lp_sa:tpam
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2022/09/14 14:02) ble godkjent av sverre.nilsen.

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: TPAM og SOF (Switch over Facility)

Eier av læreplanen

Drift og teknologi - Signalteknologi.

Utarbeidet av

ERTMS opplæring

Beskrivelse av TPAM (Temporary Point Adaptor Module) og SOF (Switch over Facility)

TPAM er en grensesnitts-modul som gjør at vi kan installere nye Siemens ITS 710 drivmaskiner med 400V 3-fas motor i eksisterende signalanlegg slik at disse er klare til bruk for det nye ERTMS signalanlegget som rulles ut på jernbanenettet fra 2022. SOF er en relé-modul som gjør at vi kan veksle styring og kontroll av nye Siemens ITS 710 drivmaskiner mellom eksisterende signalanlegg og det nye ERTMS signalanlegget. SOF-modulen er under utvikling, og vil ikke være i operativ drift før våren 2021. Opplæringen tilknyttet modulen vil legges til i kurset når det er relevant for mottakerne.

Andre gjeldende kompetansekrav for funksjonene

Andre gjeldende krav for funksjonene kan finnes i Teknisk regelverk, ved denne lenken: https://trv.banenor.no/wiki/Signal/Kontroll/Generelle_krav/Kontrollfunksjoner_signal

Agressokoder

Kurstekst mekanisk anlegg Gyldighetstid Grunnkurs tverrfaglig Repetisjonskurs tverrfaglig
TPAM T4 Preventivt vedlikehold2år og 2 måneder 89006 89007
TPAM T5 Korrektivt vedlikehold2år og 2 måneder 89016 89017
TPAM T6 Funksjonstesting2år og 2 måneder 89026 89027
TPAM T7 Installasjon2år og 2 måneder 89036 89037

Målgruppe sertifisering

  • Kontrollør signal
  • Sikkerhetskontrollør signal

Målgrupper, uten egen sertifisering på TPAM/SOF

  • Sluttkontrollør signal F
  • Systemekspert
  • Installatør av TPAM/SOF

Kursmoduler og målgrupper

Kursprogrammet på TPAM er delt inn i moduler. Det er ikke krav om å ta alle moduler, men for å oppnå Bane NOR-sertifisering for funksjonen må praktisk og teoretisk prøve være bestått for i henhold til modulene angitt i tabellen under. Siemens Mobility AS utsteder kursbevis som viser hvilke moduler deltakeren har bestått.

Kontrollør signal Sikkerhetskontrollør signal Sluttkontrollør signal F Installatør av sporvekselutrusning
Introduksjon X X X X
Preventivt vedlikehold X X
Korrektivt vedlikehold X X
Funksjonstesting X X X
Installasjon X X X
Sertifiseres X X

Læringsmål

^ Introduksjon | • Kandidaten skal kjenne til TPAM og SOF
• Kandidaten skal vite om TPAM-ens/SOF-ens oppbygging og
funksjon
• Kandidaten skal kjenne til de viktigste delene i TPAM/SOF |

Preventivt vedlikehold • Kandidaten skal kunne følge rutiner og prosedyrer for preventivt vedlikehold som beskrevet i manualer, og demonstrere at de er i stand til å gjøre det.
• Kandidaten skal demonstrere ferdigheter til å følge rett prosedyre.
• Kandidaten skal kunne dokumentere arbeidet
Korrektivt vedlikehold • Kandidaten skal kunne følge rutiner og prosedyrer for korrektivt vedlikehold som beskrevet i manualer, og demonstrere at de er i stand til å gjøre det.
• Kandidaten skal kunne utføre feilsøk og følge feilrettingsprosess.
• Kandidaten skal kunne demonstrere bytte av hele eller deler av TPAM/SOF, og følge manualer, rutiner og prosedyrer for dette.
• Kandidaten skal kunne dokumentere arbeidet
Funksjonstesting • Kandidaten skal kunne demonstrere kontroll av funksjon etter korrektivt vedlikehold, som for eksempel etter bytte av deler (installasjon), ledningskontroll og funksjonskontroll.
• Kandidaten skal kunne dokumentere kontrollen
Installasjon • Kandidaten skal kunne utføre installasjon som beskrevet i installasjonsmanual, og demonstrere utførelsene i praksis i øvingsanlegg.
• Kandidaten skal kunne dokumentere arbeidet

Varighet*

Modul Teori (E-læring) Praksis/teori i kombinasjon
Introduksjon 60 minutter 1 dag
Preventivt vedlikehold 30 minutter
Korrektivt vedlikehold 30 minutter
Funksjonstesting 30 minutter
Installasjon 30 minutter

* Oppgitte tider er estimater og vil justeres etter erfaring

Antall deltagere

Inntil 6 personer

Krav til pensum

Pensum er gitt av kompetansetilbyder Siemens Mobility AS, og ligger tilgjengelig i Bane NORs LMS (Learning Management System).

Kompetansekrav til opplæringspersonell

Siemens Mobility AS er kompetansetilbyder og sertifiserer eget personell, eller innleid personell. Øvrige krav til opplæringspersonell er også definert i kontrakt K.012054.

Prinsipper for prøving / sertifisering

Godkjenning er gyldig ved bestått praktisk og teoretisk eksamen. Ved bestått eksamen er sertifisering gyldig i 2 år og 2 mnd.

Repetisjon av opplæring

E-læring bør repeteres årlig uavhengig av praksis. Ved utløp av sertifisering kan all e-læring gjennomføres, og en etterfølgende teoretisk eksamen må bestås for å få fornyet sertifiseringen. All e-læring, læremateriell og videoguider er tilgjengelig i hele perioden.

lp_sa/tpam.1663156916.txt.gz · Sist endret: 2022/09/14 14:01 av sverre.nilsen