menyer:laereplaner_for_togekspeditoerer

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
menyer:laereplaner_for_togekspeditoerer [2018/08/30 13:12]
Ingrid Dale Bjørdal
menyer:laereplaner_for_togekspeditoerer [2018/10/08 12:44] (nåværende versjon)
Ingrid Dale Bjørdal
Linje 1: Linje 1:
-{{ :menyer:didaktisk_relasjonsmodell.png_2.png?nolink&200|}}**Læreplaner grunnutdanning for togekspeditører**+{{ :menyer:didaktisk_relasjonsmodell.png_2.png?nolink&200|}}**Grunnutdanning for togekspeditører**
   * [[lp_tr:laereplan_for_utdanning_av_togekspeditorer|Læreplan togekspeditørutdannelsen]]   * [[lp_tr:laereplan_for_utdanning_av_togekspeditorer|Læreplan togekspeditørutdannelsen]]
  
  
  
-**Lokale læreplaner for togekspeditører**+**Lokal opplæring togekspeditører**
  
   * [[lp_tr:lokal_laereplan_for_txp|Læreplan TXP]]   * [[lp_tr:lokal_laereplan_for_txp|Læreplan TXP]]
  
-  * [[lp_tr:laereplan_for_togekspeditor_ved_stillverk_alnabru|Opplæringsplan for togekspeditører ved stillverk Alnabru]] +  * [[lp_tr:lokal_opplaeringsplan_for_txp|Opplæringsplan TXP]]
-  * [[lp_tr:laereplan_txp_drammen|Opplæringsplan togekspeditør Drammen]] +
-  * [[lp_tr:laereplan_for_togekspeditor_ved_loenga|Opplæringsplan for togekspeditører ved stillverk Loenga]] +
-  * [[lp_tr:laereplan_for_togekspeditor_ved_stillverk_ski|Opplæringsplan for togekspeditører ved stillverk Ski]] +
-  * [[lp_tr:laereplan_txp_trondheim|Opplæringsplan togekspeditør Trondheim]] +
- +
menyer/laereplaner_for_togekspeditoerer.1535627575.txt.gz · Sist endret: 2018/08/30 13:12 av Ingrid Dale Bjørdal