lp_sa:togdeteksjon_95_105_hz

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:togdeteksjon_95_105_hz [2016/02/22 15:26]
Christopher Schive
lp_sa:togdeteksjon_95_105_hz [2017/06/13 12:42]
Christopher Schive [Betingelse]
Linje 3: Linje 3:
 ====== Eier av læreplanen ====== ====== Eier av læreplanen ======
  
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk
  
 ====== Utarbeidet av ====== ====== Utarbeidet av ======
  
-Jernbaneverket,Teknologi+Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk
  
-===== Kurskoder =====+====== Kurs- og sertifikatkoder ======
  
-^ Kurs ^  Kode  ^ + Funksjon  ^  Kurs  ^  Kurskode  ^  Sertifikatkode  ^ 
-| Grunnkurs for montører |  88112  | +| Kontrollør | Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører((grunnkurset inngår i grunnopplæring for signalmontører)) |    |  8111  | 
-Repetisjonskurs for montører |  88113  | +Sikkerhetskontrollør |:::|:::|  8112  | 
-| Grunnkurs for prosjekterende  88114 +| Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører((grunnkurset inngår i signalkurs for ingeniører, modul 2))    |  8113    
-| Repetisjonskurs for prosjekterende |  88115  | +Sluttkontrollør S |:::|:::|  8114  | 
- +Alle funksjoner  Repetisjonskurs |  88113  |
-===== Sertifikatkoder ===== +
-  +
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ +
-Kontrollør signal  8111  |  +
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8112  |  +
-Sluttkontrollør F |  8113  |  +
-| Sluttkontrollør S |  8114  | +
  
   
 ====== Kurslengde ====== ====== Kurslengde ======
-  * Grunnkurs: 2 timer+
   * Repetisjonskurs: 2 timer   * Repetisjonskurs: 2 timer
- 
-Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs. 
  
 ====== Målgruppe ====== ====== Målgruppe ======
Linje 37: Linje 28:
   * Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende.   * Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende.
  
-====== Betingelse ====== 
-  
-**For montører** 
- 
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.  
- 
-**For prosjekterende** 
- 
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører”. 
- 
-Repetisjonskurs for montører og prosjekterende er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs. 
  
 ====== Krav til forkunnskaper ====== ====== Krav til forkunnskaper ======
Linje 60: Linje 40:
 eller eller
  
-kunnskap til å kunne prosjektere i systemet.+kunnskap til å utføre kontroller i systemet.
  
 ====== Godkjenningsperiode ====== ====== Godkjenningsperiode ======
Linje 80: Linje 60:
   * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.    * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig. 
   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole. +  * Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør iht. [[retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende retningslinjer]].
-  * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.+
 ====== Maks antall deltakere ====== ====== Maks antall deltakere ======
 |Grunnkurs|20 deltakere i teori|7 deltakere i praksis| |Grunnkurs|20 deltakere i teori|7 deltakere i praksis|
Linje 101: Linje 80:
  
 ====== Krav til instruktørpersonell ====== ====== Krav til instruktørpersonell ======
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].+  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
  
 ====== Mål ====== ====== Mål ======
  
-**Sporfelt 95/105 Hz**+Kandidaten skal forstå: 
 + 
 +  oppbyggingen av og funksjonen til sporfeltene 
 +  tegningene til sporfeltene for sikringsanleggene på linjen og stasjonen 
 +  forskjellene på sporfelttyper
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
-  * Forstå oppbyggingen av og funksjonen til sporfeltene + 
-  * Utføre innstillinger og justeringer av sporfeltene +  * utføre innstillinger og justeringer av sporfeltene 
-  * Utføre feilretting og målinger i sporfeltene +  * utføre feilretting og målinger i sporfeltene 
-  * Forstå tegningene til sporfeltene for sikringsanleggene på linjen og stasjonen +  * utføre komponentbytte 
-  * Forstå forskjellene på sporfelttyper +  * anvende Teknisk regelverk  
-  * Utføre komponentbytte +
-  * Anvende Teknisk regelverk  +
  
 Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold. Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold.
  
lp_sa/togdeteksjon_95_105_hz.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:55 (ekstern redigering)