lp_sa:sveiving_av_sporveksler
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2018/11/21 15:52) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1
Den tidligere godkjente versjonen (2018/04/10 15:59) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Manuell omlegging av sporveksler

Læreplanen gjelder for manuell omlegging av følgende sporveksler:

 • sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner
 • sporveksler med bevegelig skinnekryss
 • doble kryssveksler

Eier av læreplanen

Fagansvarlig framføringssikkerhet i Kunde og trafikk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
SveiverKurs i manuell omlegging av sporveksler54200 Ingen

Kurslengde

 • Inntil 3 timer

Målgruppe

 • Hovedsikkerhetsvakter og togekspeditører
 • Personer med følgende funksjoner og utdannelse regnes å ha tilstrekkelig kompetanse:
  • signalmontører
  • sporvekselkontrollører

Krav til forkunnskaper

En av følgende:

 • Sertfisering som hovedsikkerhetsvakt
 • Utdannelse som togekspeditør

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kunne foreta manuell omlegging (sveiving) av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner, sporveksler med bevegelige skinnekryss og doble kryssveksler.

Godkjenningsperiode

Det er ingen tidsbegrensning for sertifiseringen

Gjennomføring

Maks antall deltakere

12 deltakere

Eksamen

Instruktør kan foreta individuell testing.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører som er godkjent som kontrollør signal, sikkerhetskontrollør signal eller sporvekselkontrollør signal

Mål

Kandidaten skal forstå:

 • jernbanens høye prioritering av sikkerheten, og sveivers ansvar for å arbeide systematisk for kontinuerlig forbedring av sikkerheten, for å unngå skade på mennesker, miljø og materielle verdier

Kandidaten skal kunne:

 • forklare når en sporveksel kan omlegges manuelt
 • gjøre rede for hvordan tillatelse til omlegging innhentes
 • gjøre rede for sine faglige valg basert på gjeldende regler og prosedyrer
 • legge om en sporveksel med tre eller flere drivmaskiner
 • legge om en sporveksel med bevegelige skinnekryss
 • legge om en dobbel kryssveksel

Kandidaten skal kjenne til:

 • instruks for sveiving
 • hvor sporveksler med tre eller flere drivmaskiner finnes
 • hvor sporveksler med bevegelig skinnekryss finnes
 • hvor doble kryssveksler finnes
 • oppbevaring og håndtering av sveiver
 • andre lokale forhold som er relevante for oppgaven
lp_sa/sveiving_av_sporveksler.1542811964.txt.gz · Sist endret: 2018/11/21 15:52 av Christopher Schive