lp_sa:togdeteksjon_ti-21
Denne versjonen (2019/03/06 17:44) ble godkjent av jcs.Den tidligere godkjente versjonen (2017/06/27 09:06) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Togdeteksjon TI-21

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 88172 8171
Sikkerhetskontrollør 8172
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører 88174 8173
Sluttkontrollør S 8174
Kontrollør og sikkerhetskontrollør Repetisjonskurs 88173

Kurslengde

 • Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører: 3 dager
 • Grunnkurs for sluttkontrollører: 3 dager
 • Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører: 1 dag
 • Repetisjonskurs for sluttkontrollører: 1 dag

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S

Betingelse

Kurset for montører og prosjekterende er samme kurs.

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet
 • Kunnskap til å kunne utføre kontroller i systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk og praktisk gjennomføring.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør iht. gjeldende retningslinjer.

Maks antall deltakere

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører6 deltakere
Grunnkurs for sluttkontrollører6 deltakere
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører6 deltakere
Repetisjonskurs for sluttkontrollører6 deltakere

Eksamen

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollørerSkriftlig eksamenca 2 timer
Grunnkurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamenca 2 timer
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollørerSkriftlig eksamenca 1 time
Repetisjonskurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamenca 1 time

Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollørerSkriftlig eksamenca 2 timer
Grunnkurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamenca 2 timer
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollørerSkriftlig eksamenca 1 time
Repetisjonskurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamenca 1 time

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges.

Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Alle kontrollfunksjoner

Kandidaten skal forstå:

 • oppbyggingen av og funksjonen til sporfeltene
 • tegningene til sporfeltene for sikringsanleggene på linjen og stasjonen

Kandidaten skal kunne

 • anvende Teknisk regelverk
 • utføre kontroller iht. sertifisering

Kontrollører og sikkerhetskontrollører

Kandidaten skal kunne:

 • utføre installasjon, innstillinger og justeringer av sporfeltene
 • utføre feilretting og målinger i sporfeltene
 • utføre komponentbytte
lp_sa/togdeteksjon_ti-21.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)