lp_tr:lokal_opplaeringsplan_for_tss_bergen

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_tr:lokal_opplaeringsplan_for_tss_bergen [2018/08/30 12:17]
ingrid_dale_bjordal
lp_tr:lokal_opplaeringsplan_for_tss_bergen [2018/08/30 15:05]
ingrid_dale_bjordal
Linje 25: Linje 25:
  
 |**Tema **|**Delmål **|**Kriterier (**togleder skal…)|**Opplærings**\\ **materiell (ORV,SJN osv.)**| |**Tema **|**Delmål **|**Kriterier (**togleder skal…)|**Opplærings**\\ **materiell (ORV,SJN osv.)**|
-|Stasjoner og strekninger|Gjøre rede for toglederområdene, tilhørende toglederområder og strekninger, samt spesielle forhold for ruteområde.|**Toglederområder:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvilke strekninger som tilhører toglederområdet \\ - Hvor grensene i toglederområdet er \\ - Grenser til andre toglederområder \\ - Hvilke strekninger som er fjernstyrt/ikke fjernstyrt \\  \\ - Finne oversikt over hvem som har ulike vaktfunksjoner i toglederområdet\\ - Finne, samt kjenne til telefonnummer til andre toglederområder\\ **Stasjoner:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvilke betjente stasjoner som finnes på strekningene i toglederområdet \\ - Betjeningsforhold til de betjente stasjonene\\ - Hvilke stasjoner som er grensestasjoner\\ - Hvilke stasjoner som har samtidig innkjør \\  - Hvilke stasjoner som har indre hovedsignaler \\ - Spesielle forhold knyttet til stasjoner og kundenes bevegelsesmønster\\ - Hvilke stasjoner som har Akseltellere\\ **Sidespor:**\\ Gjøre rede for: \\ - På hvilke strekninger det er sidespor \\ - Spesielle forhold knyttet til sidespor\\ **Sporveksler:**\\ Kjenner til lokale forhold vedrørende bruk av sporvekselsveiv og bruk av denne\\ **Holdeplasser:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvilke holdeplasser det stopper tog \\ - Spesielle forhold knyttet til holdeplasser og kundenes bevegelsesmønster\\ **Planoverganger:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er planoverganger på de ulike strekningene \\ - Spesielle forhold knyttet til planoverganger og kundenes bevegelsesmønster\\ **Blokkposter:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er blokkposter på de ulike strekningene \\ - Spesielle forhold knyttet til blokkpostene\\ **Hensetting av kjøretøy:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor kjøretøy kan hensettes på ulike steder \\ - Spesielle forhold knyttet til hensetting av kjøretøy\\ - Ev. stasjoner uten bortlåsningsmuligheter av kjøretøy\\ **Særbestemmelser i ruteområdet**\\ Gjøre rede for:\\ - Stigning og fall som medfører spesielle hensyn under kryssinger\\ - Rasvarslingsanlegg \\ - Ev. Bru og frostport signal\\ - Hvor det kan disponeres uten bruk av kontaktmagneter \\ - Hvor man finner informasjonen om kryssingsprosedyrer og hvordan prosedyrene brukes\\ - Stasjoner med togvei slutt \\ - Togvarmeposter på stasjon/driftsbanegård \\ - Generelle særbestemmelser for strekningene i toglederområdet\\ **Elkraft:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvilke elkraftsentraler man samhandler med i toglederområdet \\ - Hvilke omformerstasjoner som finnes i toglederområdet\\ |SJN: Generell del og Strekningsbeskrivelse\\ ORV: Anbefalt praksis\\ Tjenesteliste for TSS\\ Beredskapsportalen: Varslingsliste for TSS\\ SJN: Generell del\\ Anbefalt praksis for TSS\\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ Skjematiske planer og forriglingstabell\\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ ORV: Anbefalt praksis TSS\\ TOK\\ SJN: Særbestemmelser\\ SJN (Særbestemmelser)\\ ORV: Anbefalt praksis TSS\\ FIDO\\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ ORV: Anbefalt praksis TSS\\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ ORV: Anbefalt praksis\\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ SJN: Særbestemmelser\\ ORV: Anbefalt praksis\\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ SJN: Særbestemmelser\\ Skjematiske planer og forriglingstabeller\\  \\ ORV: Kryssingsinstrukser\\ SJN: Generell del| +|Stasjoner og strekninger|Gjøre rede for toglederområdene, tilhørende toglederområder og strekninger, samt spesielle forhold for ruteområde.|**Toglederområder:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvilke strekninger som tilhører toglederområdet \\ - Hvor grensene i toglederområdet er \\ - Grenser til andre toglederområder \\ - Hvilke strekninger som er fjernstyrt/ikke fjernstyrt \\  \\ - Finne oversikt over hvem som har ulike vaktfunksjoner i toglederområdet\\ - Finne, samt kjenne til telefonnummer til andre toglederområder\\ \\ **Stasjoner:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvilke betjente stasjoner som finnes på strekningene i toglederområdet \\ - Betjeningsforhold til de betjente stasjonene\\ - Hvilke stasjoner som er grensestasjoner\\ - Hvilke stasjoner som har samtidig innkjør \\  - Hvilke stasjoner som har indre hovedsignaler \\ - Spesielle forhold knyttet til stasjoner og kundenes bevegelsesmønster\\ - Hvilke stasjoner som har Akseltellere\\ \\ **Sidespor:**\\ Gjøre rede for: \\ - På hvilke strekninger det er sidespor \\ - Spesielle forhold knyttet til sidespor\\ \\ **Sporveksler:**\\ Kjenner til lokale forhold vedrørende bruk av sporvekselsveiv og bruk av denne\\ \\ **Holdeplasser:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvilke holdeplasser det stopper tog \\ - Spesielle forhold knyttet til holdeplasser og kundenes bevegelsesmønster\\ \\ **Planoverganger:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er planoverganger på de ulike strekningene \\ - Spesielle forhold knyttet til planoverganger og kundenes bevegelsesmønster\\ \\ **Blokkposter:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er blokkposter på de ulike strekningene \\ - Spesielle forhold knyttet til blokkpostene\\ \\ **Hensetting av kjøretøy:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor kjøretøy kan hensettes på ulike steder \\ - Spesielle forhold knyttet til hensetting av kjøretøy\\ - Ev. stasjoner uten bortlåsningsmuligheter av kjøretøy\\ \\ **Særbestemmelser i ruteområdet**\\ Gjøre rede for:\\ - Stigning og fall som medfører spesielle hensyn under kryssinger\\ - Rasvarslingsanlegg \\ - Ev. Bru og frostport signal\\ - Hvor det kan disponeres uten bruk av kontaktmagneter \\ - Hvor man finner informasjonen om kryssingsprosedyrer og hvordan prosedyrene brukes\\ - Stasjoner med togvei slutt \\ - Togvarmeposter på stasjon/driftsbanegård \\ - Generelle særbestemmelser for strekningene i toglederområdet\\ \\ **Elkraft:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvilke elkraftsentraler man samhandler med i toglederområdet \\ - Hvilke omformerstasjoner som finnes i toglederområdet\\ |SJN: Generell del \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ ORV: Anbefalt praksis\\ \\ \\ \\ \\ \\ Tjenesteliste for TSS\\ Beredskapsportalen: Varslingsliste for TSS\\ SJN: Generell del\\ \\ Anbefalt praksis for TSS\\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ Skjematiske planer og forriglingstabell\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ ORV: Anbefalt praksis TSS\\ TOK\\ \\ SJN: Særbestemmelser\\ \\ \\ \\ SJN (Særbestemmelser)\\ ORV: Anbefalt praksis TSS\\ FIDO\\ \\ \\ \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ ORV: Anbefalt praksis TSS\\ \\ \\ \\ \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ ORV: Anbefalt praksis\\ \\ \\ \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ SJN: Særbestemmelser\\ ORV: Anbefalt praksis\\ \\ \\ \\ \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ SJN: Særbestemmelser\\ Skjematiske planer og forriglingstabeller\\  \\ \\ \\ ORV: Kryssingsinstrukser\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ SJN: Generell del| 
-|Beredskap|Delmål: Togleder skal kunne håndtere en uønsket hendelse og iverksette korrekte tiltak ihht. lokale prosedyrer.|**Beredskap**\\ Gjøre rede for:\\ - Beredskapsrutiner i toglederområdet\\ - Lokale instrukser for beredskap\\ - Varslingsrutiner, \\ - beredskapsvakt  \\ - bruk av varslingsliste\\ **Aksjonskort:**\\ Gjøre rede for:\\ -Hvordan aksjonskortene er bygd opp og fungerer\\ - Rutinene ved oppstart aksjonskort\\ - Evaluering av aksjonskort\\ **Særskilte objekter:**\\ Gjøre rede for: \\ - Hvilke særskilte brannobjekter som finnes i toglederområdet \\ - Hvor de særskilte brannobjektene er plassert \\ - Spesielle forhold knyttet til særskilte brannobjekter\\ **Nødfrakobling**:\\ Gjøre rede for:\\ - Hvordan nødfrakobling av kontaktledningsspenning foregår \\ - Særskilte forhold knyttet til frakobling av strøm\\ **Farlig gods:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er landingsplasser for farlig gods for tilhørende toglederområdet\\ - Jernbaneforetakenes opplegg for farlig gods \\ - Forklare hvordan du skal opptre ved eventuell gasslekkasje på vogn lastet med ammoniakk, klor eller svoveldioksid\\ **Evakuering av TSS:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er brannslukkingsapparater i sentralen\\ - Rutinene for evakuering av TSS \\ - Rømningsveier og rømningsleder\\ - Oppmøteplass etter evakuering\\ - Reservesentralens plassering\\ |Beredskapsportalen\\ ORV: Aksjonskort\\ Beredskapsportalen\\ ORV: Bilag 5.6 pkt.2\\ Beredskapsportalen (soner for TSS Bergen)\\ Førers regelbok Bane NOR Kap. B14\\ Beredskapsportalen\\ Beredskapsportalen|+|Beredskap|Delmål: Togleder skal kunne håndtere en uønsket hendelse og iverksette korrekte tiltak ihht. lokale prosedyrer.|**Beredskap**\\ Gjøre rede for:\\ - Beredskapsrutiner i toglederområdet\\ - Lokale instrukser for beredskap\\ - Varslingsrutiner, \\ - beredskapsvakt  \\ - bruk av varslingsliste\\ \\ **Aksjonskort:**\\ Gjøre rede for:\\ -Hvordan aksjonskortene er bygd opp og fungerer\\ - Rutinene ved oppstart aksjonskort\\ - Evaluering av aksjonskort\\ \\ **Særskilte objekter:**\\ Gjøre rede for: \\ - Hvilke særskilte brannobjekter som finnes i toglederområdet \\ - Hvor de særskilte brannobjektene er plassert \\ - Spesielle forhold knyttet til særskilte brannobjekter\\ \\ **Nødfrakobling**:\\ Gjøre rede for:\\ - Hvordan nødfrakobling av kontaktledningsspenning foregår \\ - Særskilte forhold knyttet til frakobling av strøm\\ \\ **Farlig gods:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er landingsplasser for farlig gods for tilhørende toglederområdet\\ - Jernbaneforetakenes opplegg for farlig gods \\ - Forklare hvordan du skal opptre ved eventuell gasslekkasje på vogn lastet med ammoniakk, klor eller svoveldioksid\\ \\ **Evakuering av TSS:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er brannslukkingsapparater i sentralen\\ - Rutinene for evakuering av TSS \\ - Rømningsveier og rømningsleder\\ - Oppmøteplass etter evakuering\\ - Reservesentralens plassering\\ |Beredskapsportalen\\ ORV: Aksjonskort\\ Beredskapsportalen\\ ORV: Bilag 5.6 pkt.2\\ Beredskapsportalen (soner for TSS Bergen)\\ Førers regelbok Bane NOR Kap. B14\\ Beredskapsportalen\\ Beredskapsportalen|
 |Befaring på banestrekning og praksis på sentral|Kunne bruke innlært teorikunnskap om strekningskunnskap og lokale forhold i praksis|**Organisering av arbeidet:**\\ Gjøre rede for:\\ - Rutinene for kontroll av togledergrafter for neste dag\\ - Rutinene for innføring av nye operative kunngjøringer\\ - Rutiner for føring av togbok\\ - Rutiner for arkivering av graf/togbok\\ - Ordensrutinene\\ - Arbeidsplassene i sentralen\\ - Plassering av reserveplasser\\ Praksis i sentralen:\\ Kunne:\\ - Bruke kunnskapen om lokale forholdene på banestrekningene.\\ - Utføre togleders gjøremål ihht. lokalkunnskap\\ |ORV: Anbefalt praksis for TSS| |Befaring på banestrekning og praksis på sentral|Kunne bruke innlært teorikunnskap om strekningskunnskap og lokale forhold i praksis|**Organisering av arbeidet:**\\ Gjøre rede for:\\ - Rutinene for kontroll av togledergrafter for neste dag\\ - Rutinene for innføring av nye operative kunngjøringer\\ - Rutiner for føring av togbok\\ - Rutiner for arkivering av graf/togbok\\ - Ordensrutinene\\ - Arbeidsplassene i sentralen\\ - Plassering av reserveplasser\\ Praksis i sentralen:\\ Kunne:\\ - Bruke kunnskapen om lokale forholdene på banestrekningene.\\ - Utføre togleders gjøremål ihht. lokalkunnskap\\ |ORV: Anbefalt praksis for TSS|
-|Teknisk system - Lokale operatørplass\\ |Togleder skal kunne betjene lokal operatørplass i togledersentralen|**Lokal operatørplass i trafikkstyringssentralen**\\ Gjøre rede for:\\ - Betjening av Dalane stasjon fra operatørplass \\ - Grensesnitt\\ Kunne betjene operatørplass for Dalane| |+|Teknisk system - Lokale operatørplass\\ |Togleder skal kunne betjene lokal operatørplass i togledersentralen|**Lokal operatørplass i trafikkstyringssentralen**\\ Gjøre rede for:\\ - Betjening av stasjon fra operatørplass \\ - Grensesnitt\\ Kunne betjene operatørplass for stasjon| |
  
  
  
lp_tr/lokal_opplaeringsplan_for_tss_bergen.txt · Sist endret: 2018/12/03 10:50 av ingrid_dale_bjordal