lp_tr:opplaeringsplan_for_radgiver_funksjonell_godkjenning
Denne versjonen (2016/08/17 08:00) ble godkjent av km.

Opplæringsplan rådgiver funksjonell godkjenning

Ikke operative funksjoner av betydning for sikkerheten

Opplæringsplan for Rådgiver funksjonell godkjenning

Ved tilsetting i stilling som rådgiver funksjonell godkjenning har Avdelingsleder TTG ansvar for å organisere gjennomføring av tiltakene i denne opplæringsplanen.

Oppgaver av betydning for sikkerheten Tiltak
Vurdere funksjonelle spørsmål knyttet til fremtidige signalanlegg herunder fjernstyringssystemer og ERTMSGrundig gjennomgang av krav til sikkerhet som vektlegges ved vurdering av funksjonelle spørsmål knyttet til fremtidig fjernstyring
- Innføring i hele TJN
- Innføring i ERTMS forskrift og regelverk
- Innføring i SJN
- Innføring i Teknisk regelverk, Signal
- Gjennomgang av kriterier for rådgiving og godkjenning
- Se helheten
- Er sikkerheten tilstrekkelig ivaretatt, vurdere ulike risikomomenter
Godkjenne skiltplanerGrundig gjennomgang av krav til sikkerhet som vektlegges ved godkjenning skiltplaner
- Innføring i TJN kap. 9
- Innføring i Teknisk regelverk, Skiltregelverk * Gjennomgang av kriterier for godkjenning
- Se helheten, spesielt for fører, hva er hensikten med skiltene, hva skal de løse
- Er sikkerheten tilstrekkelig ivaretatt, vurderer ulike risikomomenter
Stille funksjonelle krav og kommentarer til hovedplaner /utredningerGrundig gjennomgang av krav til sikkerhet som vektlegges ved funksjonelle krav og kommentarer til hovedplaner:
- Er det mulig å kjøre tog på en effektiv måte og at sikkerheten ivaretas
Utarbeide betjeningsinstrukser for dagens fjernstyringssystemer og betjeningsinstrukser for større sikringsanleggGrundig gjennomgang av krav til sikkerhet som vektlegges ved utarbeidelse av betjeningsinstrukser:
- Innføring i hele TJN
- Innføring i ERTMS forskrift og regelverk
- Innføring i SJN
- Innføring i Teknisk regelverk, Signal
- Gjennomgang av kriterier ved utarbeidelse
- Se helheten
- Er sikkerheten tilstrekkelig ivaretatt, vurdere ulike risikomomenter
Opplæringstiltak gjennomført
Dato/underskrift
Rådgiver funksjonell godkjenning
Dato/underskrift
Avdelingsleder TTG
lp_tr/opplaeringsplan_for_radgiver_funksjonell_godkjenning.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)