lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_for_togledere_ved_trafikkstyringssentralen_saerskilte_forhold
Denne versjonen (2021/04/27 13:19) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1

Del 2: Lokal opplæringsplan for togledere ved trafikkstyringssentralen - særskilte forhold

Her legges det som er særegent for hver trafikkstyringssentral inn

TSS Bergen - særskilte lokale forhold

Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Toglederområde og strekning Vite hvilke området som styres fra trafikkstyringssentralen i Drammen. Lokale bestemmelser i ORV
Særegenheter og informasjon i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring Lokale forhold i SJN kap 4 og 5 + TOK.
Beredskap
Skifteveier
Tekniske systemer
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard)
Anbefalt praksis
Opplæring

TSS Drammen - særskilte lokale forhold

Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Toglederområde og strekning Få kunnskap og forståelse om toglederområdet før selvstendig tjeneste. Vite hvilke området som styres fra trafikkstyrings-
sentralen i Drammen.
Togdriftsleder Toglederplansjen

Lokale opplæringsfoiler
Samhandling mellom de forskjellige gruppene i sentralen.
Samhandling . med forskjellige grupper utenfor sentralen
Plassering av arbeidsmaskiner i området
Enkelsporet/dobbeltsporet drift.
Driftsformer
Tømmerterminaler
Trafikkstyring Sikker togfremføring og skape forståelse av trafikkbildet og helheten i TSSD sitt område Lokale bestemmelser i ORV

Lokale bestemmelser i TOK

Lokale bestemmelser i Trasé

Lokale bestemmelser i SJN
Kryssingsinstrukser
Togvarmeposter
Særbestemmelser for strekningene i toglederområdet
Forhold av betydning knyttet til Sundland og samarbeidet med driftsoperatør Sundland
Kjøring av «kalken» mellom Myrane og Ørvik.
Kjøring til/fra Holmen sidespor
Stigning og fall på de forskjellige strekningene i toglederområdet
Kjøring til og fra spor 7 Borgestad
Feil og spesialiteter i området.
Stasjoner med muligheten for samtidig innkjøring/kryssingslåsing lik null
Rasutsatt strekning
Aksjonskort i vårt område
Beredskap Særskilte brannobjekter Beredskapsportalen
Skifting Sikker togfremføring og skape forståelse av trafikkbildet og helheten i TSSD sitt område
Kjøring av skift mellom Gulskogen/Drammen og Sundland
Hvordan skifting foregår på skifteområde 7 på Hønefoss og på skifteområde 4 (Numedal) og skifte område 3 Kongsberg Skifting ved Ørvik.
Skifting Borgestad
Skifting Hokksund
Tekniske systemer
Anbefalt praksis
Opplæring

TSS Oslo - særskilte lokale forhold

Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Toglederområde og strekning Vite hvilke området som styres fra trafikkstyringssentralen i Oslo. Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Trafikkstyring
Beredskap
Skifteveier
Tekniske systemer
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard)
Anbefalt praksis Os-txp
Opplæring

TSS Trondheim - særskilte lokale forhold

Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Toglederområde og strekning Gjøre rede for: Stasjonering av arbeidsmaskiner Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN


Fjernstyringsbilder
Rasvarslingsanlegg
Rasutsatte strekninger
Sporveksler som skal kontrolleres dersom der er kjørt opp
Stasjoner med avledende sporveksler
Fjernstyringsbilder
Stasjoner med linjesignal
Strekninger med kontaktledning
Reinmeldinger
Strekninger med F-ATC
Kvassteinåga kraftverk
Otta stasjon – Spesialiteter
Signalstilling på Dombås når stasjonen er fjernstyrt
Trafikkstyring Gjøre rede for: Dovrebanen:
Dombås, Støren og Fåberg:
Togradioruting

Ringebu:
Ved kryssing der nordgående tog kommer først, må
planovergangen legges manuelt dersom toget er over 393 meter

Vinstra:
Ved kryssing der nordgående tog kommer først, må
planovergangen legges manuelt dersom toget er over 415 meter

Kvam:
Tømmerterminal inn fra spor 3
Rørosbanen:
Lastegate for militært utstyr spor 3 Rena
Nordlandsbanen:

Leangen:
Får ikke lagt på lokalt ved belegg i sporveksel 2/13 i nordenden

Stjørdal:
Planovergang står i avhengighet til sporavsnitt 01 og 02, så ved feil på planovergangen vil man ikke få signal dersom det er belegg i disse sporavsnittene. Man kan la toget trekke forbi planovergangen til det bare belegger sporavsnitt 11 eller 22, da vil man få signal for toget

Skogn:
Før det frigis for kjøring til Fiborgtangen må sporveksler ligge riktig for kjøringen

Steinkjer:
Får ikke lagt på lokalt med belegg i sporveksel 2/15 i nordenden av stasjonen
Ofotbanen:

Bjørnfjell stasjon:
Ikke mulig å legge inn G eller ATL

Bjørnfjell:
Unngå tog i spor 3 mer enn 30 minutter ved snø og mye vind
Stasjoner med bevegelig krysspiss
Beredskap Gjøre rede for: Brannvernutstyr i trafikkstyringssentral Omvisning i sentral

Sjekkliste 3.3

Se oppslag i sentralen
DORA
Evakuering av trafikkstyringssentralen
Oppmøteplass ved evakuering
Reservesentralens plassering
Beredskapstog
Skifteveier Gjøre rede for og utføre: - Skifting på B-låst sidespor
- Skifting på A-låst sidespor
- Sidemannskontroll
- Ved skifting til Norske Skogindustrier A/S Fiborgtangen sidespor må togleder legge
skifteveien med kode 38 i RailManager, siden det ikke er lokalomstiller ved sporvekselen.
6.1.4.1 og
Fjernstyrings-instruks
Fjernstyrings-instruks pkt 4.4.1
Tekniske systemer Gjøre rede for: KARI: Når ubetjent i Tss Nord kontaktes KTI Oslo
Detektorer
Lundamo - Ler Hjulslag

Skatval - Langstein.
Varmgang

Vikhammer - Midtsandan.
Varmgang

Hell - Gudå. Varmgang
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Gjøre rede for og utføre: Se leksjon 3 Railmanager Rørosbanen
Anbefalt praksis Gjøre rede for:
Opplæring
lp_tr/reviderte_planer/lokal_opplaeringsplan_for_togledere_ved_trafikkstyringssentralen_saerskilte_forhold.txt · Sist endret: 2021/04/27 13:19 av Anette Christiansen