lp_tr:lokal_opplaeringsplan_tss_trondheim

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_tr:lokal_opplaeringsplan_tss_trondheim [2018/08/30 12:34]
ingrid_dale_bjordal
lp_tr:lokal_opplaeringsplan_tss_trondheim [2018/08/30 14:31]
ingrid_dale_bjordal
Linje 27: Linje 27:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="133px,190px,362px"}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="133px,190px,362px"}}
 | **Tema **                                                             | **Delmål **                                                                                                         | **Kriterier (**togleder skal…)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | **Opplærings**\\ **materiell (ORV,SJN osv.)**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | | **Tema **                                                             | **Delmål **                                                                                                         | **Kriterier (**togleder skal…)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | **Opplærings**\\ **materiell (ORV,SJN osv.)**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
-| Stasjoner og strekninger                                              | Gjøre rede for toglederområdene, tilhørende toglederområder og strekninger, samt spesielle forhold for ruteområde.  | **Toglederområder:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvilke strekninger som tilhører toglederområdet \\ - Hvor grensene i toglederområdet er \\ - Grenser til andre toglederområder \\ - Hvilke strekninger som er fjernstyrt/ikke fjernstyrt \\ \\ - Finne oversikt over hvem som har ulike vaktfunksjoner i toglederområdet\\ - Finne, samt kjenne til telefonnummer til andre toglederområder \\ \\ **Stasjoner:** \\ Gjøre rede for:\\ - Hvilke betjente stasjoner som finnes på strekningene i toglederområdet \\ - Betjeningsforhold til de betjente stasjonene\\ - Hvilke stasjoner som er grensestasjoner\\ - Hvilke stasjoner som har samtidig innkjør \\  - Hvilke stasjoner som har indre hovedsignaler \\ - Spesielle forhold knyttet til stasjoner og kundenes bevegelsesmønster\\ - Hvilke stasjoner som har Akseltellere\\ \\ **Sidespor:**\\ Gjøre rede for: \\ - På hvilke strekninger det er sidespor \\ - Spesielle forhold knyttet til sidespor\\ \\ **Sporveksler:**\\ Kjenner til lokale forhold vedrørende bruk av sporvekselsveiv og bruk av denne\\ \\ **Holdeplasser:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvilke holdeplasser det stopper tog \\ - Spesielle forhold knyttet til holdeplasser og kundenes bevegelsesmønster\\ \\**Planoverganger:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er planoverganger på de ulike strekningene \\ - Spesielle forhold knyttet til planoverganger og kundenes bevegelsesmønster\\ \\ **Blokkposter:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er blokkposter på de ulike strekningene \\ - Spesielle forhold knyttet til blokkpostene\\ \\ **Hensetting av kjøretøy:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor kjøretøy kan hensettes på ulike steder \\ - Spesielle forhold knyttet til hensetting av kjøretøy\\ - Ev. stasjoner uten bortlåsningsmuligheter av kjøretøy\\ \\ **Særbestemmelser i ruteområdet**\\ Gjøre rede for:\\ - Stigning og fall som medfører spesielle hensyn under kryssinger\\ - Rasvarslingsanlegg \\ - Ev. Bru og frostport signal\\ - Hvor det kan disponeres uten bruk av kontaktmagneter \\ - Hvor man finner informasjonen om kryssingsprosedyrer og hvordan prosedyrene brukes\\ - Stasjoner med togvei slutt \\ - Togvarmeposter på stasjon/driftsbanegård\\ - Generelle særbestemmelser for strekningene i toglederområdet\\ \\ **Elkraft:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvilke elkraftsentraler man samhandler med i toglederområdet \\ - Hvilke omformerstasjoner som finnes i toglederområdet\\  | SJN: Generell del og Strekningsbeskrivelse\\ ORV: Anbefalt praksis \\ \\ \\ \\ \\ Tjenesteliste for TSS \\ Beredskapsportalen: Varslingsliste for TSS\\ SJN: Generell del\\ \\ \\ Anbefalt praksis for TSS \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ Skjematiske planer og forriglingstabell\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ ORV: Anbefalt praksis TSS\\ TOK \\ \\ \\ SJN: Særbestemmelser\\ SJN : Særbestemmelser\\ ORV: Anbefalt praksis TSS\\ FIDO\\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ ORV: Anbefalt praksis TSS\\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ ORV: Anbefalt praksis\\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ SJN: Særbestemmelser\\ ORV: Anbefalt praksis\\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ SJN: Særbestemmelser\\ Skjematiske planer og forriglingstabeller\\  \\ ORV: Kryssingsinstrukser\\ SJN: Generell del  | +| Stasjoner og strekninger                                              | Gjøre rede for toglederområdene, tilhørende toglederområder og strekninger, samt spesielle forhold for ruteområde.  | **Toglederområder:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvilke strekninger som tilhører toglederområdet \\ - Hvor grensene i toglederområdet er \\ - Grenser til andre toglederområder \\ - Hvilke strekninger som er fjernstyrt/ikke fjernstyrt \\ \\ - Finne oversikt over hvem som har ulike vaktfunksjoner i toglederområdet\\ - Finne, samt kjenne til telefonnummer til andre toglederområder \\ \\ **Stasjoner:** \\ Gjøre rede for:\\ - Hvilke betjente stasjoner som finnes på strekningene i toglederområdet \\ - Betjeningsforhold til de betjente stasjonene\\ - Hvilke stasjoner som er grensestasjoner\\ - Hvilke stasjoner som har samtidig innkjør \\  - Hvilke stasjoner som har indre hovedsignaler \\ - Spesielle forhold knyttet til stasjoner og kundenes bevegelsesmønster\\ - Hvilke stasjoner som har Akseltellere\\ \\ **Sidespor:**\\ Gjøre rede for: \\ - På hvilke strekninger det er sidespor \\ - Spesielle forhold knyttet til sidespor\\ \\ **Sporveksler:**\\ Kjenner til lokale forhold vedrørende bruk av sporvekselsveiv og bruk av denne\\ \\ **Holdeplasser:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvilke holdeplasser det stopper tog \\ - Spesielle forhold knyttet til holdeplasser og kundenes bevegelsesmønster\\ \\ **Planoverganger:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er planoverganger på de ulike strekningene \\ - Spesielle forhold knyttet til planoverganger og kundenes bevegelsesmønster\\ \\ **Blokkposter:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er blokkposter på de ulike strekningene \\ - Spesielle forhold knyttet til blokkpostene\\ \\ **Hensetting av kjøretøy:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor kjøretøy kan hensettes på ulike steder \\ - Spesielle forhold knyttet til hensetting av kjøretøy\\ - Ev. stasjoner uten bortlåsningsmuligheter av kjøretøy\\ \\ **Særbestemmelser i ruteområdet**\\ Gjøre rede for:\\ - Stigning og fall som medfører spesielle hensyn under kryssinger\\ - Rasvarslingsanlegg \\ - Ev. Bru og frostport signal\\ - Hvor det kan disponeres uten bruk av kontaktmagneter \\ - Hvor man finner informasjonen om kryssingsprosedyrer og hvordan prosedyrene brukes\\ - Stasjoner med togvei slutt \\ - Togvarmeposter på stasjon/driftsbanegård\\ - Generelle særbestemmelser for strekningene i toglederområdet\\ \\ **Elkraft:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvilke elkraftsentraler man samhandler med i toglederområdet \\ - Hvilke omformerstasjoner som finnes i toglederområdet\\  | SJN: Generell del og Strekningsbeskrivelse\\ ORV: Anbefalt praksis \\ \\ \\ \\ \\ Tjenesteliste for TSS \\ Beredskapsportalen: Varslingsliste for TSS\\ SJN: Generell del\\ \\ \\ Anbefalt praksis for TSS \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ Skjematiske planer og forriglingstabell\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ ORV: Anbefalt praksis TSS\\ TOK \\ \\ \\ SJN: Særbestemmelser\\ \\ \\ \\ SJN : Særbestemmelser\\ ORV: Anbefalt praksis TSS\\ FIDO\\ \\ \\ \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ ORV: Anbefalt praksis TSS\\ \\ \\ \\ \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ ORV: Anbefalt praksis\\ \\ \\ \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ SJN: Særbestemmelser\\ ORV: Anbefalt praksis\\ \\ \\ \\ SJN: Strekningsbeskrivelse\\ SJN: Særbestemmelser\\ Skjematiske planer og forriglingstabeller\\ \\ \\ \\ ORV: Kryssingsinstrukser\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ SJN: Generell del  | 
-| Beredskap                                                             | Togleder skal kunne håndtere en uønsket hendelse og iverksette korrekte tiltak ihht. lokale prosedyrer.             | **Beredskap**\\ Gjøre rede for:\\ - Beredskapsrutiner i toglederområdet\\ - Lokale instrukser for beredskap\\ - Varslingsrutiner, \\ - beredskapsvakt  \\ - bruk av varslingsliste\\ \\ **Aksjonskort:**\\ Gjøre rede for:\\ -Hvordan aksjonskortene er bygd opp og fungerer\\ - Rutinene ved oppstart aksjonskort\\ - Evaluering av aksjonskort\\ \\ **Særskilte objekter:**\\ Gjøre rede for: \\ - Hvilke særskilte brannobjekter som finnes i toglederområdet \\ - Hvor de særskilte brannobjektene er plassert \\ - Spesielle forhold knyttet til særskilte brannobjekter\\ \\ **Nødfrakobling**:\\ Gjøre rede for:\\ - Hvordan nødfrakobling av kontaktledningsspenning foregår \\ - Særskilte forhold knyttet til frakobling av strøm\\ \\ **Farlig gods:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er landingsplasser for farlig gods for tilhørende toglederområdet\\ - Jernbaneforetakenes opplegg for farlig gods \\ - Forklare hvordan du skal opptre ved eventuell gasslekkasje på vogn lastet med ammoniakk, klor eller svoveldioksid\\ \\ **Evakuering av TSS:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er brannslukkingsapparater i sentralen\\ - Rutinene for evakuering av TSS \\ - Rømningsveier og rømningsleder\\ - Oppmøteplass etter evakuering\\ - Reservesentralens plassering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beredskapsportalen\\ ORV: Aksjonskort\\ Beredskapsportalen\\ ORV: Bilag 5.6 pkt.2\\ Førers regelbok Bane NOR Kap. B14\\ Beredskapsportalen\\ Beredskapsportalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |+| Beredskap                                                             | Togleder skal kunne håndtere en uønsket hendelse og iverksette korrekte tiltak ihht. lokale prosedyrer.             | **Beredskap**\\ Gjøre rede for:\\ - Beredskapsrutiner i toglederområdet\\ - Lokale instrukser for beredskap\\ - Varslingsrutiner, \\ - beredskapsvakt  \\ - bruk av varslingsliste\\ \\ **Aksjonskort:**\\ Gjøre rede for:\\ -Hvordan aksjonskortene er bygd opp og fungerer\\ - Rutinene ved oppstart aksjonskort\\ - Evaluering av aksjonskort\\ \\ **Særskilte objekter:**\\ Gjøre rede for: \\ - Hvilke særskilte brannobjekter som finnes i toglederområdet \\ - Hvor de særskilte brannobjektene er plassert \\ - Spesielle forhold knyttet til særskilte brannobjekter\\ \\ **Nødfrakobling**:\\ Gjøre rede for:\\ - Hvordan nødfrakobling av kontaktledningsspenning foregår \\ - Særskilte forhold knyttet til frakobling av strøm\\ \\ **Farlig gods:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er landingsplasser for farlig gods for tilhørende toglederområdet\\ - Jernbaneforetakenes opplegg for farlig gods \\ - Forklare hvordan du skal opptre ved eventuell gasslekkasje på vogn lastet med ammoniakk, klor eller svoveldioksid\\ \\ **Evakuering av TSS:**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er brannslukkingsapparater i sentralen\\ - Rutinene for evakuering av TSS \\ - Rømningsveier og rømningsleder\\ - Oppmøteplass etter evakuering\\ - Reservesentralens plassering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beredskapsportalen\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ ORV: Aksjonskort\\ \\ \\ \\ \\ Beredskapsportalen\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ ORV: Bilag 5.6 pkt.2\\ \\ \\ \\ \\ \\ Førers regelbok Bane NOR Kap. B14\\ Beredskapsportalen\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ Beredskapsportalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
 | Befaring på banestrekning og praksis på sentral                       | Kunne bruke innlært teorikunnskap om strekningskunnskap og lokale forhold i praksis                                 | **Organisering av arbeidet:**\\ Gjøre rede for:\\ - Rutinene for kontroll av togledergrafter for neste dag\\ - Rutinene for innføring av nye operative kunngjøringer\\ - Rutiner for føring av togbok\\ - Rutiner for arkivering av graf/togbok\\ - Ordensrutinene\\ - Arbeidsplassene i sentralen\\ - Plassering av reserveplasser\\ Praksis i sentralen:\\ Kunne:\\ - Bruke kunnskapen om lokale forholdene på banestrekningene.\\ - Utføre togleders gjøremål ihht. lokalkunnskap\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ORV: Anbefalt praksis for TSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | | Befaring på banestrekning og praksis på sentral                       | Kunne bruke innlært teorikunnskap om strekningskunnskap og lokale forhold i praksis                                 | **Organisering av arbeidet:**\\ Gjøre rede for:\\ - Rutinene for kontroll av togledergrafter for neste dag\\ - Rutinene for innføring av nye operative kunngjøringer\\ - Rutiner for føring av togbok\\ - Rutiner for arkivering av graf/togbok\\ - Ordensrutinene\\ - Arbeidsplassene i sentralen\\ - Plassering av reserveplasser\\ Praksis i sentralen:\\ Kunne:\\ - Bruke kunnskapen om lokale forholdene på banestrekningene.\\ - Utføre togleders gjøremål ihht. lokalkunnskap\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ORV: Anbefalt praksis for TSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
-| Teknisk system – Linjeblokksystem og spesielle forhold på Rørosbanen  | Togleder skal ha fullstendig og sikker forståelse av det tekniske systemet                                          | **Linjeblokksystemet og spesielle kommandoer**\\ Gjøre rede for oppbygning og funksjon, herunder: \\  - Halemagnet \\  - Registrert togpassasje \\ - Sidespor på linjen \\  - Arbeider i og ved spor\\ Demonstrere betjening av:\\  - Linjeblokk \\  - Halemagnet \\ - Spesielle kommandoer for Rørosbanen \\ Iverksettelse og avslutte arbeider i og ved spor og på anleggsområder på Rørosbanen\\ Gjør rede for og demonstrere betjening ved inn – og utlåsing av kjøretøy på linjen\\ \\ **Spesielle forhold på Rørosbanen**\\ Gjøre rede for:\\ - Betjening av nødstrømsaggregater \\ - Rødlyskontroll ved tidsutløsning og nødutløsning på stasjon \\  - Bruk av stasjonsautomater \\  - Betjening av tomtelys\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Instruks for betjening av fjernstyringsanlegg ved Hamra TSS pkt. 4 Linjeblokk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |+| Teknisk system – Linjeblokksystem og spesielle forhold på Rørosbanen  | Togleder skal ha fullstendig og sikker forståelse av det tekniske systemet                                          | **Linjeblokksystemet og spesielle kommandoer**\\ Gjøre rede for oppbygning og funksjon, herunder: \\  - Halemagnet \\  - Registrert togpassasje \\ - Sidespor på linjen \\  - Arbeider i og ved spor\\ Demonstrere betjening av:\\  - Linjeblokk \\  - Halemagnet \\ - Spesielle kommandoer for Rørosbanen \\ Iverksettelse og avslutte arbeider i og ved spor og på anleggsområder på Rørosbanen\\ Gjør rede for og demonstrere betjening ved inn – og utlåsing av kjøretøy på linjen\\ \\ **Spesielle forhold på Rørosbanen**\\ Gjøre rede for:\\ - Betjening av nødstrømsaggregater \\ - Rødlyskontroll ved tidsutløsning og nødutløsning på stasjon \\  - Bruk av stasjonsautomater \\  - Betjening av tomtelys\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Instruks for betjening av fjernstyringsanlegg ved Hamar TSS pkt. 4 Linjeblokk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
  
  
  
lp_tr/lokal_opplaeringsplan_tss_trondheim.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)