler.
  
 ====== Godkjenningsperiode ======  ====== Godkjenningsperiode ======
Linje 42: Linje 49:
  
 ====== Gjennomføring ======  ====== Gjennomføring ======
-  * Teoretisk og praktiske opplæring i anlegg med sporveksler som er utrustet med tre drivmaskiner eller mer og/eller bevegelig sporkryss iht. [[http://orv.jbv.no/sjn/doku.php?id=generell_del:1.5_betjeningsanvisninger&s[]=sveiving#omlegging_av_sentralstilte_sporveksler_og_sporsperrer|SJN 1.5.5 Omlegging av sentralstilte sporveksler og sporsperrer]]+  * Teoretisk og praktiske opplæring i anlegg med sporveksler som er utrustet med tre drivmaskiner eller mer og/eller bevegelig skinnekryss iht. [[http://orv.jbv.no/sjn/doku.php?id=generell_del:1.5_betjeningsanvisninger&s[]=sveiving#omlegging_av_sentralstilte_sporveksler_og_sporsperrer|SJN 1.5.5 Omlegging av sentralstilte sporveksler og sporsperrer]] og/eller doble kryssveksler.
  
  
Linje 52: Linje 59:
  
 ====== Krav til instruktørpersonell ====== ====== Krav til instruktørpersonell ======
-  * Det skal brukes instruktører som er godkjent som sikkerhetskontrollør eller sporvekselkontrollør signal+  * Det skal brukes instruktører som er godkjent som kontrollør signal, sikkerhetskontrollør signal eller sporvekselkontrollør signal
  
 ====== Mål ====== ====== Mål ======
Linje 66: Linje 73:
   * gjøre rede for sine faglige valg basert på gjeldende regler og prosedyrer   * gjøre rede for sine faglige valg basert på gjeldende regler og prosedyrer
   * legge om en sporveksel med tre eller flere drivmaskiner   * legge om en sporveksel med tre eller flere drivmaskiner
-  * legge om en sporveksel med bevegelige sporkryss+  * legge om en sporveksel med bevegelige skinnekryss 
 +  * legge om en dobbel kryssveksel
  
 Kandidaten skal kjenne til: Kandidaten skal kjenne til:
Linje 72: Linje 80:
   * instruks for sveiving   * instruks for sveiving
   * hvor sporveksler med tre eller flere drivmaskiner finnes   * hvor sporveksler med tre eller flere drivmaskiner finnes
 +  * hvor sporveksler med bevegelig skinnekryss finnes
 +  * hvor doble kryssveksler finnes
   * oppbevaring og håndtering av sveiver   * oppbevaring og håndtering av sveiver
   * andre lokale forhold som er relevante for oppgaven   * andre lokale forhold som er relevante for oppgaven
lp_sa/sveiving_av_sporveksler.1519395977.txt.gz · Sist endret: 2018/02/23 15:26 av Christopher Schive