lp_tr:opplaeringsplan_for_sikkerhets-_og_kvalitetssjef_trafikk_og_marked
Denne versjonen (2017/04/04 10:50) ble godkjent av ingrid_dale_bjordal.Den tidligere godkjente versjonen (2016/08/15 10:13) er tilgjengelig.Diff

Opplæringsplan sikkerhets- og kvalitetssjef

Ikke operative funksjoner av betydning for sikkerheten

Opplæringsplan for Sikkerhets- og kvalitetssjef Kunde og trafikk

Ved tilsetting i stilling som sikkerhets- og kvalitetssjef har direktør ansvar for å organisere gjennomføring av tiltakene i denne opplæringsplanen.

Oppgaver av betydning for sikkerheten Tiltak
Lede sikkerhetsarbeidet i divisjonenSette seg inn i divisjonens og seksjonens ansvarsområder, organisasjonsstrukturen, grensesnitt, funksjoners ansvar og oppgaver
Videreutvikle divisjonens styringssystem og regelverk og presentasjon av disseSette seg inn i sikkerhetsstyringssystemet, regelverket, dokumentstrukturen, funksjoner, ansvar og oppgaver
Gi sikkerhetsrådSette seg inn i sikkerhetsstyringssystemet, organisasjonsstrukturen, funksjoner, ansvar og oppgaver
Gi føringer for utvikling av sikkerhetskulturSette seg inn i organisasjonsstrukturen, funksjoner, ansvar og oppgaver
Ansvar for faglig innhold i kompetansestyring innen trafikkstyring og sikkerhetSette seg inn i regelverket, funksjoner, ansvar og oppgaver
Opplæringstiltak gjennomført
Dato/underskrift
Sikkerhets- og kvalitetssjef
Dato/underskrift
Direktør
lp_tr/opplaeringsplan_for_sikkerhets-_og_kvalitetssjef_trafikk_og_marked.txt · Sist endret: 2017/04/07 10:14 (ekstern redigering)