lp_tr:opplaeringsplan_for_radgiver_framforingssikkerhet
Denne versjonen (2016/08/17 08:00) ble godkjent av Kjersti Amalie Myklebust.

Opplæringsplan rådgiver framføringssikkerhet

Ikke operative funksjoner av betydning for sikkerheten

Opplæringsplan for Rådgiver framføringssikkerhet

Ved tilsetting i stilling som sikkerhets- og kvalitetsrådgiver med funksjonen rådgiver framføringssikkerhet har sikkerhets- og kvalitetssjef ansvar for å organisere gjennomføring av tiltakene i denne opplæringsplanen.

Oppgaver av betydning for sikkerheten Tiltak
Utvikle og oppdatere Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet- Gjennomgang av retningslinjer for regelverksutvikling
- Opparbeide strekningskunnskap
- Gjennomgang av særbestemmelsene og bakgrunnen for disse
- Informasjon om prosedyre for revisjon av strekningsbeskrivelse
Utarbeide og oppdatere interne kravdokumenter, veiledninger, sjekklister med videre- Gjennomgang av retningslinjer for regelverksutvikling
- Gjennomgang av interne kravdokumenter, veiledninger, sjekklister m.v. med hensyn på å få oversikt over omfang og innhold, og hvordan disse skal utvikles videre
- Gjennomgang av operativt regelverk mht innhold og funksjonalitet
- Informasjon om prosedyre for revisjon av operativt regelverk
Gi råd og veiledning i forståelse av sikkerhetskravene for togframføring- Gjennomgang av regelverket man skal gi råd og veiledning i
- Gjennomgang av viktigheten av god kommunikasjon. Hvordan sikre at du har forstått spørsmålet?
- Informasjon om hvor tolkning/veiledning er lagret
- Gjennomgang av hvilke tolkninger/veiledninger som er utarbeidet, hva som vektlegges og hvordan dette utføres
- Utarbeide forslag til tolkninger/veiledninger, og få disse kvalitetssikret
Opplæringstiltak gjennomført
Dato/underskrift
Sikkerhets- og kvalitetsrådgiver med funksjonen rådgiver framføringssikkerhet
Dato/underskrift
Sikkerhets- og kvalitetssjef
lp_tr/opplaeringsplan_for_radgiver_framforingssikkerhet.txt · Sist endret: 2017/04/07 10:14 (ekstern redigering)