lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_for_signalgiver_saerskilte_forhold
Denne versjonen (2021/09/30 10:13) ble godkjent av Anette Christiansen.Den tidligere godkjente versjonen (2021/09/30 10:08) er tilgjengelig.Diff

Del 2: Lokal opplæringsplan for signalgiver - særskilte forhold

Alnabru

Alnabru
Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Beskriv Alnabru syd har innkjør fra Grefsen, Brobekk på Hovedbane, Fra Bryn på Godstogsporet. Vxl 30 er avsporigsveksel mot Brobekk/Godstogsporet. Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Kjenne til Os-txp
Beredskap Kjenne til Se etter uregelmessigheter og lytte etter hjulslag. Os-txp
Skifteveier Kjenne til Sikre skiftevei Os-txp
Tekniske systemer Gjøre rede for • Hvordan sikre togvei
• Hvordan betjene Frigiverapparatet
Os-txp
Kjenne til Os-txp
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Os-txp
(Signalgiver) Spesielle forhold: Det er ikke frigiverapparat på fra gruppe 5 Os-txp
Anbefalt praksis Kjenne til Anbefalt praksis for Alnabru Os-txp
(lokale forhold/rutiner) Kjenne til/gjøre rede for Lokale rutiner og lokale rutiner Os-txp
Opplæring Anbefaling 1 dag for erfarne signalgivere.
Minimum 1 vakt av hver type dag/kveld/natt for nyutdannede.
Ved behov 1 dag selvstendig tjeneste under oppsyn av erfaren signalgiver.
Os-txp
lp_tr/reviderte_planer/lokal_opplaeringsplan_for_signalgiver_saerskilte_forhold.txt · Sist endret: 2021/09/30 10:13 av Anette Christiansen