lp_sa:togdeteksjon_10_50_khz
Denne versjonen (2019/03/06 17:44) ble godkjent av Christopher Schive.Den tidligere godkjente versjonen (2017/06/13 12:25) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Togdeteksjon 10/50 KHz

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 88112 8111
Sikkerhetskontrollør 8112
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører 88114 8113
Sluttkontrollør S 8114
Alle funksjoner Repetisjonskurs 88113

Grunnkurset inngår i grunnopplæringen.

Kurslengde

 • Grunnkurs: 2 timer
 • Repetisjonskurs: 2 timer

Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs.

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S

Betingelse

For kontrollører/sikkerhetskontrollører

Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet.

For sluttkontrollører

Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører”.

Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører og sluttkontrollører er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs.

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet eller kunnskap til å utføre kontroller av systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 5 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.

Maks antall deltakere

Grunnkurs20 deltakere i teori7 deltakere i praksis
Repetisjonskurs20 deltakere i teori7 deltakere i praksis
GrunnkursSkriftlig eksamenca 1 time
RepetisjonskursSkriftlig eksamenca 1 time

Kontinuasjon

GrunnkursPraktisk eksamen
RepetisjonskursPraktisk eksamen

Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Alle kontrollfunksjoner

Kandidaten skal forstå:

 • oppbyggingen av og funksjonen til sporfeltene
 • hvilke forhold og arbeidsoppgaver som påvirker trafikksikkerheten
 • tegningene til innkoblingsfeltene og utløsningsfeltene
 • sammenhengen mellom veisikringsanlegget og sporfeltene

Kandidaten skal kunne:

 • anvende Teknisk regelverk

Kontrollører og sikkerhetskontrollører

Kandidaten skal kunne:

 • utføre innstillinger og justeringer av sporfeltene
 • utføre feilretting og målinger i sporfeltene
 • utføre komponentbytte

Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold.

lp_sa/togdeteksjon_10_50_khz.txt · Sist endret: 2019/03/05 16:24 av Christopher Schive