lp_tr:vedlegg_delmal_og_leksjoner_for_toglederutdanningen

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_tr:vedlegg_delmal_og_leksjoner_for_toglederutdanningen [2017/06/28 10:35]
Ingrid Dale Bjørdal
lp_tr:vedlegg_delmal_og_leksjoner_for_toglederutdanningen [2017/06/29 11:09]
Ingrid Dale Bjørdal [Tabell]
Linje 138: Linje 138:
 |                                                                                                                     | **Kunnskap:**             | Studenten kan gjøre rede for bestemmelsene om ATC, og oppbygning av ATC systemet (uten ATC, DATC og FATC)  | :::                                   | |                                                                                                                     | **Kunnskap:**             | Studenten kan gjøre rede for bestemmelsene om ATC, og oppbygning av ATC systemet (uten ATC, DATC og FATC)  | :::                                   |
 |                                                                                                                     | **Ferdigheter:**          | Studenten kan håndtere feil ved ATC                                                                        | :::                                   | |                                                                                                                     | **Ferdigheter:**          | Studenten kan håndtere feil ved ATC                                                                        | :::                                   |
-| **Undervisning:**                                                                                                   | **Skolen:**\\             | Teoriundervisning\\ Ferdighetstrening i simulator\\ Signalskolen                                           | :::                                   |+| **Undervisning:**                                                                                                   | **Skolen:**\\             | Teoriundervisning\\ Ferdighetstrening i simulator                                                          | :::                                   |
  
 {{tablelayout?colwidth="105px,100px,250px,215px"}} {{tablelayout?colwidth="105px,100px,250px,215px"}}
Linje 146: Linje 146:
 |                                                                                                          | **Kunnskap:**             | Studenten kan gjøre rede for bestemmelsene om funksjoner og virkemåter ved Vicos                                            | :::                                                   | |                                                                                                          | **Kunnskap:**             | Studenten kan gjøre rede for bestemmelsene om funksjoner og virkemåter ved Vicos                                            | :::                                                   |
 |                                                                                                          | **Ferdigheter:**          | Studenten kan bruke fjernstyringsanlegget funksjoner                                                                        | :::                                                   | |                                                                                                          | **Ferdigheter:**          | Studenten kan bruke fjernstyringsanlegget funksjoner                                                                        | :::                                                   |
-| **Undervisning:**                                                                                        | **Skolen:**               | Teoriundervisning\\ Ferdighetstrening i simulator\\ Signalskolen                                                            | :::                                                   |+| **Undervisning:**                                                                                        | **Skolen:**               | Teoriundervisning\\ Ferdighetstrening i simulator                                                                           | :::                                                   |
  
 {{tablelayout?colwidth="105px,100px,250px,215px"}} {{tablelayout?colwidth="105px,100px,250px,215px"}}
Linje 154: Linje 154:
 |                                                                                                                                        | **Kunnskap:**             | Student kjenner til bestemmelsene om:\\ - betjening av sikringsanlegg på stasjon\\ - skjematisk plan\\ - ulike typer forriglingstabell\\ Studenten kjenner til avhengighet i sikringsanlegget på to-spors stasjon ved hjelp av forriglingstabell  | :::                                                                                                       | |                                                                                                                                        | **Kunnskap:**             | Student kjenner til bestemmelsene om:\\ - betjening av sikringsanlegg på stasjon\\ - skjematisk plan\\ - ulike typer forriglingstabell\\ Studenten kjenner til avhengighet i sikringsanlegget på to-spors stasjon ved hjelp av forriglingstabell  | :::                                                                                                       |
 |                                                                                                                                        | **Ferdigheter:**          | Studenten kan bruke forriglingstabell, skjematisk plan\\ Studenten kan betjene sikringsanlegg på stasjon                                                                                                                                          | :::                                                                                                       | |                                                                                                                                        | **Ferdigheter:**          | Studenten kan bruke forriglingstabell, skjematisk plan\\ Studenten kan betjene sikringsanlegg på stasjon                                                                                                                                          | :::                                                                                                       |
-| **Undervisning:**                                                                                                                      | **Skolen:**               | Teoriundervisning\\ Ferdighetstrening i simulator\\ Signalskolen                                                                                                                                                                                  | :::                                                                                                       |+| **Undervisning:**                                                                                                                      | **Skolen:**               | Teoriundervisning\\ Ferdighetstrening i simulator                                                                                                                                                                                                 | :::                                                                                                       |
  
 {{tablelayout?colwidth="105px,100px,250px,215px"}} {{tablelayout?colwidth="105px,100px,250px,215px"}}
Linje 162: Linje 162:
 |                                                                                                                        | **Kunnskap:**             | Studenten har kunnskap om hvordan akseltellere fungerer og bestemmelsene om:\\ - arbeidsområde\\ - nøkkelskap\\ - reset                 | :::                                           | |                                                                                                                        | **Kunnskap:**             | Studenten har kunnskap om hvordan akseltellere fungerer og bestemmelsene om:\\ - arbeidsområde\\ - nøkkelskap\\ - reset                 | :::                                           |
 |                                                                                                                        | **Ferdigheter:**          | Studenten kan betjene og håndtere feilsituasjoner med akseltellere, arbeidsområde og nøkkelskap                                         | :::                                           | |                                                                                                                        | **Ferdigheter:**          | Studenten kan betjene og håndtere feilsituasjoner med akseltellere, arbeidsområde og nøkkelskap                                         | :::                                           |
-| **Undervisning:**                                                                                                      | **Skolen:**               | Teoriundervisning\\ Ferdighetstrening i simulator\\ Signalskolen                                                                        | :::                                           |+| **Undervisning:**                                                                                                      | **Skolen:**               | Teoriundervisning\\ Ferdighetstrening i simulator                                                                                       | :::                                           |
  
 {{tablelayout?colwidth="105px,100px,250px,215px"}} {{tablelayout?colwidth="105px,100px,250px,215px"}}
Linje 170: Linje 170:
 |                                                                                                       | **Kunnskap:**             | Studenten kjenner til bestemmelsene om framføring av tog på strekning med ERTMS\\ Studenten kjenner til oversiktstegning av systemet  | :::         | |                                                                                                       | **Kunnskap:**             | Studenten kjenner til bestemmelsene om framføring av tog på strekning med ERTMS\\ Studenten kjenner til oversiktstegning av systemet  | :::         |
 |                                                                                                       | **Ferdigheter:**          | Studenten kan forklare grunnprinsippene i bruken av ERTMS                                                                             | :::         | |                                                                                                       | **Ferdigheter:**          | Studenten kan forklare grunnprinsippene i bruken av ERTMS                                                                             | :::         |
-| **Undervisning:**                                                                                     | **Skolen:**               | Teoriundervisning\\ Signalskolen                                                                                                      | :::         |+| **Undervisning:**                                                                                     | **Skolen:**               | Teoriundervisning                                                                                                                     | :::         |
  
 {{tablelayout?colwidth="105px,100px,250px,215px"}} {{tablelayout?colwidth="105px,100px,250px,215px"}}
Linje 178: Linje 178:
 |                                                                                                                                                                                | **Kunnskap:**             | Studenten kan gjøre rede for bestemmelsene som omhandler fjernstyringsanlegg og sikringsanlegg                                                                                                                                                               | :::                                               | |                                                                                                                                                                                | **Kunnskap:**             | Studenten kan gjøre rede for bestemmelsene som omhandler fjernstyringsanlegg og sikringsanlegg                                                                                                                                                               | :::                                               |
 |                                                                                                                                                                                | **Ferdigheter:**          | Studenten kan betjene fjernstyringsanlegget/sikringsanlegg og begrunne for sine faglige valg ved betjening                                                                                                                                                   | :::                                               | |                                                                                                                                                                                | **Ferdigheter:**          | Studenten kan betjene fjernstyringsanlegget/sikringsanlegg og begrunne for sine faglige valg ved betjening                                                                                                                                                   | :::                                               |
-| **Undervisning:**                                                                                                                                                              | **Skolen:**               | Teoriundervisning\\ Ferdighetstrening i simulator\\ Signalskolen                                                                                                                                                                                             | :::                                               |+| **Undervisning:**                                                                                                                                                              | **Skolen:**               | Teoriundervisning\\ Ferdighetstrening i simulator                                                                                                                                                                                                            | :::                                               |
  
 {{tablelayout?colwidth="105px,100px,250px,215px"}} {{tablelayout?colwidth="105px,100px,250px,215px"}}
Linje 186: Linje 186:
 |                                                                                           | **Kunnskap:**             | Studenten kan gjøre rede for bestemmelsene som omhandler FIDO                                                                                                                                                    | :::         | |                                                                                           | **Kunnskap:**             | Studenten kan gjøre rede for bestemmelsene som omhandler FIDO                                                                                                                                                    | :::         |
 |                                                                                           | **Ferdigheter:**          | Studenten kan gjøre rede for betjening av FIDO, og reserveløsning                                                                                                                                                | :::         | |                                                                                           | **Ferdigheter:**          | Studenten kan gjøre rede for betjening av FIDO, og reserveløsning                                                                                                                                                | :::         |
-| **Undervisning:**                                                                         | **Skolen:**               | Teoriundervisning\\ Ferdighetstrening i simulator\\ Signalskolen                                                                                                                                                 | :::         |+| **Undervisning:**                                                                         | **Skolen:**               | Teoriundervisning\\ Ferdighetstrening i simulator                                                                                                                                                                | :::         |
 {{tablelayout?colwidth="105px,115px,450px"}} {{tablelayout?colwidth="105px,115px,450px"}}
 ^ Leksjon: Praksis på sentral- tekniske anlegg                                                                                                                                                                                                                                   ||| ^ Leksjon: Praksis på sentral- tekniske anlegg                                                                                                                                                                                                                                   |||
lp_tr/vedlegg_delmal_og_leksjoner_for_toglederutdanningen.txt · Sist endret: 2017/06/29 11:09 av Ingrid Dale Bjørdal