lp_tr:opplaeringsplan_for_sikkerhetsopplaering
Denne versjonen (2019/04/10 09:25) ble godkjent av ingrid_dale_bjordal.Den tidligere godkjente versjonen (2018/06/19 14:00) er tilgjengelig.Diff

Opplæringsplan for opplæringspersonell i trafikkstyringsfag

Ikke operative funksjoner av betydning for sikkerheten

Opplæringsplan for Sikkerhetsopplæring

Det vil være flere personer som til sammen dekker de ulike fagområdene til funksjonen Sikkerhetsopplæring. Den enkelte person skal gjennomføre opplæring i det/de temaer vedkommende skal utføre oppgaver innenfor.

Ved utpeking til funksjonen Sikkerhetsopplæring har HR-sjef ansvar for å organisere gjennomføring av tiltakene i denne opplæringsplanen.

Oppgaver av betydning for sikkerheten Kryss av tema per person Kompetansekrav Ivaretatt Tiltak
Pedagogisk gjennomføring av opplæring Organisasjonsforståelse
Pedagogisk forståelse
Sette seg inn i divisjonens og seksjonens ansvarsområder, organisasjonsstrukturen, funksjoners ansvar og oppgaver
Delta på fagsamling
Utarbeide og oppdatere læreplaner Kjennskap til dokumentstruktur
Kjennskap til krav til læreplaner
Sette seg inn i divisjonens og seksjonens ansvarsområder, dokumentstruktur, funksjoners ansvar og oppgaver.
Sette seg inn i regelverket
Forberede og utarbeide undervisningsmateriell Pedagogisk forståelse
Kunnskap om presentasjonsteknikk
Delta på fagsamling
Delta på kurs i presentasjonsteknikk
Undervise Kunnskap om presentasjonsteknikk Delta på kurs i presentasjonsteknikk
Gjennomføre kollegaveiledning Gjennomført kurs for kollegaveiledere Gjennomføre kurs for kollegaveiledere
Være simulatorinstruktør Gjennomført kurs for simulatorinstruktører Gjennomføre kurs for simulatorinstruktører
Opplæringstiltak gjennomført
Dato/underskrift
Sikkerhetsopplæring
Dato/underskrift
HR-sjef Trafikk
lp_tr/opplaeringsplan_for_sikkerhetsopplaering.txt · Sist endret: 2019/04/10 09:25 av ingrid_dale_bjordal