lp_sa:togdeteksjon_95_105_hz
Denne versjonen (2017/06/13 12:43) ble godkjent av jcs.Den tidligere godkjente versjonen (2016/02/22 15:26) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Togdeteksjon 95/105 Hz

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører1) 8111
Sikkerhetskontrollør 8112
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører2) 8113
Sluttkontrollør S 8114
Alle funksjoner Repetisjonskurs 88113

Kurslengde

 • Repetisjonskurs: 2 timer

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende.

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet

eller

kunnskap til å utføre kontroller i systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 5 år og 2 måneder

Sertifisering fornyes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør iht. gjeldende retningslinjer.

Maks antall deltakere

Grunnkurs20 deltakere i teori7 deltakere i praksis
Repetisjonskurs20 deltakere i teori7 deltakere i praksis
GrunnkursSkriftlig eksamenca 1 time
RepetisjonskursSkriftlig eksamenca 1 time

Kontinuasjon

GrunnkursPraktisk eksamen
RepetisjonskursPraktisk eksamen

Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Kandidaten skal forstå:

 • oppbyggingen av og funksjonen til sporfeltene
 • tegningene til sporfeltene for sikringsanleggene på linjen og stasjonen
 • forskjellene på sporfelttyper

Kandidaten skal kunne:

 • utføre innstillinger og justeringer av sporfeltene
 • utføre feilretting og målinger i sporfeltene
 • utføre komponentbytte
 • anvende Teknisk regelverk

Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold.

1)
grunnkurset inngår i grunnopplæring for signalmontører
2)
grunnkurset inngår i signalkurs for ingeniører, modul 2
lp_sa/togdeteksjon_95_105_hz.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:55 (ekstern redigering)