lp_tr:lokal_opplaeringsplan_for_tss_bergen

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
lp_tr:lokal_opplaeringsplan_for_tss_bergen [2018/08/30 15:11]
ingrid_dale_bjordal
lp_tr:lokal_opplaeringsplan_for_tss_bergen [2018/12/03 10:50]
ingrid_dale_bjordal [Tabell]
Linje 23: Linje 23:
  
 **Opplæringsplan - Strekningskunnskap** **Opplæringsplan - Strekningskunnskap**
- +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} 
-|**Tema **|**Delmål **|**Kriterier (**togleder skal…)|**Opplærings**\\ **materiell (ORV,SJN osv.)**| +| **Tema **                                        | **Delmål **                                                                                                         | **Kriterier (**togleder skal…)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **Opplærings**\\ **materiell (ORV,SJN osv.)**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
-|Stasjoner og strekninger|Gjøre rede for toglederområdene, tilhørende toglederområder og strekninger, samt spesielle forhold for ruteområde.|**Toglederområder:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvilke strekninger som tilhører toglederområdet \\ - Hvor grensene i toglederområdet er \\ - Grenser til andre toglederområder \\ - Hvilke strekninger som er fjernstyrt/ikke fjernstyrt \\  \\ - Finne oversikt over hvem som har ulike vaktfunksjoner i toglederområdet\\ - Finne, samt kjenne til telefonnummer til andre toglederområder\\ \\ **Stasjoner:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvilke betjente stasjoner som finnes på strekningene i toglederområdet \\ - Betjeningsforhold til de betjente stasjonene\\ - Hvilke stasjoner som er grensestasjoner\\ - Hvilke stasjoner som har samtidig innkjør \\  - Hvilke stasjoner som har indre hovedsignaler \\ - Spesielle forhold knyttet til stasjoner og kundenes bevegelsesmønster\\ - Hvilke stasjoner som har Akseltellere\\ \\ **Sidespor:**\\ Gjøre rede for: \\ - På hvilke strekninger det er sidespor \\ - Spesielle forhold knyttet til sidespor\\ \\ **Sporveksler:**\\ Kjenner til lokale forhold vedrørende bruk av sporvekselsveiv og bruk av denne\\ \\ **Holdeplasser:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvilke holdeplasser det stopper tog \\ - Spesielle forhold knyttet til holdeplasser og kundenes bevegelsesmønster\\ \\ **Planoverganger:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er planoverganger på de ulike strekningene \\ - Spesielle forhold knyttet til planoverganger og kundenes bevegelsesmønster\\ \\ **Blokkposter:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er blokkposter på de ulike strekningene \\ - Spesielle forhold knyttet til blokkpostene\\ \\ **Hensetting av kjøretøy:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor kjøretøy kan hensettes på ulike steder \\ - Spesielle forhold knyttet til hensetting av kjøretøy\\ - Ev. stasjoner uten bortlåsningsmuligheter av kjøretøy\\ \\ **Særbestemmelser i ruteområdet**\\ Gjøre rede for:\\ - Stigning og fall som medfører spesielle hensyn under kryssinger\\ - Rasvarslingsanlegg \\ - Ev. Bru og frostport signal\\ - Hvor det kan disponeres uten bruk av kontaktmagneter \\ - Hvor man finner informasjonen om kryssingsprosedyrer og hvordan prosedyrene brukes\\ - Stasjoner med togvei slutt \\ - Togvarmeposter på stasjon/driftsbanegård \\ - Generelle særbestemmelser for strekningene i toglederområdet\\ \\ **Elkraft:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvilke elkraftsentraler man samhandler med i toglederområdet \\ - Hvilke omformerstasjoner som finnes i toglederområdet\\ |SJN: Generell del \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ ORV: Anbefalt praksis\\ \\ \\ \\ \\ \\ Tjenesteliste for TSS\\ Beredskapsportalen: Varslingsliste for TSS\\ SJN: Generell del\\ \\ Anbefalt praksis for TSS\\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ Skjematiske planer og forriglingstabell\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ ORV: Anbefalt praksis TSS\\ TOK\\ \\ SJN: Særbestemmelser\\ \\ \\ \\ SJN (Særbestemmelser)\\ ORV: Anbefalt praksis TSS\\ FIDO\\ \\ \\ \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ ORV: Anbefalt praksis TSS\\ \\ \\ \\ \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ ORV: Anbefalt praksis\\ \\ \\ \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ SJN: Særbestemmelser\\ ORV: Anbefalt praksis\\ \\ \\ \\ \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ SJN: Særbestemmelser\\ Skjematiske planer og forriglingstabeller\\  \\ \\ \\ ORV: Kryssingsinstrukser\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ SJN: Generell del| +| Stasjoner og strekninger                         | Gjøre rede for toglederområdene, tilhørende toglederområder og strekninger, samt spesielle forhold for ruteområde.  | **Toglederområder:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvilke strekninger som tilhører toglederområdet \\ - Hvor grensene i toglederområdet er \\ - Grenser til andre toglederområder \\ - Hvilke strekninger som er fjernstyrt/ikke fjernstyrt \\  \\ - Finne oversikt over hvem som har ulike vaktfunksjoner i toglederområdet\\ - Finne, samt kjenne til telefonnummer til andre toglederområder\\ \\ **Stasjoner:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvilke betjente stasjoner som finnes på strekningene i toglederområdet \\ - Betjeningsforhold til de betjente stasjonene\\ - Hvilke stasjoner som er grensestasjoner\\ - Hvilke stasjoner som har samtidig innkjør \\  - Hvilke stasjoner som har indre hovedsignaler \\ - Spesielle forhold knyttet til stasjoner og kundenes bevegelsesmønster\\ - Hvilke stasjoner som har Akseltellere\\ \\ **Sidespor:**\\ Gjøre rede for: \\ - På hvilke strekninger det er sidespor \\ - Spesielle forhold knyttet til sidespor\\ \\ **Sporveksler:**\\ Kjenner til lokale forhold vedrørende bruk av sporvekselsveiv og bruk av denne\\ \\ **Holdeplasser:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvilke holdeplasser det stopper tog \\ - Spesielle forhold knyttet til holdeplasser og kundenes bevegelsesmønster\\ \\ **Planoverganger:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er planoverganger på de ulike strekningene \\ - Spesielle forhold knyttet til planoverganger og kundenes bevegelsesmønster\\ \\ **Blokkposter:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er blokkposter på de ulike strekningene \\ - Spesielle forhold knyttet til blokkpostene\\ \\ **Hensetting av kjøretøy:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor kjøretøy kan hensettes på ulike steder \\ - Spesielle forhold knyttet til hensetting av kjøretøy\\ - Ev. stasjoner uten bortlåsningsmuligheter av kjøretøy\\ \\ **Særbestemmelser i ruteområdet**\\ Gjøre rede for:\\ - Stigning og fall som medfører spesielle hensyn under kryssinger\\ - Rasvarslingsanlegg \\ - Ev. Bru og frostport signal\\ - Hvor det kan disponeres uten bruk av kontaktmagneter \\ - Hvor man finner informasjonen om kryssingsprosedyrer og hvordan prosedyrene brukes\\ - Stasjoner med togvei slutt \\ - Togvarmeposter på stasjon/driftsbanegård \\ - Generelle særbestemmelser for strekningene i toglederområdet\\ \\ **Elkraft:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvilke elkraftsentraler man samhandler med i toglederområdet \\ - Hvilke omformerstasjoner som finnes i toglederområdet\\  | SJN: Generell del \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ ORV: Anbefalt praksis\\ \\ \\ \\ \\ \\ Tjenesteliste for TSS\\ Beredskapsportalen: Varslingsliste for TSS\\ SJN: Generell del\\ \\ Anbefalt praksis for TSS\\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ Skjematiske planer og forriglingstabell\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ ORV: Anbefalt praksis TSS\\ TOK\\ \\ SJN: Særbestemmelser\\ \\ \\ \\ SJN (Særbestemmelser)\\ ORV: Anbefalt praksis TSS\\ FIDO\\ \\ \\ \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ ORV: Anbefalt praksis TSS\\ \\ \\ \\ \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ ORV: Anbefalt praksis\\ \\ \\ \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ SJN: Særbestemmelser\\ ORV: Anbefalt praksis\\ \\ \\ \\ \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ SJN: Særbestemmelser\\ Skjematiske planer og forriglingstabeller\\  \\ \\ \\ ORV: Kryssingsinstrukser\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ SJN: Generell del  
-|Beredskap|Delmål: Togleder skal kunne håndtere en uønsket hendelse og iverksette korrekte tiltak ihht. lokale prosedyrer.|**Beredskap**\\ Gjøre rede for:\\ - Beredskapsrutiner i toglederområdet\\ - Lokale instrukser for beredskap\\ - Varslingsrutiner, \\ - beredskapsvakt  \\ - bruk av varslingsliste\\ \\ **Aksjonskort:**\\ Gjøre rede for:\\ -Hvordan aksjonskortene er bygd opp og fungerer\\ - Rutinene ved oppstart aksjonskort\\ - Evaluering av aksjonskort\\ \\ **Særskilte objekter:**\\ Gjøre rede for: \\ - Hvilke særskilte brannobjekter som finnes i toglederområdet \\ - Hvor de særskilte brannobjektene er plassert \\ - Spesielle forhold knyttet til særskilte brannobjekter\\ \\ **Nødfrakobling**:\\ Gjøre rede for:\\ - Hvordan nødfrakobling av kontaktledningsspenning foregår \\ - Særskilte forhold knyttet til frakobling av strøm\\ \\ **Farlig gods:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er landingsplasser for farlig gods for tilhørende toglederområdet\\ - Jernbaneforetakenes opplegg for farlig gods \\ - Forklare hvordan du skal opptre ved eventuell gasslekkasje på vogn lastet med ammoniakk, klor eller svoveldioksid\\ \\ **Evakuering av TSS:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er brannslukkingsapparater i sentralen\\ - Rutinene for evakuering av TSS \\ - Rømningsveier og rømningsleder\\ - Oppmøteplass etter evakuering\\ - Reservesentralens plassering\\ |Beredskapsportalen\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ ORV: Aksjonskort\\ \\ \\ \\ \\ \\ Beredskapsportalen\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ ORV: Bilag 5.6 pkt.2\\ Beredskapsportalen (soner for TSS Bergen)\\ \\ \\ \\ Førers regelbok Bane NOR Kap. B14\\ Beredskapsportalen\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\  Beredskapsportalen| +| Beredskap                                        | Togleder skal kunne håndtere en uønsket hendelse og iverksette korrekte tiltak ihht. lokale prosedyrer.             | **Beredskap**\\ Gjøre rede for:\\ - Beredskapsrutiner i toglederområdet\\ - Lokale instrukser for beredskap\\ - Varslingsrutiner, \\ - beredskapsvakt  \\ - bruk av varslingsliste\\ \\ **Aksjonskort:**\\ Gjøre rede for:\\ -Hvordan aksjonskortene er bygd opp og fungerer\\ - Rutinene ved oppstart aksjonskort\\ - Evaluering av aksjonskort\\ \\ **Særskilte objekter:**\\ Gjøre rede for: \\ - Hvilke særskilte brannobjekter som finnes i toglederområdet \\ - Hvor de særskilte brannobjektene er plassert \\ - Spesielle forhold knyttet til særskilte brannobjekter\\ \\ **Nødfrakobling**:\\ Gjøre rede for:\\ - Hvordan nødfrakobling av kontaktledningsspenning foregår \\ - Særskilte forhold knyttet til frakobling av strøm\\ \\ **Farlig gods:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er landingsplasser for farlig gods for tilhørende toglederområdet\\ - Jernbaneforetakenes opplegg for farlig gods \\ - Forklare hvordan du skal opptre ved eventuell gasslekkasje på vogn lastet med ammoniakk, klor eller svoveldioksid\\ \\ **Evakuering av TSS:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er brannslukkingsapparater i sentralen\\ - Rutinene for evakuering av TSS \\ - Rømningsveier og rømningsleder\\ - Oppmøteplass etter evakuering\\ - Reservesentralens plassering\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beredskapsportalen\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ ORV: Aksjonskort\\ \\ \\ \\ \\ \\ Beredskapsportalen\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ ORV: Bilag 5.6 pkt.2\\ Beredskapsportalen (soner for TSS Bergen)\\ \\ \\ \\ Førers regelbok Bane NOR Kap. B14\\ Beredskapsportalen\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\  Beredskapsportalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
-|Befaring på banestrekning og praksis på sentral|Kunne bruke innlært teorikunnskap om strekningskunnskap og lokale forhold i praksis|**Organisering av arbeidet:**\\ Gjøre rede for:\\ - Rutinene for kontroll av togledergrafter for neste dag\\ - Rutinene for innføring av nye operative kunngjøringer\\ - Rutiner for føring av togbok\\ - Rutiner for arkivering av graf/togbok\\ - Ordensrutinene\\ - Arbeidsplassene i sentralen\\ - Plassering av reserveplasser\\ Praksis i sentralen:\\ Kunne:\\ - Bruke kunnskapen om lokale forholdene på banestrekningene.\\ - Utføre togleders gjøremål ihht. lokalkunnskap\\ |ORV: Anbefalt praksis for TSS| +| Befaring på banestrekning og praksis på sentral  | Kunne bruke innlært teorikunnskap om strekningskunnskap og lokale forhold i praksis                                 | **Organisering av arbeidet:**\\ Gjøre rede for:\\ - Rutinene for kontroll av togledergrafter for neste dag\\ - Rutinene for innføring av nye operative kunngjøringer\\ - Rutiner for føring av togbok\\ - Rutiner for arkivering av graf/togbok\\ - Ordensrutinene\\ - Arbeidsplassene i sentralen\\ - Plassering av reserveplasser\\ Praksis i sentralen:\\ Kunne:\\ - Bruke kunnskapen om lokale forholdene på banestrekningene.\\ - Utføre togleders gjøremål ihht. lokalkunnskap\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ORV: Anbefalt praksis for TSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
-|Teknisk system - Lokale operatørplass\\ |Togleder skal kunne betjene lokal operatørplass i togledersentralen|**Lokal operatørplass i trafikkstyringssentralen**\\ Gjøre rede for:\\ - Betjening av stasjon fra operatørplass \\ - Grensesnitt\\ Kunne betjene operatørplass for stasjon| |+| Teknisk system - Lokale operatørplass\\          | Togleder skal kunne betjene lokal operatørplass i togledersentralen                                                 | **Lokal operatørplass i trafikkstyringssentralen**\\ Gjøre rede for:\\ - Betjening av stasjon fra operatørplass \\ - Grensesnitt\\ Kunne betjene operatørplass for stasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
  
  
  
lp_tr/lokal_opplaeringsplan_for_tss_bergen.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)