lp_tr:opplaeringsplan_for_vaktledet_tsso

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_tr:opplaeringsplan_for_vaktledet_tsso [2019/04/02 13:06]
Ingrid Dale Bjørdal
lp_tr:opplaeringsplan_for_vaktledet_tsso [2019/04/02 13:55]
Ingrid Dale Bjørdal
Linje 18: Linje 18:
 Arbeidsform kombinasjon av teori og praksis. Det legges opp til at hver enkel togdriftsleder finner en passende undervisningsform i forhold til teori og praksis.  Arbeidsform kombinasjon av teori og praksis. Det legges opp til at hver enkel togdriftsleder finner en passende undervisningsform i forhold til teori og praksis. 
  
-Pensum er beskrevet i opplæringsplanen  +Pensum er beskrevet i opplæringsplanen 
- +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="160px,139px"}} 
-|**Tema **|**Delmål **|**Kriterier (**signalgiver skal…)|**Opplærings**\\ **materiell (ORV,SJN osv.)**| +| **Tema **                            | **Delmål **  | **Kriterier (**signalgiver skal…)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **Opplærings**\\ **materiell (ORV,SJN osv.)**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-|Vaktleders oppgaver og arbeidsplass| |**Vaktleders arbeidsplass**\\ Gjøre rede for hvordan vaktleders arbeidsplass er organisert, her under:\\  - Posthyller \\  - Oppslagsverk \\ - «Vifte» \\   * Telefonlister  \\  * Oppbygging av nødetatenes telefoner  - E-post \\  - Arbeidsrom \\  - Aktuell-klypa \\  - Loggbok \\ - Føring av kalender \\ - Dagsgrafer/togbøker \\  - Vaktlister \\  - TIOS-oppdatering \\  - Oversikt over feil ved sikringsanlegg \\ \\ Ha kunnskap om:\\  - Kunde og trafikks organisasjon og ansvarsforhold \\ - Trafikk Øst ansvarsforhold\\ \\ Kunne finne fram og benytte \\ alle hjelpemidler på vaktleders arbeidsplass.\\ \\ **Arbeidsledelse**\\ Gjøre rede for arbeidstidsbestemmelser og rutiner ved føring av vaktbok i GAT for togledere, elkraft og toginformatører, her under: \\ - Oppstått fravær \\ - Mertid og overtid \\ - Beregning av alminnelig overtid - Begrensning i forhold til søndagsarbeid \\  - Begrensning i forhold til nattarbeid \\ - Dekningsplaner \\ - Sammenslåing av vakter \\ - Elkraft ubetjent \\ - Hotellovernatting \\ \\ Gjøre rede for rutinene ved:\\ - Ruspåvirkning \\ - Fritak fra tjeneste når person ikke er skikket til å utføre sikkerhetstjeneste/tjeneste \\ - Oppfølging av medarbeidere etter feil utførelse av sikkerhetstjenesten\\ \\ Sørge for tilstrekkelig bemanning \\  i trafikkstyringssentralen utenom tjenestekontorets arbeidstid.\\ \\ Foreta omdisponering av togledere ved høy arbeidsbelastning \\ \\ Kunne yte førstehjelp og bruke hjertestarter.\\ \\ **Samhandling med Kunde – og trafikkinformasjon**\\ Kunne forklare\\ - Gruppeleders gjøremål\\ -Kunde – og trafikkinformasjons-systemene \\  - Gjensidig konferanseplikt med gruppeleder ved vaktbytte \\  \\ Gjøre rede for når gruppeleder er vaktleders forlengede arm:\\  - I avvikssituasjoner \\ - I-sirkulære \\  - Ved iverksettelse av aksjonskort\\ \\ Kunne forklare toginformatørenes gjøremål.\\ \\ Kunne forklare forskjellen på direkte utrop og forhåndsdefinerte utrop.\\  \\ Foreta omdisponering av KTI personalet ved behov i samråd med gruppeleder.\\ \\ **Samhandling med Elkraft**\\ Gjøre rede for:\\  - Samhandling med elkraft \\ - Hvilke omformerstasjoner som finnes i toglederområdet \\ - Hvordan nødfrakobling av kontaktlednings-spenning foregår \\ - Når leder for kobling er viktig i en beredskapssituasjon \\ - Særskilte forhold knyttet til frakobling av strøm \\  \\ Kjenne til at Elkraft vil informere vaktleder i de tilfeller hjelpekraft faller ut.\\  \\ Gjøre rede for organisering og ansvarsforhold mellom:\\  - Infrastruktur \\ - Energi \\ - Faglig leder for elkraft \\ - Trafikkstyringssentralen\\ \\ **Erkjennelse og fordeling av kunngjøringer og sirkulærer**\\ Gjøre rede for:\\  - Ruteplanforutsetninger \\  - Prioriteringsreglene \\  - Rutiner ved ruteendringer \\  - FIDO \\  \\ Gjøre rede for hvordan vaktleder fordeler, erkjenner og arkiverer:\\ - Kunngjøringer \\ - Kongefamiliekjøring \\  - Feil ved GSM-R \\  - Tognummertildeling \\ - S-sirkulære \\ - TS-sirkulære \\ - D-sirkulære\\ \\ Kunne utføre fordeling, erkjennelse og arkivering av kunngjøringer og sirkulærer\\ \\ **Hendelseslogg**\\ Gjøre rede for og/eller demonstrerer utkalling av fagberedskap i forbindelse med hendelser og prioritere «feil» i samråd med admin. vakt i Infrastruktur.\\  \\ Gjøre rede for: \\ - Hva som skal føres i Hendelseslogg.\\ - Rutiner ved påkjørsel av vilt og husdyr.\\ Gjøre rede for og/eller demonstrere registrering og oppdatering av hendelser og aksjoner i Hendelseslogg.\\ \\ **Aksjonskort**\\ Gjøre rede for innholdet i og hensikten med aksjonskortene \\  \\ Gjøre rede for: \\ - Når aksjonskort skal iverksettes og avsluttes \\  - Koordinering mot jernbaneforetakene\\ - Koordinering mot tilstøtende Trafikkstyringssentraler \\  - Bruk av evalueringsskjema \\  - kommunikasjon med gruppeleder \\ \\ Iverksette korrekte tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon.|Oppslagsverk og informasjon ved vaktleders arbeidsplass\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ Særavtale om arbeidstid\\  Brukermanual GAT\\  Arbeidsmiljøloven\\  Risikoanalyse ved sammenslåing av tjenesteturer\\  Førstehjelpskurs\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ Instrukser for kapasitetsfordeling\\  Brukermanual FIDO\\  Network statement \\ Ruteplanskriv \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ Instruks for Hendelseslogg\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ Aksjonskort| +| Vaktleders oppgaver og arbeidsplass               | **Vaktleders arbeidsplass**\\ Gjøre rede for hvordan vaktleders arbeidsplass er organisert, her under:\\  - Posthyller \\  - Oppslagsverk \\ - «Vifte» \\   * Telefonlister  \\  * Oppbygging av nødetatenes telefoner  - E-post \\  - Arbeidsrom \\  - Aktuell-klypa \\  - Loggbok \\ - Føring av kalender \\ - Dagsgrafer/togbøker \\  - Vaktlister \\  - TIOS-oppdatering \\  - Oversikt over feil ved sikringsanlegg \\ \\ Ha kunnskap om:\\  - Kunde og trafikks organisasjon og ansvarsforhold \\ - Trafikk Øst ansvarsforhold\\ \\ Kunne finne fram og benytte \\ alle hjelpemidler på vaktleders arbeidsplass.\\ \\ **Arbeidsledelse**\\ Gjøre rede for arbeidstidsbestemmelser og rutiner ved føring av vaktbok i GAT for togledere, elkraft og toginformatører, her under: \\ - Oppstått fravær \\ - Mertid og overtid \\ - Beregning av alminnelig overtid - Begrensning i forhold til søndagsarbeid \\  - Begrensning i forhold til nattarbeid \\ - Dekningsplaner \\ - Sammenslåing av vakter \\ - Elkraft ubetjent \\ - Hotellovernatting \\ \\ Gjøre rede for rutinene ved:\\ - Ruspåvirkning \\ - Fritak fra tjeneste når person ikke er skikket til å utføre sikkerhetstjeneste/tjeneste \\ - Oppfølging av medarbeidere etter feil utførelse av sikkerhetstjenesten\\ \\ Sørge for tilstrekkelig bemanning \\  i trafikkstyringssentralen utenom tjenestekontorets arbeidstid.\\ \\ Foreta omdisponering av togledere ved høy arbeidsbelastning \\ \\ Kunne yte førstehjelp og bruke hjertestarter.\\ \\ **Samhandling med Kunde – og trafikkinformasjon**\\ Kunne forklare\\ - Gruppeleders gjøremål\\ -Kunde – og trafikkinformasjons-systemene \\  - Gjensidig konferanseplikt med gruppeleder ved vaktbytte \\  \\ Gjøre rede for når gruppeleder er vaktleders forlengede arm:\\  - I avvikssituasjoner \\ - I-sirkulære \\  - Ved iverksettelse av aksjonskort\\ \\ Kunne forklare toginformatørenes gjøremål.\\ \\ Kunne forklare forskjellen på direkte utrop og forhåndsdefinerte utrop.\\  \\ Foreta omdisponering av KTI personalet ved behov i samråd med gruppeleder.\\ \\ **Samhandling med Elkraft**\\ Gjøre rede for:\\  - Samhandling med elkraft \\ - Hvilke omformerstasjoner som finnes i toglederområdet \\ - Hvordan nødfrakobling av kontaktlednings-spenning foregår \\ - Når leder for kobling er viktig i en beredskapssituasjon \\ - Særskilte forhold knyttet til frakobling av strøm \\  \\ Kjenne til at Elkraft vil informere vaktleder i de tilfeller hjelpekraft faller ut.\\  \\ Gjøre rede for organisering og ansvarsforhold mellom:\\  - Infrastruktur \\ - Energi \\ - Faglig leder for elkraft \\ - Trafikkstyringssentralen\\ \\ **Erkjennelse og fordeling av kunngjøringer og sirkulærer**\\ Gjøre rede for:\\  - Ruteplanforutsetninger \\  - Prioriteringsreglene \\  - Rutiner ved ruteendringer \\  - FIDO \\  \\ Gjøre rede for hvordan vaktleder fordeler, erkjenner og arkiverer:\\ - Kunngjøringer \\ - Kongefamiliekjøring \\  - Feil ved GSM-R \\  - Tognummertildeling \\ - S-sirkulære \\ - TS-sirkulære \\ - D-sirkulære\\ \\ Kunne utføre fordeling, erkjennelse og arkivering av kunngjøringer og sirkulærer\\ \\ **Hendelseslogg**\\ Gjøre rede for og/eller demonstrerer utkalling av fagberedskap i forbindelse med hendelser og prioritere «feil» i samråd med admin. vakt i Infrastruktur.\\  \\ Gjøre rede for: \\ - Hva som skal føres i Hendelseslogg.\\ - Rutiner ved påkjørsel av vilt og husdyr.\\ Gjøre rede for og/eller demonstrere registrering og oppdatering av hendelser og aksjoner i Hendelseslogg.\\ \\ **Aksjonskort**\\ Gjøre rede for innholdet i og hensikten med aksjonskortene \\  \\ Gjøre rede for: \\ - Når aksjonskort skal iverksettes og avsluttes \\  - Koordinering mot jernbaneforetakene\\ - Koordinering mot tilstøtende Trafikkstyringssentraler \\  - Bruk av evalueringsskjema \\  - kommunikasjon med gruppeleder \\ \\ Iverksette korrekte tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon.  | Oppslagsverk og informasjon ved vaktleders arbeidsplass\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ Særavtale om arbeidstid\\  Brukermanual GAT\\  Arbeidsmiljøloven\\  Risikoanalyse ved sammenslåing av tjenesteturer\\  Førstehjelpskurs\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ Instrukser for kapasitetsfordeling\\  Brukermanual FIDO\\  Network statement \\ Ruteplanskriv \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ Instruks for Hendelseslogg\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ Aksjonskort                                             
-|Lokale bestemmelser| |**Planoverganger**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er sikrede planoverganger på de ulike strekningene \\ - Spesielle forhold knyttet til planoverganger og kundenes bevegelsesmønster \\  \\ Kjenne til grindvakt fra Eidskog brannvesen\\ \\ Gjøre rede for hvilke sikrede planoverganger det er nødvendig å varsle nødetatene grunnet \\  mye trafikk når det oppstår feil.\\ \\ **Hensetting av materiell**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor kjøretøy kan hensettes på ulike steder \\  - Spesielle forhold knyttet til hensetting av kjøretøy\\ - Portlåser \\ - Evt. stasjoner uten bortlåsningsmuligheter av materiell\\ - Hvilke typer kjøretøy som kan parkeres under strømførende kontaktledning, og hvor det tillates\\ \\ **Særbestemmelser i ruteområdet**\\ Forklare:\\ - Betjeningstider ved Bane NORs sentralbord \\  - Museumstogdrift \\  - CargoNets krav til toginformasjon \\  - Rutiner ved testing, endring og oppgradering av fjernstyringssystemer \\ - Utkobling av KL-anlegg på Grorud|SJN\\ SJN\\ SJN\\ Instruks for utkobling av KL-anlegg på Grorud\\  Perm med diverse informasjon hos vaktleder| +|Lokale bestemmelser                               | **Planoverganger**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor det er sikrede planoverganger på de ulike strekningene \\ - Spesielle forhold knyttet til planoverganger og kundenes bevegelsesmønster \\  \\ Kjenne til grindvakt fra Eidskog brannvesen\\ \\ Gjøre rede for hvilke sikrede planoverganger det er nødvendig å varsle nødetatene grunnet \\  mye trafikk når det oppstår feil.\\ \\ **Hensetting av materiell**\\ Gjøre rede for:\\ - Hvor kjøretøy kan hensettes på ulike steder \\  - Spesielle forhold knyttet til hensetting av kjøretøy\\ - Portlåser \\ - Evt. stasjoner uten bortlåsningsmuligheter av materiell\\ - Hvilke typer kjøretøy som kan parkeres under strømførende kontaktledning, og hvor det tillates\\ \\ **Særbestemmelser i ruteområdet**\\ Forklare:\\ - Betjeningstider ved Bane NORs sentralbord \\  - Museumstogdrift \\  - CargoNets krav til toginformasjon \\  - Rutiner ved testing, endring og oppgradering av fjernstyringssystemer \\ - Utkobling av KL-anlegg på Grorud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SJN\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ SJN \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ SJN\\ Instruks for utkobling av KL-anlegg på Grorud\\  Perm med diverse informasjon hos vaktleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-|Sikring og beredskap| |**Beredskap**\\ Gjøre rede for:\\ - Beredskapsrutiner i toglederområdet \\  - Lokale instrukser for beredskap \\  \\ Gjøre rede for og/eller demonstrere håndtering av alle topphendelser, alvorlige hendelser og hendelser i sentral varslingsliste, her under:\\  - Sikring av skadested \\  - Evakuering \\ - Varslingsrutinene ved uønskede hendelser \\  - Utkalling av beredskapsvakter \\  - Kommunikasjon mot skadested \\  - Trafikkavvikling \\  - Normalisering \\ \\ Skal gjøre rede for og/eller demonstrere iverksettelse av tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon.\\ \\ **Vaktleders oppgaver i beredskapssituasjoner**\\ Gjøre rede for nødtelefoner, her under:\\ - Nødetatenes telefonnummer \\ - GSM-R nødnummerne \\ - Interne nødnummer \\  - Vaktsentralens walkie talkie \\  \\ Gjøre rede for varsling, her under:\\  - Varslingsliste for TSS Oslo \\  - Berging og beredskap \\ - Varslingsliste for ulike beredskapsvakter og prioritering i samråd med administrasjonsvakt \\  - Spesielle rutiner der brannvesenet er blitt utkalt \\ - Påse at rapport blir skrevet \\  - Sikre nødvendige logger \\ - Påse at Hendelseslogg blir ført, fulgt opp og sms varsling sendt \\ \\ Gjøre rede for:\\ - Snøberedskap \\ - Ugunstig værsituasjoner \\ - Håndtering av hærverk - og tagging \\  - Oslo havnevesen \\ - Håndtering av media\\ \\ **Farlig gods**\\ Gjøre rede for landingsplasser for farlig gods\\ \\ Kjenne til jernbaneforetakenes opplegg for farlig gods\\ \\ Gjøre rede for hvordan du skal opptre ved eventuell gasslekkasje på vogn lastet med farlig gods (f.eks. ammoniakk, klor eller svoveldioksyd)\\ \\ **Evakuering av trafikkstyringssentralen**\\ \\ Gjøre rede for evakuering av TSS Oslo, her under:\\  - Vaktbok \\ - Utpeking av rømningsledere \\ - Kommunikasjon med vaktsentralen om valg av rømningsvei \\ - Viderekobling av GSM-R og håndholdte enheter \\ - Melding til tog, stasjoner, hovedsikkerhetsvakter og tilstøtende trafikkstyringssentraler \\  - Bruk av masker og lommelykt\\ Sørge for sikker \\  evakuering av \\  trafikkstyringssentralen\\ \\ **Ta i bruk reserve togledersentral**\\ Gjøre rede for: \\  - Rutinene ved flytting av togledersentral \\  - Ta i bruk reserve togledersentral \\  - Risikofaktorene\\ \\ Gjøre rede for og/eller demonstrere iverksettelse av reserve togledersentral|Pensum: Overordnet beredskapsplan\\ Beredskapsplan for Øst\\  Beredskapsplan for Oslokorridoren:\\  - Oslo tunellen \\  - Gardermoen \\  - Alnabru \\  - Ulike prosjekter\\ Pensum: \\  Overordnet beredskapsplan\\  Beredskapsplan for Øst\\  Beredskapsplan for Oslokorridoren:\\  - Oslo tunellen \\  - Gardermoen \\  - Alnabru \\  - Ulike prosjekter\\ Ulike beredskapsplaner\\ Branninstruks for TSS Oslo\\  Instruks for evakuering av trafikkstyringssentraler\\ Instruks for reserve togledersentral\\  Risikoanalyse for etablering av\\  reserve togledersentral| +| Sikring og beredskap                              | **Beredskap**\\ Gjøre rede for:\\ - Beredskapsrutiner i toglederområdet \\  - Lokale instrukser for beredskap \\  \\ Gjøre rede for og/eller demonstrere håndtering av alle topphendelser, alvorlige hendelser og hendelser i sentral varslingsliste, her under:\\  - Sikring av skadested \\  - Evakuering \\ - Varslingsrutinene ved uønskede hendelser \\  - Utkalling av beredskapsvakter \\  - Kommunikasjon mot skadested \\  - Trafikkavvikling \\  - Normalisering \\ \\ Skal gjøre rede for og/eller demonstrere iverksettelse av tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon.\\ \\ **Vaktleders oppgaver i beredskapssituasjoner**\\ Gjøre rede for nødtelefoner, her under:\\ - Nødetatenes telefonnummer \\ - GSM-R nødnummerne \\ - Interne nødnummer \\  - Vaktsentralens walkie talkie \\  \\ Gjøre rede for varsling, her under:\\  - Varslingsliste for TSS Oslo \\  - Berging og beredskap \\ - Varslingsliste for ulike beredskapsvakter og prioritering i samråd med administrasjonsvakt \\  - Spesielle rutiner der brannvesenet er blitt utkalt \\ - Påse at rapport blir skrevet \\  - Sikre nødvendige logger \\ - Påse at Hendelseslogg blir ført, fulgt opp og sms varsling sendt \\ \\ Gjøre rede for:\\ - Snøberedskap \\ - Ugunstig værsituasjoner \\ - Håndtering av hærverk - og tagging \\  - Oslo havnevesen \\ - Håndtering av media\\ \\ **Farlig gods**\\ Gjøre rede for landingsplasser for farlig gods\\ \\ Kjenne til jernbaneforetakenes opplegg for farlig gods\\ \\ Gjøre rede for hvordan du skal opptre ved eventuell gasslekkasje på vogn lastet med farlig gods (f.eks. ammoniakk, klor eller svoveldioksyd)\\ \\ **Evakuering av trafikkstyringssentralen**\\ \\ Gjøre rede for evakuering av TSS Oslo, her under:\\  - Vaktbok \\ - Utpeking av rømningsledere \\ - Kommunikasjon med vaktsentralen om valg av rømningsvei \\ - Viderekobling av GSM-R og håndholdte enheter \\ - Melding til tog, stasjoner, hovedsikkerhetsvakter og tilstøtende trafikkstyringssentraler \\  - Bruk av masker og lommelykt\\ Sørge for sikker \\  evakuering av \\  trafikkstyringssentralen\\ \\ **Ta i bruk reserve togledersentral**\\ Gjøre rede for: \\  - Rutinene ved flytting av togledersentral \\  - Ta i bruk reserve togledersentral \\  - Risikofaktorene\\ \\ Gjøre rede for og/eller demonstrere iverksettelse av reserve togledersentral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Overordnet beredskapsplan\\ Beredskapsplan for Øst\\  Beredskapsplan for Oslokorridoren:\\  - Oslo tunellen \\  - Gardermoen \\  - Alnabru \\  - Ulike prosjekter\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ Overordnet beredskapsplan\\  Beredskapsplan for Øst\\  Beredskapsplan for Oslokorridoren:\\  - Oslo tunellen \\  - Gardermoen \\  - Alnabru \\  - Ulike prosjekter\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ Ulike beredskapsplaner\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ ranninstruks for TSS Oslo\\  Instruks for evakuering av trafikkstyringssentraler\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ Instruks for reserve togledersentral\\  Risikoanalyse for etablering av\\  reserve togledersentral  
-|Befaring| |**Befaring hos jernbaneforetak**\\ Få kjennskap til rutiner og arbeidsoppgaver hos driftsoperative ledere i de største jernbaneforetakene.| |+| Befaring                                          | **Befaring hos jernbaneforetak**\\ Få kjennskap til rutiner og arbeidsoppgaver hos driftsoperative ledere i de største jernbaneforetakene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
  
  
  
lp_tr/opplaeringsplan_for_vaktledet_tsso.txt · Sist endret: 2019/04/02 13:55 av Ingrid Dale Bjørdal