lp_tr:laereplan_txp_drammen
Denne versjonen (2017/04/04 10:42) ble godkjent av Ingrid Dale Bjørdal.Den tidligere godkjente versjonen (2016/08/15 12:58) er tilgjengelig.Diff

Opplæringsplan for togekspeditører ved Drammen stasjon

1. Innledning

Medarbeidere som skal gjennomgå opplæring må ha gjennomført og bestått txp-utdanningen, og oppfylle helsekrav i Togframføringsforskriften.

Gjennom bestått utdanning på Norsk jernbaneskole har txp den formelle godkjenningen til å utføre tjeneste ved Drammen stasjon.

Drammen er en stasjon med stor trafikk, og med mange tilliggende skifteområder. Opplæringen har en varighet på 6 – 8 uker, og består av befaring, forklaring og praktisk trening ved Togekspedisjonen. Målet er å gi kandidatene god innsikt i lokale forhold ved Drammen stasjon, slik at de etter endt opplæring mestrer å styre trafikken effektivt.

Gruppeleder txp har ansvar for å organisere opplæringen på vegne av områdesjefen, og i samarbeid med kandidatene og veiledere vurdere når de er skikket til å utføre selvstendig tjeneste.

2. Revisjonshistorikk

VersjonDatoBeskrivelse av endring
00021.05.14Dokumentet opprettet
00106.01.16Tatt inn en setning i pkt 1 Innledning om at man gjennom txp utdanningen er godkjent til å utføre tjeneste.
002 Revisjon 001 publisert i wiki

3. Oversikt over læremål

3.1 Sporområder

Mål
Få oversikt over sporområder og grensesnitt ved Drammen stasjon

Få forståelsen av viktigheten av god kjennskap til området
Henvisning:

3.2 Bli kjent med stasjonsområdet og spesielle forhold

Mål
Kunne forklare hvordan det geografiske området er inndelt på Drammen stasjon, og hvilke spor som benyttes til ulike formål

Kunne forklare hvilke spor som styres av txp, togleder og driftsoperatør:
- Hovedspor
- Hensettingsspor Sundhaugen
- Skifteområde Sundland
- Skifteområde Åkeren og Kroken
- Skifteområde Holmen
- Tangen sidespor
- Spor 20
- Frakobling
- Middelkontrollamper
- Dvergsignaler
- Indre hovedsignaler
- Middelkontrollamper
- Planovergang
Henvisning:
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet
Gjennomføre befaring

3.3 Persontog

Mål
Få oversikt og erfaring med hvilke togspor som er mest hensiktsmessig å benytte i ulike situasjoner for å sikre effektiv trafikkavvikling:
- Det er fem togspor med plattform, spor 1-5
- De fleste flytog går spor 3
- Lok og materiell i spor 1
- Hensetting av materiell
- Bruk av togoppgave og evt. avviksplan
- Kort togvei
- Middelkontrollamper – ring fører ved behov for å trekke lenger fram
Henvisning:
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet 3.13.12

3.4 Kort togvei spor 1

Mål
Få oversikt og erfaring med hvilke togspor som er mest hensiktsmessig å benytte i ulike situasjoner for å sikre effektiv trafikkavvikling:
- Spor 1 er delt i to sporfelt
- Txp har mulighet til å dele togvei, og ta inn et nytt tog på forkortet togvei
Henvisning:

3.5 Hensettingsspor Skamarken

Mål
Få oversikt og erfaring med hvilke togspor som er mest hensiktsmessig å benytte i ulike situasjoner for å sikre effektiv trafikkavvikling:
- Spor 6 har ikke plattform
- Spor 6 brukes stort sett til tomtog og passerende tog
- Spor 6 må benyttes hvis skift skal videre til spor 30, 31 og 32
- Skamarken har sporveksler som betjenes med trykknapp av fører
- Txp betjener ytre sporveksel
- Fører betjener sporvekslene etter dette
- Txp gir tillatelse til kjøring
- Spor 20 er snuspor, viktig at toget kjører helt i butt
Henvisning:

3.6 Hensettingsspor Sundhaugen

Mål
Få oversikt og erfaring med hvilke togspor som er mest hensiktsmessig å benytte i ulike situasjoner for å sikre effektiv trafikkavvikling:
- Spor 42 – 46
- Bruk Vestfoldbanesiden til/fra spor 45 og 46
- Spor 46 har serviceplattform og plass til dobbelt sett
- Spor 45 har også plass til dobbelt sett, men sperrer da spor 46 i nedre ende
Henvisning:

3.7 Skifteområde Sundland

Mål
Få oversikt og erfaring med hvilke togspor som er mest hensiktsmessig å benytte i ulike situasjoner for å sikre effektiv trafikkavvikling:
- Mot verkstedområde framføres skift på dverger stilt av txp
- For framføring av skift til/fra spor 2, 3 og 11 og mot Gruppa skal det være kommunikasjon mellom txp og driftoperatør Sundland før txp stiller dvergsignal
- Kommunikasjonen med driftsoperatør Sundland er basert på read-back
Henvisning:
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet 3.13.13

3.8 Skifteområde Åkeren og Kroken

Mål
Få oversikt og erfaring med hvilke togspor som er mest hensiktsmessig å benytte i ulike situasjoner for å sikre effektiv trafikkavvikling:
- Txp kan frigi for lokal skifting på det høyre sporet (Åkeren)
- Txp stiller dvergsignal for det venstre sporet (Kroken)
- Txp kommuniserer med driftsoperatør Sundland når de mottar skiftet fra Sundland
- Txp kommuniserer med signalgiver og stiller dvergsignal til Kroken, eventuelt frigir for lokal skifting Kroken
Henvisning:

3.9 Skifteområde Holmen

Mål
Få oversikt og erfaring med hvilke togspor som er mest hensiktsmessig å benytte i ulike situasjoner for å sikre effektiv trafikkavvikling:
- Skift til Holmen kommer fra Sundland
- Driftsoperatør Sundland kommuniserer med txp
- Txp stiller dvergsignaler fra Sundland til togspor Drammen stasjon
- Txp ringer togleder og melder kipptog til Holmen
- Togleder legger sporveksel inn til Holmen, deretter stiller txp utkjør hovedsignal - Når skift skal tilbake fra Holmen ringer fører til togleder
- Togleder ringer txp, togleder legger sporveksel og txp stiller dvergsignal og innkjør hovedsignal
Henvisning:
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet 3.13.11

3.10 Tangen sidespor

Mål
Få oversikt og erfaring med hvilke togspor som er mest hensiktsmessig å benytte i ulike situasjoner for å sikre effektiv trafikkavvikling:
- Kun spor 1 går til Tangensporet
- Sporet brukes stort sett til å hensette arbeidsmaskiner
- Det er låst port til Tangen sidespor, førerne har nøkkel
- Txp styrer et dvergsignal ved indre hovedsignal
- Etter at skiftet har passert dvergsignalet er det ikke txp som styrer
- Det er strøm på sporet litt forbi dvergsignalet
- Når skift skal tilbake ringer fører ved dvergsignal og får stilt signal
Henvisning:

3.11 Spor 20

Mål
Få oversikt og erfaring med hvilke togspor som er mest hensiktsmessig å benytte i ulike situasjoner for å sikre effektiv trafikkavvikling:
- Spor 20 er et snuspor
- Det er ikke tillatt med hensetting
- Sporet er langt nok til å ta imot dobbelt sett, men må kjøres i butt
- Man kan komme til spor 20 fra alle spor unntatt spor 1
- Txp stiller sentraltstilte sporveksler
Henvisning:

3.12 Riving av signal i fm kjøring til/fra Brakerøya

Mål
Få oversikt og erfaring med hvilke togspor som er mest hensiktsmessig å benytte i ulike situasjoner for å sikre effektiv trafikkavvikling:
- Hvis txp må rive hovedsignal, fører en feil til at signalet på Brakerøya også noen ganger faller
- Txp må ta forholdsregler hvis det er behov for å rive signal og det samtidig er tog på vei inn på Brakerøya
- Kommunikasjon med togleder
Henvisning:

3.13 Frakobling

Mål
Få oversikt og erfaring med hvilke togspor som er mest hensiktsmessig å benytte i ulike situasjoner for å sikre effektiv trafikkavvikling:
- Drammen stasjon er todelt ved frakobling, med spesielle sløyfer
- Ved frakobling skal elsikkerhetsplan og kart foreligge
- Endret kjøremønster for hindring av overkjøring av strøm
- Ved frakobling og kjøring til spor 3, bruk forbikoblingsknapp
Henvisning::

3.14 Planovergang

Mål
Få oversikt og erfaring med særskilte forhold:
- Varsellamper ved planovergang
- Rutiner for å ringe txp ved behov for å passere planovergangen
Henvisning:
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet 3.13.12

3.15 Ulike hjelpemidler og interne rutiner

Mål
Få oversikt og erfaring i ulike systemer og rutiner:
- Registrere korrekt tognummer i Vicos
- Føre korrekt togbok for dobbeltsporet stasjon
- Betjene TTS/FIDO
- Betjene PIA og PIMS
- Fordele ordre til tog og til personalet ved Drammen og Sundland
Henvisning:
lp_tr/laereplan_txp_drammen.txt · Sist endret: 2017/04/07 10:14 (ekstern redigering)