lp_tr:brukerveiledning_skjemaer
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2019/07/03 12:14) ble godkjent av ingrid_dale_bjordal.

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Brukerveiledning for registrering av kompetanse i Kunde og trafikkdivisjonen

Denne veiledning benyttes når du skal registrer kompetanse ved hjelp av digitale skjemaer her i læreplanwikien.

For å få tilgang til skjemaene trenger du brukernavn og passord. Kontakt Ingrid Bjørdal V/Sikkerhet og kvalitet (Kunde og trafikk) for å få en brukerkonto.

Brukernavn og passord vil du motta i en egen e-post ganske raskt etter at du får bekreftet at du har fått en brukerkonto.

Når du har registrert i skjemaet og sendt det inn vil du få en kopi av innsendt informasjon. Dersom du ikke er linjeleder, sendes denne kopien videre til tilhørende leder.

Skjemaer du kan benytte for registrering av kompetanse er:

 • Dokumentasjon av utdanning innen trafikkstyring i Kunde og trafikk
 • Dokumentasjon av lokal opplæring for operative i Kunde og trafikk
 • Godkjenning av betjening av tekniske anlegg og stillverk (sikringsanlegg)
 • Registrering av funksjoner
 • Dokumentasjon av strekningskunnskap.

Det benyttes forskjellige koder i forhold til om det er utdanning, kurs, sikkerhetstjeneste, tekniske anlegg eller strekningskunnskap. Varigheten på disse kodene er frem til 31.12.2099 unntatt for:

 • Kollegaveiledning varighet 24 mnd
 • Periodisk togledertrening 17. mnd
 • Kompetansedag for TXP/driftsoperatør 15 mnd.
 • Kontrolprøve 37 mnd.
 • Lokalt sikringsanlegg 37 mnd.

Når det er gjennomført TXP eller togleder opplæring på skolen skal eksamendato registreres som:

 • Eksamen i grunnleggende trafikkstyring for togekspeditør (trafikkstyrerutdanning) eller
 • Eksamen grunnleggende trafikkstyring for togleder (trafikklederutdanning)

I tilleg skal det registreres gjennomført kontrollprøve for TXP eller togleder. Årsaken til dobbelregistrering er at det ikke automatisk oppdateres to steder i Agresso. Der forholdes det seg kun til koder.

Når det gjennomføres prøve på lokale sikringsanlegg skal det også registreres strekningskunnskap. På den måte har linjeleder en oversikt over hvor vedkommende kan praktisere og på hvilke anlegg.
Strekningskunnskap registreres også når opplæring er gjennomført.

lp_tr/brukerveiledning_skjemaer.1562148888.txt.gz · Sist endret: 2019/07/03 12:14 av ingrid_dale_bjordal