lp_tr:laereplan_for_utdanning_togledere

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_tr:laereplan_for_utdanning_togledere [2020/04/06 10:22]
Kristin Strand
lp_tr:laereplan_for_utdanning_togledere [2020/04/17 18:12]
Kristin Strand
Linje 39: Linje 39:
  
 ==== Arbeidsform studenten ==== ==== Arbeidsform studenten ====
-Det kreves stor grad av egeninnsats under utdanningen. Studenten skal føre loggbok for praktisk trening under hele utdanningen og skal legge fram loggbok på forespørsel fra veileder og faglærer. Loggboken og resultatet fra progresjonsprøver skal være tema i oppfølgingssamtaler med leder. +Det kreves stor grad av egeninnsats under utdanningen. Studenten skal føre loggbok for praktisk trening under hele utdanningenog skal legge fram loggbok på forespørsel fra veileder og faglærer. Loggboken og resultatet fra progresjonsprøver skal være tema i oppfølgingssamtaler med leder. 
  
 Operativt regelverk og Beredskapsportalen skal benyttes i stor grad slik at studentene lærer å bruke den operative regelsamlingen i praksis. Operativt regelverk og Beredskapsportalen skal benyttes i stor grad slik at studentene lærer å bruke den operative regelsamlingen i praksis.
Linje 75: Linje 75:
 ==== Innlæringsmål for generell kompetanse ==== ==== Innlæringsmål for generell kompetanse ====
   * Studenten skal ha forståelse for jernbanens høye prioritering av sikkerheten. Studenten skal ha kunnskap om togleders ansvar for å arbeide nøyaktig og systematisk for kontinuerlig forbedring av sikkerheten, for å unngå skade på mennesker, miljø og materielle verdier.   * Studenten skal ha forståelse for jernbanens høye prioritering av sikkerheten. Studenten skal ha kunnskap om togleders ansvar for å arbeide nøyaktig og systematisk for kontinuerlig forbedring av sikkerheten, for å unngå skade på mennesker, miljø og materielle verdier.
-  * Studenten skal kunne samhandle og koordinere aktiviteter med andre togledere, andre yrkesgrupper i jernbanedriften, støttefunksjoner og med jernbaneforetakenes kunder for å skape felles situasjonsforståelse. +  * Studenten skal kunne samhandle og koordinere aktiviteter med andre togledere, togekspeditører, andre yrkesgrupper i jernbanedriften, støttefunksjoner og med jernbaneforetakenes kunder for å skape felles situasjonsforståelse. 
-  * Studenten skal inneha nødvendige språkferdigheter, og kan gjøre rede for nøyaktighet i kommunikasjonog utførelse av sine arbeidsoppgaver.+  * Studenten skal inneha nødvendige språkferdigheter, og skal kunne gjøre rede for nøyaktighet i kommunikasjon og utførelse av sine arbeidsoppgaver.
   * Studenten har kunnskap om ulike faktorer som kan påvirke arbeidsutførelsen. Studenten skal ha kunnskap om de grep som kan gjøres for å opprettholde prestasjon, årvåkenhet og situasjonsforståelse for å kunne ta riktige beslutninger.   * Studenten har kunnskap om ulike faktorer som kan påvirke arbeidsutførelsen. Studenten skal ha kunnskap om de grep som kan gjøres for å opprettholde prestasjon, årvåkenhet og situasjonsforståelse for å kunne ta riktige beslutninger.
  
Linje 96: Linje 96:
 ==== Antall deltakere i praksisperioden  ==== ==== Antall deltakere i praksisperioden  ====
 I simulatoren kan maks 3 delta på trening samtidig.  I simulatoren kan maks 3 delta på trening samtidig. 
-Det gjennomføres også praktisk opplæring i trafikkstyringssentral, hvor studenten går sammen med en erfaren togleder/veileder. Maksimum 1 student kan delta på praktisk opplæring sammen med en og samme togleder/veileder i trafikkstyringssentralen.+Det gjennomføres også praktisk opplæring i trafikkstyringssentral, hvor studenten går sammen med en egnet togleder/veileder. Maksimum 1 student kan delta på praktisk opplæring sammen med en og samme togleder/veileder i trafikkstyringssentralen.
  
 ==== Kompetansekrav til opplæringspersonell og sensorer ==== ==== Kompetansekrav til opplæringspersonell og sensorer ====
lp_tr/laereplan_for_utdanning_togledere.txt · Sist endret: 2021/09/29 10:41 av Anette Christiansen