lp_tr:laereplan_ertms_ostre_linje_for_togledere_i_oslo

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_tr:laereplan_ertms_ostre_linje_for_togledere_i_oslo [2016/12/23 11:11]
127.0.0.1 ekstern redigering
lp_tr:laereplan_ertms_ostre_linje_for_togledere_i_oslo [2017/04/07 10:14]
127.0.0.1 ekstern redigering
Linje 87: Linje 87:
 Togdriftsleder skal i begrunnelsen skriftlig gjøre rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen, og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Er det gitt skriftlige retningslinjer (sensorveiledning) for bedømmelsen, skal disse gjøres tilgjengelig for kandidaten. Togdriftsleder skal i begrunnelsen skriftlig gjøre rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen, og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Er det gitt skriftlige retningslinjer (sensorveiledning) for bedømmelsen, skal disse gjøres tilgjengelig for kandidaten.
  
-Kandidaten har mulighet til å klage på skriftlige eksamensresultater, og må begrunne dette. Dersom en kandidat ønsker å fremme en klage etter å ha fått en begrunnelse på eksamensresultatet, er klagefristen 10 virkedager etter mottatt begrunnelse. Klagen må fremmes skriftlig til fagansvarlig framføringssikkerhet i Trafikk og markedsdivisjonen og det må angis hva det klages på. +Kandidaten har mulighet til å klage på skriftlige eksamensresultater, og må begrunne dette. Dersom en kandidat ønsker å fremme en klage etter å ha fått en begrunnelse på eksamensresultatet, er klagefristen 10 virkedager etter mottatt begrunnelse. Klagen må fremmes skriftlig til fagansvarlig framføringssikkerhet i Kunde og trafikkdivisjonen og det må angis hva det klages på. 
  
 Fagansvarlig framføringssikkerhet oppnevner en ny sensor og seksjonssjef Funksjonell godkjenning oppnevner en ny sensor som skal vurdere besvarelsen på nytt. De to nye sensorene utgjør klagenemnd. Klagenemnda vurderer besvarelsen mot sensorveiledningen.  Fagansvarlig framføringssikkerhet oppnevner en ny sensor og seksjonssjef Funksjonell godkjenning oppnevner en ny sensor som skal vurdere besvarelsen på nytt. De to nye sensorene utgjør klagenemnd. Klagenemnda vurderer besvarelsen mot sensorveiledningen. 
Linje 106: Linje 106:
 ==== 9. Dokumentasjon av opplæringen ==== ==== 9. Dokumentasjon av opplæringen ====
  
-Sensorene fyller ut og skriver under skjema for bestått eksamen, i henhold til dokumentet Godkjenning og registrering av kompetanse i Trafikk og markedsdivisjonen som ligger i styringssystemet, prosess Kompetansestyring, Mal/skjema/sjekkliste. Godkjennelsen sendes til registrering i personalmappen ved Administrasjonsavdelingen, Kompetanseregistrering, Hamar.+Sensorene fyller ut og skriver under skjema for bestått eksamen, i henhold til dokumentet Godkjenning og registrering av kompetanse i Kunde og trafikkdivisjonen som ligger i styringssystemet, prosess Kompetansestyring, Mal/skjema/sjekkliste. Godkjennelsen sendes til registrering i personalmappen ved Administrasjonsavdelingen, Kompetanseregistrering, Hamar.
  
 ===== Tema og leksjoner ===== ===== Tema og leksjoner =====
lp_tr/laereplan_ertms_ostre_linje_for_togledere_i_oslo.txt · Sist endret: 2021/02/25 11:14 av Kristin Strand