lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_for_signalgiver_saerskilte_forhold

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_for_signalgiver_saerskilte_forhold [2021/09/30 10:08]
Anette Christiansen [Tabell]
lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_for_signalgiver_saerskilte_forhold [2021/09/30 10:13] (nåværende versjon)
Anette Christiansen [Tabell]
Linje 4: Linje 4:
 ==== Alnabru ==== ==== Alnabru ====
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="120px,130px,300px,130px,150px,"}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="120px,130px,300px,130px,150px,"}}
-| **Alnabru**                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | +| **Alnabru**                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
-^ Tema                                                   ^ Delmål              ^ Kriterier                                                                                                                                                                   ^ Ansvar  ^ Pensum - referanser                                                                                              ^ +^ Tema                                                   ^ Delmål                     ^ Kriterier                                                                                                                                                                   ^ Ansvar  ^ Pensum - referanser                                                                                              ^ 
-| **Stasjon og strekning**                               | Beskriv             | Alnabru syd har innkjør fra Grefsen, Brobekk på Hovedbane, Fra Bryn på Godstogsporet. Vxl 30 er avsporigsveksel mot Brobekk/Godstogsporet.                                  | Os-txp  | Lokale bestemmelser i ORV\\ Lokale bestemmelser i TOK\\ Lokale bestemmelser i Trasé\\ Lokale bestemmelser i SJN  | +| **Stasjon og strekning**                               | Beskriv                    | Alnabru syd har innkjør fra Grefsen, Brobekk på Hovedbane, Fra Bryn på Godstogsporet. Vxl 30 er avsporigsveksel mot Brobekk/Godstogsporet.                                  | Os-txp  | Lokale bestemmelser i ORV\\ Lokale bestemmelser i TOK\\ Lokale bestemmelser i Trasé\\ Lokale bestemmelser i SJN  | 
-| **Trafikkstyring**                                     | Kjenne til          |                                                                                                                                                                             | Os-txp  |                                                                                                                  | +| **Trafikkstyring**                                     | Kjenne til                 |                                                                                                                                                                             | Os-txp  |                                                                                                                  | 
-| **Beredskap**                                          | Kjenne til          | Se etter uregelmessigheter og lytte etter hjulslag.                                                                                                                         | Os-txp  |                                                                                                                  | +| **Beredskap**                                          | Kjenne til                 | Se etter uregelmessigheter og lytte etter hjulslag.                                                                                                                         | Os-txp  |                                                                                                                  | 
-| **Skifteveier**                                        | Kjenne til          | Sikre skiftevei                                                                                                                                                             | Os-txp  |                                                                                                                  | +| **Skifteveier**                                        | Kjenne til                 | Sikre skiftevei                                                                                                                                                             | Os-txp  |                                                                                                                  | 
-| **Tekniske systemer**                                  | Gjøre rede for      | • Hvordan sikre togvei\\ • Hvordan betjene Frigiverapparatet                                                                                                                | Os-txp  |                                                                                                                  | +| **Tekniske systemer**                                  | Gjøre rede for             | • Hvordan sikre togvei\\ • Hvordan betjene Frigiverapparatet                                                                                                                | Os-txp  |                                                                                                                  | 
-|                                                        | Kjenne til          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  | +|                                                        | Kjenne til                 |                                                                                                                                                                             Os-txp  |                                                                                                                  | 
-| **Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard)**                     |                                                                                                                                                                             | Os-txp  |                                                                                                                  | +| **Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard)**                            |                                                                                                                                                                             | Os-txp  |                                                                                                                  | 
-| **(Signalgiver)**                                      | Spesielle forhold:  | Det er ikke frigiverapparat på fra gruppe 5                                                                                                                                         |                                                                                                                  | +| **(Signalgiver)**                                      | Spesielle forhold:         | Det er ikke frigiverapparat på fra gruppe 5                                                                                                                                 Os-txp  |                                                                                                                  | 
-| **Anbefalt praksis**                                   | Kjenne til          | Anbefalt praksis for Alnabru                                                                                                                                                | Os-txp  |                                                                                                                  | +| **Anbefalt praksis**                                   | Kjenne til                 | Anbefalt praksis for Alnabru                                                                                                                                                | Os-txp  |                                                                                                                  | 
-| **Opplæring**                                          | Anbefaling          | 1 dag for erfarne signalgivere. \\ Minimum 1 vakt av hver type dag/kveld/natt for nyutdannede.\\ Ved behov 1 dag selvstendig tjeneste under oppsyn av erfaren signalgiver.  | Os-txp  |                                                                                                                  |+| (lokale forhold/rutiner)                               | Kjenne til/gjøre rede for  | Lokale rutiner og lokale rutiner                                                                                                                                            | Os-txp  |                                                                                                                  | 
 +| **Opplæring**                                          | Anbefaling                 | 1 dag for erfarne signalgivere. \\ Minimum 1 vakt av hver type dag/kveld/natt for nyutdannede.\\ Ved behov 1 dag selvstendig tjeneste under oppsyn av erfaren signalgiver.  | Os-txp  |                                                                                                                  |
  
lp_tr/reviderte_planer/lokal_opplaeringsplan_for_signalgiver_saerskilte_forhold.txt · Sist endret: 2021/09/30 10:13 av Anette Christiansen