lp_sa:togdeteksjon_likestrom
Denne versjonen (2019/03/06 17:44) ble godkjent av Christopher Schive.Den tidligere godkjente versjonen (2017/06/27 09:45) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Togdeteksjon likestrøm

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 88102 8101
Sikkerhetskontrollør 8102
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører 88104 8103
Sluttkontrollør S 8104
Kontrollør og sikkerhetskontrollør Repetisjonskurs 88103

Kurslengde

 • Grunnkurs: 2 timer
 • Repetisjonskurs: 2 timer

Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs.

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet.
 • Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 5 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk og praktisk gjennomføring.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør iht. gjeldende retningslinjer.

Maks antall deltakere

Grunnkurs20 deltakere i teori7 deltakere i praksis
Repetisjonskurs 20 deltakere i teori7 deltakere i praksis
GrunnkursSkriftlig eksamenca 1 time
RepetisjonskursSkriftlig eksamenca 1 time

Kontinuasjon

GrunnkursPraktisk eksamen
RepetisjonskursPraktisk eksamen

Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Alle kontrollfunksjoner

Kandidaten skal forstå:

 • oppbyggingen av og funksjonen til sporfeltene
 • tegningene til sporfeltene for sikringsanleggene på linjen og stasjonen

Kandidaten skal kunne

 • anvende Teknisk regelverk
 • utføre kontroller iht. sertifisering

Kontrollører og sikkerhetskontrollører

Kandidaten skal kunne:

 • utføre installasjon, innstillinger og justeringer av sporfeltene
 • utføre feilretting og målinger i sporfeltene
 • utføre komponentbytte
lp_sa/togdeteksjon_likestrom.txt · Sist endret: 2019/03/05 16:25 av Christopher Schive