lp_tr:laereplan_for_togekspeditor_ved_stillverk_alnabru

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_tr:laereplan_for_togekspeditor_ved_stillverk_alnabru [2016/08/08 12:06]
km [Tema 3: Trafikkgjennomstrømning]
lp_tr:laereplan_for_togekspeditor_ved_stillverk_alnabru [2017/04/04 10:41]
ingrid_dale_bjordal
Linje 6: Linje 6:
 Opplæringen skal sikre at medarbeidere som skal tjenestegjøre på Alnabru har tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene som togekspeditør. Læreplanen omfatter også øvrige funksjoner for skift og togframføring knyttet til stillverket som er sammensatt av flere typer sikringsanlegg. Stillverk Nord og Syd inngår i anlegget. Opplæringen skal sikre at medarbeidere som skal tjenestegjøre på Alnabru har tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene som togekspeditør. Læreplanen omfatter også øvrige funksjoner for skift og togframføring knyttet til stillverket som er sammensatt av flere typer sikringsanlegg. Stillverk Nord og Syd inngår i anlegget.
  
-Jernbaneverkets hovedmål er å sikre at all jernbanetransport ikke skal føre til tap av menneskeliv eller alvorlig skade på mennesker, omgivelser eller materiell.+Bane NORs hovedmål er å sikre at all jernbanetransport ikke skal føre til tap av menneskeliv eller alvorlig skade på mennesker, omgivelser eller materiell.
  
 ==== 2. Krav til forkunnskaper ==== ==== 2. Krav til forkunnskaper ====
  
-//Medarbeidere som skal gjennomgå opplæring må være utdannet togekspeditør, ha bestått kontrollprøve og oppfylle krav helsekravforskriften.//+//Medarbeidere som skal gjennomgå opplæring må være utdannet togekspeditør, ha bestått kontrollprøve og oppfylle helsekrav Togframføringsskriften.//
  
 ==== 3. Kompetansekrav til opplæringspersonell === ==== 3. Kompetansekrav til opplæringspersonell ===
Linje 95: Linje 95:
 === 7.2 Praktisk/muntlig eksamen === === 7.2 Praktisk/muntlig eksamen ===
  
-Praktisk/muntlig eksamen gjennomføres ved stillverket Alnabru, og har varighet på inntil 3 timer. Første del av eksamen gjennomføres ved at eleven betjener anlegget og har ansvaret for trafikkstyringen i rushtrafikken. Eksamen skal avdekke om eleven styrer trafikken effektivt, kommuniserer korrekt, og innehar fullstendig og sikker forståelse av bruken av sikringsanlegget. Andre del av eksamen gjennomføres på reserveplass. Eksamen skal avdekke om eleven behersker de spesielle forholdene på Alnabru, innehar fullstendig og sikker forståelse av bruken av sikringsanlegget, håndterer operasjonelle scenarier proaktivt og utfører oppgavene i henhold til Trafikkregler for Jernbaneverkets nett.+Praktisk/muntlig eksamen gjennomføres ved stillverket Alnabru, og har varighet på inntil 3 timer. Første del av eksamen gjennomføres ved at eleven betjener anlegget og har ansvaret for trafikkstyringen i rushtrafikken. Eksamen skal avdekke om eleven styrer trafikken effektivt, kommuniserer korrekt, og innehar fullstendig og sikker forståelse av bruken av sikringsanlegget. Andre del av eksamen gjennomføres på reserveplass. Eksamen skal avdekke om eleven behersker de spesielle forholdene på Alnabru, innehar fullstendig og sikker forståelse av bruken av sikringsanlegget, håndterer operasjonelle scenarier proaktivt og utfører oppgavene i henhold til Trafikkregler for jernbanenettet.
  
 For å bestå eksamen må eleven oppnå karakter 3 på praktisk/muntlig eksamen.  For å bestå eksamen må eleven oppnå karakter 3 på praktisk/muntlig eksamen. 
Linje 119: Linje 119:
 Det utpekes to sensorer, en oppnevnes av sakkyndig leder signal, en av områdesjefen. Områdesjefen har ansvar for at det utarbeides praktisk/muntlig eksamen med sensorveiledning som godkjennes av sensor.  Det utpekes to sensorer, en oppnevnes av sakkyndig leder signal, en av områdesjefen. Områdesjefen har ansvar for at det utarbeides praktisk/muntlig eksamen med sensorveiledning som godkjennes av sensor. 
  
-Sensorene fyller ut og skriver under skjema for bestått eksamen, i henhold til dokumentet Godkjenning og registrering av kompetanse i Trafikk og markedsdivisjonen som ligger i styringssystemet, prosess Kompetansestyring, Mal/skjema/sjekkliste. Godkjennelsen sendes til registrering i personalmappen ved Administrasjonsavdelingen, Kompetanseregistrering, Hamar.+Sensorene fyller ut og skriver under skjema for bestått eksamen, i henhold til dokumentet Godkjenning og registrering av kompetanse i Kunde og trafikkdivisjonen som ligger i styringssystemet, prosess Kompetansestyring, Mal/skjema/sjekkliste. Godkjennelsen sendes til registrering i personalmappen ved Administrasjonsavdelingen, Kompetanseregistrering, Hamar.
  
 ==== 9. Krav til praksis etter bestått prøve ==== ==== 9. Krav til praksis etter bestått prøve ====
Linje 297: Linje 297:
 ^Kunnskapsmål^Ferdighetsmål^ ^Kunnskapsmål^Ferdighetsmål^
 |Kunne forklare hvor håndstilte veksler og rigel befinner seg og hvordan disse betjenes. | | |Kunne forklare hvor håndstilte veksler og rigel befinner seg og hvordan disse betjenes. | |
-|**Pensum**: \\ Trafikkregler for Jernbaneverkets nett kap. 12.2.6\\ Signaltegninger| |+|**Pensum**: \\ Trafikkregler for jernbanenettet kap. 12.2.6\\ Signaltegninger| |
  
 ** Leksjon 5:  Frigivingsapparat i syd (pilkasse) ** ** Leksjon 5:  Frigivingsapparat i syd (pilkasse) **
lp_tr/laereplan_for_togekspeditor_ved_stillverk_alnabru.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)