lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_for_togledere

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_for_togledere [2021/03/16 11:42]
Torgeir Blesvik opprettet
lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_for_togledere [2021/05/06 12:15] (nåværende versjon)
Anette Christiansen [Tabell]
Linje 64: Linje 64:
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource="160px,130px,130px,170px"&colwidth=""}} {{tablelayout?rowsHeaderSource="160px,130px,130px,170px"&colwidth=""}}
-Trafikkstyringssentral  ^ Varighet teori  ^ Varighet praksis    ^ Befaring  ^ Merknad                                ^ +Toglederområde  ^ Varighet teori  ^ Varighet praksis                                                                                                                                                                        ^ Befaring  ^ Merknad                                ^ 
-TSS Øst                 |                                     |                                                  | +Oslo            |                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 
-TSS Drammen             | 9               | 33 dager            | 5         | Totalt 47 dager for hele opplæringen. +| Drammen         | 9               | 33 dager                                                                                                                                                                                | 5         | Totalt 47 dager for hele opplæringen. 
-TSS Vest                |                                     |                                                  | +Sør/Vest        |                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 
-TSS Nord                | 5 dager        | Rørosbanen: Minimum 15 vakter/3 uker sammenhengende for nyutdannede togledere. For erfarne togledere kan antall vakter reduseres. \\ \\ Øvrige strekninger: Minimum 60 vakter/12 uker.   |                                                  |+| Nord            | 5 dager         | Rørosbanen: Minimum 15 vakter/3 uker sammenhengende for nyutdannede togledere. For erfarne togledere kan antall vakter reduseres. \\ \\ Øvrige strekninger: Minimum 60 vakter/12 uker.  |                                                  |
  
  
lp_tr/reviderte_planer/lokal_opplaeringsplan_for_togledere.txt · Sist endret: 2021/05/06 12:15 av Anette Christiansen