lp_tr:lokal_laereplan_for_togleder

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
lp_tr:lokal_laereplan_for_togleder [2018/08/29 15:11]
Ingrid Dale Bjørdal
lp_tr:lokal_laereplan_for_togleder [2018/11/22 13:34]
Ingrid Dale Bjørdal [Prinsipper for prøving / sertifisering]
Linje 162: Linje 162:
  
 ==== Retningslinjer for sensor ==== ==== Retningslinjer for sensor ====
-Fagsjef for toglederutdanningen (for de fagene det gjeldereller Togdriftsleder oppnevner en sensor. For praktisk prøve på teknisk anlegg skal det være en sensor fra signalfag, og for strekningskunnskap skal det være en sensor fra kunde og trafikk.+Togdriftsleder og sakkyndig leder signal utarbeider en liste over godkjente sensorer for den spesifikke opplæringen (de fagene Norsk jernbaneskole har ansvaret for). Listen utarbeides før opplæring starter og oversendes Norsk jernbaneskole. Ut i fra denne listen velger Norsk jernbaneskole v/fagsjef ut sensor(er) til den enkelte eksamen (de fagene Norsk jernbaneskole har ansvaret for). For andre fag er det Togdriftsleder som velger ut sensor. \\  
 + 
 +For praktisk prøve på teknisk anlegg skal det være en sensor fra signalfag, og for strekningskunnskap skal det være en sensor fra kunde og trafikk.
  
  
lp_tr/lokal_laereplan_for_togleder.txt · Sist endret: 2018/11/22 13:34 av Ingrid Dale Bjørdal