lp_sa:togdeteksjon_95_105_hz
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2015/06/25 14:10) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Togdeteksjon 95/105 Hz

Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg. Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Jernbaneverket, Teknologi

Utarbeidet av

Jernbaneverket,Teknologi

Kurskoder

Kurs Kode
Grunnkurs for montører 88112
Repetisjonskurs for montører 88113
Grunnkurs for prosjekterende 88114
Repetisjonskurs for prosjekterende 88115

Sertifikatkoder

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 8111
Sikkerhetskontrollør signal 8112
Sluttkontrollør F 8113
Sluttkontrollør S 8114

Kurslengde

 • Grunnkurs: 2 timer
 • Repetisjonskurs: 2 timer

Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs.

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende.

Betingelse

For montører

Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

For prosjekterende

Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører”.

Repetisjonskurs for montører og prosjekterende er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs.

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet

eller

kunnskap til å kunne prosjektere i systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 5 år og 2 måneder

Sertifisering fornyes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Maks antall deltakere

Grunnkurs20 deltakere i teori7 deltakere i praksis
Repetisjonskurs20 deltakere i teori7 deltakere i praksis
GrunnkursSkriftlig eksamenca 1 time
RepetisjonskursSkriftlig eksamenca 1 time

Kontinuasjon

GrunnkursPraktisk eksamen
RepetisjonskursPraktisk eksamen

Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Sporfelt 95/105 Hz

Kandidaten skal kunne:

 • Forstå oppbyggingen av og funksjonen til sporfeltene
 • Utføre innstillinger og justeringer av sporfeltene
 • Utføre feilretting og målinger i sporfeltene
 • Forstå tegningene til sporfeltene for sikringsanleggene på linjen og stasjonen
 • Forstå forskjellene på sporfelttyper
 • Utføre komponentbytte
 • Anvende Teknisk regelverk

Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold.

lp_sa/togdeteksjon_95_105_hz.1435234256.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)