lp_tr:opplaeringsplan_for_signalingenior_funksjonell_godkjenning
Denne versjonen (2016/08/17 08:00) ble godkjent av Kjersti Amalie Myklebust.

Opplæringsplan signalingeniør funksjonell godkjenning

Ikke operative funksjoner av betydning for sikkerheten

Opplæringsplan for Signalingeniør funksjonell godkjenning

Ved tilsetting i stilling som Avdelingsleder TTG ansvar for å organisere gjennomføring av tiltakene i denne opplæringsplanen.

Oppgaver av betydning for sikkerheten Tiltak
Ansvar for godkjenning av funksjonalitet i signalanlegg Grundig gjennomgang av krav til sikkerhet som vektlegges ved godkjenning av funksjonalitet i signalanlegg
- Innføring i TJN spesielt kap. 5, 6, 7, 9 og 12
- Innføring i ERTMS forskrift og regelverk
- Innføring i SJN
- Innføring i Teknisk regelverk, Signal
- Gjennomgang av kriterier for godkjenning
- Se helheten, hva er hensikten med signalanlegget, hva skal dette løse
- Er sikkerheten tilstrekkelig ivaretatt, vurderer ulike risikomomenter
Ansvar for godkjenning av funksjonalitet i togradio/kommunikasjonsanleggGrundig gjennomgang av krav til sikkerhet som vektlegges ved godkjenning av funksjonalitet i togradio/kommunikasjonsanlegg
- Innføring i TJN kap. 2 del 3
- Innføring i SJN
- Gjennomgang av kriterier for godkjenning
- Se helheten, hva er hensikten med anlegget, hva skal dette løse
- Er sikkerheten tilstrekkelig ivaretatt, vurderer ulike risikomomenter
Ansvar for godkjenning av funksjonalitet i skiltplanerGrundig gjennomgang av krav til sikkerhet som vektlegges ved godkjenning av funksjonalitet i skiltplaner
- Innføring i TJN kap. 9
- Innføring i Teknisk regelverk, Skiltregelverk
- Gjennomgang av kriterier for godkjenning
- Se helheten, spesielt for fører, hva er hensikten med skiltene, hva skal de løse
- Er sikkerheten tilstrekkelig ivaretatt, vurderer ulike risikomomenter
Opplæringstiltak gjennomført
Dato/underskrift
Signalingeniør funksjonell godkjenning
Dato/underskrift
Avdelingsleder TTG
lp_tr/opplaeringsplan_for_signalingenior_funksjonell_godkjenning.txt · Sist endret: 2017/04/07 10:14 (ekstern redigering)