lp_sa:veisikringsanlegg_bues_2000
Denne versjonen (2019/03/06 18:02) ble godkjent av Christopher Schive.Den tidligere godkjente versjonen (2019/03/05 16:30) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Veisikringsanlegg BUES 2000

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87922 7921
Sikkerhetskontrollør 7922
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører 87924 7923
Sluttkontrollør S 7924
Kontrollør og sikkerhetskontrollør Repetisjonskurs 87923

* Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører: 3 dager, 4 dager for de som skal bistå i FAT og SAT

 • Grunnkurs for sluttkontrollører: 4 dager
 • Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører: 2 dager

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S

Betingelse

Kurset for kontrollører/sikkerhetskontrollører og sluttkontrollører er samme kurs.

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet
 • Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 2 år og 2 måneder.

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk og praktisk gjennomføring.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Maks antall deltakere

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører4 deltakere
Grunnkurs for sluttkontrollører4 deltakere
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører4 deltakere

Eksamen

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollørerPraktisk/teoretisk eksamenInntil 1 time
Grunnkurs for sluttkontrollørerTeoretisk eksamenInntil 2 timer
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollørerPraktisk/teoretisk eksamenInntil 1 time

Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollørerPraktisk/teoretisk eksamenInntil 1 time
Grunnkurs for sluttkontrollørerTeoretisk eksamenInntil 2 timer
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollørerPraktisk/teoretisk eksamenInntil 1 time

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges.

Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Veisikringsanlegg

Alle kontrollfunksjoner

Kandidaten skal forstå:

 • oppbyggingen av og funksjonen til veisikringsanlegget
 • oppbyggingen av og funksjonen til innkoblingsfeltene og utløsingsfeltene
 • funksjonstabeller for veisikringsanlegg
 • grensesnittet mellom veisikringsanlegg og sikringsanlegg

Kandidaten skal kunne:

 • utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering

Kontrollører og sikkerhetskontrollører

Kandidaten skal kunne:

 • utføre målinger og feilretting i Veisikringsanlegget
 • utføre justeringer og tilpasninger i Veisikringsanlegget
 • utføre komponentbytte

Batterianlegg

For kandidater:

 • Uten godkjenning i relebasert veisikringsanlegg

eller

 • Uten avlagt repetisjonskurs i relebasert veisikringsanlegg siste 60. mnd.

Kandidaten skal forstå:

 • farene med feil håndtering av batterianlegg
 • batterianleggets funksjoner
lp_sa/veisikringsanlegg_bues_2000.txt · Sist endret: 2019/03/06 18:02 av Christopher Schive