lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_for_signalgiver_generell_del

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_for_signalgiver_generell_del [2021/08/12 09:31]
Anette Christiansen [Tabell]
lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_for_signalgiver_generell_del [2021/09/30 10:10] (nåværende versjon)
Anette Christiansen [Tabell]
Linje 27: Linje 27:
 |                                                        | Gjøre rede for:                 | Bruk av Betjeningspanel for alarmanlegg og kjenne rutiner for håndtering av feil                                                                                                                                                                                                                                          | |                                                        | Gjøre rede for:                 | Bruk av Betjeningspanel for alarmanlegg og kjenne rutiner for håndtering av feil                                                                                                                                                                                                                                          |
 |                                                        | Gjøre rede for:                 | Bruk av lokale rutiner for sveiving av sporveksler og innvirkning i sikringsanlegget                                                                                                                                                                                                                                      | |                                                        | Gjøre rede for:                 | Bruk av lokale rutiner for sveiving av sporveksler og innvirkning i sikringsanlegget                                                                                                                                                                                                                                      |
-| **Anbefalt praksis**                                   | Kjenne til/gjøre rede for:      | Anbefalt praksis for Alnabru                                                                                                                                                                     | Os-txp  |                                                                                                                  | +| **Anbefalt praksis**                                   | Kjenne til/gjøre rede for:      | Anbefalt praksis                                                                                                                                                                                 | Os-txp  |                                                                                                                  | 
-| **(Lokale rutiner)**                                   | Kjenne til/gjøre rede for:      | Lokale forhold/rutiner for Alnabru                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |+| **(Lokale rutiner)**                                   | Kjenne til/gjøre rede for:      | Lokale forhold/rutiner                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |
 | **Opplæring**                                          | Anbefaling                      | .                                                                                                                                                                                                | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Opplæring**                                          | Anbefaling                      | .                                                                                                                                                                                                | Os-txp  |                                                                                                                  |
  
lp_tr/reviderte_planer/lokal_opplaeringsplan_for_signalgiver_generell_del.txt · Sist endret: 2021/09/30 10:10 av Anette Christiansen